11 Nisan 2014 Cuma

15 Versiyonu / 10.4.2014 tarihli arşivin içeriği…

*Şubelere göre, e-Fatura işlemlerini farklı Evrak serisi ile takip edebilmek için Şube tanımlama (501800) kartına “Şube kodu seçeneği eklenmiştir. Aynı seçenek http://www.myefatura.com.tr/ sitesinde de tanımlanarak eşleşecektir.

*Gelen ya da giden e-Fatura’larda karşı firmanın (otomotiv, market sektörü vs.) ya da sizin talep ettiğiniz özel alanların e-Fatura’da kullanılabilmesi ve görüntülenebilmesi için İNİ kullanımı sağlanmıştır.

*Manuel açılan cari kartında Vergi kimlik numarası yazıldığında e-Fatura’ya tabi olup olmadığı otomatik olarak sorgulanıp, gerekli seçenekler yine otomatik olarak işaretlenmektedir.

*Gelen faturalar (360025) ekranına filtre getirilmiştir.
Fatura durum açıklaması kriteri
Fatura tarihi, zarf tarihi, zarf ulaşma tarihi kriteri
Vergi kimlik numarası/T.C. kimlik numarası kriteri

*Faturada seçilen sevk adresinin e-Fatura’da kullanılabilmesi için e-Fatura bağlantı ayarlarına (360100) “Alias belirlemek için sevk adresi kullanılsın” seçeneği eklenmiştir.

*KDV’siz oluşturulan e-Fatura'lar için “İstisna kodu” girilmesi gerekmektedir.
Faturada Alt D (detay) ile seçim yapılmalıdır. Firmanın uygulamasında istisna kodu genel ya da tek ise KDV’ siz faturalarda sürekli seçim yapmamak için;
e-Fatura bağlantı ayarlarına (360100) “Varsayılan istisna açıklaması” satırı açıklanmıştır.

*e-Fatura’da Gelen fatura menüsünde Eşleşme ekranında (Multi kod) tanıma yaparken  F4 ile satır kopyalama işlevi eklenmiştir.

*e-Fatura modülü altındaki Alış faturaları yönetimi (368013) menüsüne sadece e-Fatura’dan oluşan alış faturalarının gelmesi sağlanmıştır.

*e-Fatura eşleşme ekranında barkod ile ürün çağırma özelliği getirilmiştir.

*Dövizli faturanın e-Fatura olarak gönderiminde ana dövize göre gönderilebilmesi de sağlandı.

*e-Fatura’da yazı ile toplam satırının ana döviz (TL), alternatif döviz ve orijinal döviz için de değerlendirilmesi sağlanmıştır.

*Gelen faturalar (360025) ekranına e-Fatura’nın Onaylama tarihi kolonu eklenmiştir.

* Muhasebeleşen e-Fatura otomatik kilitlenmesi ve müdahale edilmemesi sağlanmıştır.

*e-Fatura’ların dökümünde “e-Fatura” olduğuna dair uyarı bilgisi getirilmiştir.

* Yönetim ekranlarında e-Fatura’yı detaylı göster seçeneği ile Standart XML’e eklenen özel talepler (İNİ kullanımı) Gelen faturalar (360025) ekranına bilginin getirilmesi sağlanmıştır.

*Kurumlar Vergisi / Kurumlar Geçici Vergi e-Beyannamesi versiyonu 15 olmuştur, gerekli düzenlemeler programa eklenmiştir.

*Yeni tip fatura form dizaynında hizmet satırlarının Orijinal döviz cinsinin dökülebilmesi sağlanmıştır.

*Program akış parametreleri (091400) -Stok parametreleri
 86-Parti-lot takibinde evraklara parti-lot sonradan girilebilsin seçeneği eklenmiştir.

*Servis iş emri rota planlama fişine (822446) Ekip kodu’nun boş geçilememesi sağlanmıştır.

*Proforma siparişlere, Normal siparişlere ve Şube siparişlerine Seri No. takibi eklenmiştir.
Program akış parametreleri (091400)
34- Siparişte seri No. kullanımı aktif
35- Proforma siparişte seri No. kullanımı aktif
36- Şube siparişinde seri No. kullanımı aktif

*Belli bir mali yıl ve sonrasını yeni bir veri tabanına aktarma ve devir (098478) menüsüne Stok devirlerine “Maliyet değerlerini devret seçeneği eklenmiştir.

* Belli bir mali yıl ve sonrasını yeni bir veri tabanına aktarma ve devir (098478) menüsüne Stok devirlerine Depo kriteri eklenmiştir ve Depolara göre aktarım yaparak devir süresinin kısalması sağlanmıştır.

* Bakım evrakı (823000) form dizaynında statik alanlarda evrak toplamına “İşçilik (hizmet) toplamı” ve “Malzeme (stok) toplamı” alanları eklenmiştir.

* İş emrini bakım evrakına çevirirken “bkm_ekip_kodu”nu iş emri rota planında tanımlanan atanan ekip kodu ile aynı gelmesi sağlanmıştır.

*Program içerisinde kart ve evraklarda yer alan Alt+G (Genel Kayıt Yapısı) “Varsa kayıt hikayesi” sekmesi eklenmiştir.

*Kuruluş programına Hareketsiz parti lot kartlarının silinmesi (099586) menüsü eklenmiştir.

*Servis iş emri malzeme planlama fişine (822445) Birim Fiyat kolonu eklenmiştir.

*Servis iş emri rota planlama fişi (822446) Birim fiyat ve iskonto kolonu eklenmiştir.

*Alınan sipariş sevk veya kapama operasyonları (038000) ekranında seçili satırları Normal verilen siparişe çevirme operasyonuna Cari döviz cinsi seçimi eklenmiştir.

*Makine iş emri formu tanımlama (801550) form dizaynına, Makine iş emri tanıtım kartındaki (801500) “Açıklama alanı eklenmiştir.

*Program içerisinde yeni menü ekle yapıp, sağ tuş “Programa bağla” seçeneğine “Sağ tuş bul” özelliği eklenmiştir, bu sayede menülerin bulunması kolaylaşacaktır.

*Personel form tanımlama (113620) menüsüne dinamik alanlar bölümüne personel puantajında girilen “İzin detayları” eklenmiştir.

* Serbest meslek makbuzu (272100) menüsünde tanımlanan yeni tip dizayna menü üzerinde Tanımlanan mesaj alanları ve Firma adı alanı eklenmesi talep edilmektedir.