2 Eylül 2014 Salı

15 Versiyonu / 02.9.2014 tarihli arşiv içeriği…

*e-Fatura yönetiminde Gönderilmiş faturalara ait oluşan e-Fatura ID (GİB Fatura No.) numaralarının raporlanabilmesi sağlanmıştır.
e-Fatura ID numaralarının izlenebileceği menüler;
Cari Hesap Ekstresi (044117)
Cari Hesap Hareket Föyü (041410)
Satış Faturaları Yönetimi (038012)
Evrak No. Sıralamalı Kesilen Faturalar Evrakı Dökümü (067110)
Tarih Sıralamalı Kesilen Faturalar Evrakı Dökümü (067120)
Fatura görsel ekranı için, fatura F10 pencerelerinde choose içeriğinde yer alarak listelenebilmesi.

*Muhtasar beyanname (086350) (Tablo III) ekranına Ülke kodu alanı eklenmiştir. Cari hesap ve kira adres kartlarında tanımlanan ülke kodları ilgili alana program tarafından taşınacaktır. Türkiye (052) ülke kodu için oluşacak XML’de boş olarak aktarılacaktır.

*Muhtasar beyanname (086350) ödemeler bölümünde, ücret tahakkukundan oluşan damga vergisi kesintilerinin, 302 kodu ile beyannameye gelmesi sağlanmıştır.

*Geçici vergi beyannamesi (Kurumlar vergisi mükellefleri için) (086241) menüsüne Kanunen kabul edilmeyen giderler sekmesi eklenmiştir. Girilen değerlerin toplamı kanunen kabul edilmeyen giderler alanına program tarafından aktarılacaktır. Bilgilerin hesaplardan güncellenmesi için Kuruluş programı/Firma tanıtım kartı (501110)/Kanunen kabul edilmeyen gider hesap kodları sekmesi eklenmiştir. Bu sekmede tüm kanunen kabul edilmeyen giderler için kullanılacak hesap kodları arasında " ; " ayracı kullanılmalıdır.

*Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 333) değişiklik yapılmasına dair tebliğe (Sıra No: 439) eklenen faydalı ömür kodları programlarımıza eklenmiştir.

*Personel yönetiminde İzin talep formu (111510) menüsü form tasarımına İş başı tarihi (izin bitimi sonrası ilk iş günü), İzin formu (111500) için Alt+K ile dökümünde İş başı tarihi (izin bitimi sonrası ilk iş günü) eklenmiştir.

*Verilen sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (028000) ve Verilen sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (028001) sipariş kapatırken Kapama nedeninin zorunlu olabilmesi sağlanmıştır. Zorunluluk için;                                                                                
Mikrokur /Program akış parametreleri (091400)/Sipariş parametreleri bölümüne Alınan ve Verilen sipariş için kapama nedeni zorunluluğu parametresi eklenmiştir.

*Renk ve beden sıralamalı stok hareket ekstresine (019601), Master barkod’un haricinde, renk beden barkodu eklenmiştir, böylece raporda hangi renk ve bedenler yer alıyorsa ilgili barkodun yer izlenmesi sağlanmıştır.

*FIFO sistemi ile giren stokların akibet raporuna (013501) çıkan stokların raporlandığı satırlara Evrak tipi ve Evrak numarası eklenmiştir. Böylece parti lotsuz takip edilen stokların giren miktarlarının hangi evraktaki hangi iş emrinde kullanıldığı da takip edilebilecektir.

*Borç dekontu (043100), alacak dekontu (043200), Genel amaçlı virman dekontuna (043300) Ctl+N ile veri aktarımında Sorumlu kodu alanı eklenmiştir.

*Merkez noktasından hazırlanmış, genel seçimli  fiyat değişiklik fişlerine bağlı, Fiyat değişikliği evrakından toplu etiket basma (stok seçimli) 102800 ekranı ile etiket dökümü alındığında, Döküm alınan şubenin depo stok miktar kontrolü yapılabilmesi seçeneği eklenmiştir.

*HUGIN POS aktarımında gelen irsaliye hareketlerinin Ana veritabanına aktarımında, İrsaliye olarak sistemde oluşması sağlanmıştır.

*Verilen sipariş-Gelen fatura kontrolü ile fiyat farkı faturası oluşturma operasyonu (028600) ekranında irsaliye tarihine ek olarak fatura tarihinin seçilebilmesi için operasyon ekranına seçim özelliği eklenmiştir. Minimum fiyat farkı limiti belirlenebilmesi için de alan eklenmiştir.

*Ciro primi tanımlarına (026200) Ciro primi hesaplanırken ciro hesap tarihinin fatura tarihinden veya irsaliye tarihinden yapılabilmesi için parametre eklenmiştir.

*Program akış parametreleri (091400)-Stok parametreleri-86-“Parti-lot takibinde evraklara parti-lot sonradan girilebilsin” seçeneği eklenmiştir. Normal girilen stok hareket evraklarında ve e-Fatura’da bu parametre işaretli ise e-Fatura doğrudan fatura olarak kaydedildikten sonra parti-lot takibi olan stok varsa “Lütfen gidip parti-lot değerlerini giriniz!” mesajı verilecektir.

*Sipariş durumları (Alt+4) ekranında seçilen deponun detay kartındaki tanımlı Minimum, Sipariş ve hedef seviye bilgilerinin görüntülenmesi sağlanmıştır.

*Kiralanabilir Varlık Yönetimi modülünde Makine/Araç Gidiş/Geliş Evrakı (167550) (Makine Sevk ve Dönüş evraklarına), km/sayaç bilgisinin satır bazında girilmesi sağlandı.

*Üretim hareket fişi (233000) evrakında Sevk edilmeyen ham madde  kontrolüne yönelik düzenleme yapıldı.

*Cari hesap borç-alacak eşleme operasyonu (041460) yeni yapıda, borç-alacak eşleme ekranı programa eklenmiştir. Yenilenen bu ekran sayesinde, borç-alacak eşlemeye konu olan bilgiler istenilen şekilde filtrelenebilir, sıralanabilir, ekrandaki görünüme göre otomatik kapama yapılabilir duruma getirilmiştir. Aynı zamanda hız anlamında performans geliştirilmesi de yapılmıştır.

*Standart Seri ürünlerimizde dll kullanımı aktif hale getirilmiştir.

*Cari hesap tanıtım kartında (041110) bulunan banka bilgilerinin sayısı ona yükseltilmiştir, ayrıca swift kodlarının girişinin yapılabilmesi de sağlanmıştır.

*Satış ve Alış faturalarından otomatik olarak borç-alacak eşlemeye geçilebilme özelliği eklenmiştir. Bunun için Program akış parametrelerinde (091400) bulunan Cari parametrelerindeki otuz beş ve otuz altı No.’lu parametrelerin aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

*Genel muhasebe modülü altına Rasyo analizleri eklenmiştir. Program standart formüllere göre tabloları hesaplamaktadır. Formüllerin otomatik yüklenmesi için parametre ekranlarına girip ALT+A tuşuna basılmalı ve tablo ALT+S ile kaydedilmelidir.

*Tamir Servis Merkezi Yönetiminde bulunan, Servis iş emri kartı (822440) ve operasyonlarında, bağlı tekliflere ulaşılabilme özelliği eklenmiştir.

*Tamir Servis Merkezi Yönetimine iş emrine bağlı Servis formu (824055) girişi eklenmiştir. Bu menünün gözükmesi için Master menü yüklenmesi gerekmektedir.

*Verilen sipariş evrakları yönetimi (027000) ve Verilen sipariş onaylama veya kapama operasyonları (028001) menülerinde operasyon olarak, evrak bazında onaylama/onay iptali özelliği eklenmiştir.

*Stok hareket föyünde (011920) barkod ile stok çağrılabilmesi sağlanmıştır.

*Univera - EnRoute Plus Entegrasyonunda e-Fatura formatına göre; Univera - EnRoute Plus aktarımında düzenlemeler yapılmıştır.