26 Mayıs 2014 Pazartesi

15 Versiyonu / 22.5.2014 tarihli arşiv içeriği...

*1100-1199 arası kodlar ile 1215 ve 1230 e-Fatura durum kodlarının "Tekrar gönderimi" sağlanmıştır.

*Gönderilmiş faturalar (360015) menüsüne,
Toplu "Durum sorgula"
Toplu "Faturaya bağla" özelliği eklenmiştir.

*Silinen kayıtlar (504061) ve Değişen kayıt alanları (504063) menülerine Dosya seçimi ve Kullanıcı seçimi kriterleri eklenmiştir.

*Muhtasar beyannamenin versiyonu 25 olmuştur, değişiklik programlarımıza eklenmiştir.

*Üretim hareketleri toplu giriş formuna (233001) seçili iş emirlerinin üretime sevk fişini yap, seçili iş emirlerinin üretim hareket fişini yap seçimlerinden sonra Parti lot'lu stoklar için eldeki parti miktarlarına göre ve ayrı satırlarda parti atanmış olarak evrakların oluşturulması sağlanmıştır.

*Univera aktarımlarında Belge No. değişikliği ile ilgili düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir.

*Kiralama makine/Araç parkı yönetimi (162200) üzerinden seçilmiş olan makineleri bakıma alma operasyonu eklenmiştir.

*Kiralanabilir varlık yönetimi modülüne, Bedelsiz kiralama yapılabilmesi sağlanmıştır. Kiralama hareketleri faturalama operasyonu (163100) menüsüne Bedelsiz kiralamaların değerlendirilmemesi yapılmıştır.

*Alış faturası (062205) ve Satış faturasındaki (061190) CTRL+N dosya aktarım parametrelerine “Plasiyer kodu” eklenmiştir.

*Kiralanabilir varlık yönetimi modülüne, Kiralama formu (167502) içerisinden, ilgili cariye ait eski kiralamaların föyüne erişim yapılmıştır.

*Kiralama formundaki (167502) bir makinenin aynı gün içerisinde birden çok kiralanabilmesi yapılmıştır.

*MetroStyle kullanım özelliğine kullanıcı seçimli grup sekmesi eklenmiştir. Bu sayede kullanıcıların, kendi kısa yollarını özel bir klasör altına alabilmesi ve görüntüleyip, çalıştırılması sağlanmıştır.

*Seri numarası ile takip edilen cihaz tanıtım kartı (011720) menüsüne Gelecek bakım tipi ve Gelecek bakım tarihi bilgileri eklenmiştir.

*Kiralanabilir varlık yönetimi modülüne Faturası kesilecek kiralamalar (Dönemsel) (162220) raporu eklenmiştir.

*Eğitim giriş evrakı (121555) ekranında personellerin kod aralığı ya da kod yapısı verilerek ekrana alınabilmesi sağlandı. Evraka Shift+F1 tuşu eklenmiştir.

*Eğitim yönetiminde (121560) eğitimin süresi sadece saniye olarak ekrana geliyorken; gün, saat, dakika formatında izlenebilmesi sağlanmıştır.

*Wincor kasa hareket dosyasında yer alan ve Belge tipi 11 olan iptal fiş ve faturaların da workdata’ya aktarılması sağlanmıştır.

Belge tipi 13 olan alış irsaliyelerinin aktarılması sağlanmıştır.