3 Şubat 2014 Pazartesi

15 Versiyonu / 01.02.2014 tarihli arşivin içeriği…

*e-Fatura/Gelen e-Fatura için “Onay” özelliği eklenmiştir. Kullanıcılara yetki verilerek “Onay”a bağlı faturanın kabul ve red edilebilmesi sağlanmıştır.

*Sipariş ve irsaliye bağlantıları olan e-Fatura’ya, sipariş ve irsaliyenin “Belge No.”sunun gelmesi sağlanmıştır.

*e-Fatura işlemlerinde Gelen fatura ekranına “İçeriye almadan faturayı kabul et” özelliği eklenmiştir. İşlemin getirdiği, faturanın kabul bilgisi GİB ve karşı firmaya gitmekte, ama içeride fatura otomatik oluşmamakta, kullanıcının manuel girişine izin vermektedir.

*e-Fatura gönderiminde “Satışta stok birleştir” özelliği eklenmiştir. Eklenen özellikle, e-Fatura’da farklı satırlarda aynı fiyatlı, aynı stok kodlarının birleşmesi sağlanmaktadır.

*2014 Personel - Mali mevzuat değişiklikleri programlarımızda uygulanmıştır.
Asgari Ücret
Gelir Vergisi Dilimleri
Kıdem Tazminatı
Çocuk Yardımı

*01.01.2014 e-Beyanname değişiklikleri programlarımıza eklenmiştir.
Muhtasar Beyanname Eski MUH_23.xsd, Yeni MUH_24.xsd
Damga Vergisi Beyannamesi Eski DAMGA_2.xsd, Yeni DAMGA_3.xsd
Geçici Vergi beyannamesi (Gelir vergisi) Eski GGECICI_8.xsd Yeni GGECICI_9.xsd

*Yeni TTK’ya göre firma dışına çıkan her türlü evrak (Fatura v.b., Ücret bordrosu, Mali tablolar, Mizanlar) üzerinde “Ticaret Sicil Numarası ve firma iletişim bilgileri” yer almalıdır, ilgili düzenleme programlarımıza eklenmiştir.

*Stok F10’da bulanan “Var ise stokun reçetesi” ve “Stokun reçetesinde bulunduğu ürünler” özelliklerine bağlantı sekmesi eklenerek, Ürün reçetesine (231200), Ürün rota tanımlamalarına (231191), Stok tanıtım kartına (011300) gidilebilmesi sağlanmıştır.

*Cari grupları satış faturaları analiz kübü (030201) KDV dahil rakamlar haricinde  KDV hariç rakamların da raporlanması sağlanmıştır.

* İş emri stok hareketleri föyü (230060)

Genel stok hareket föyü (019100)
Yükleme emrinden irsaliye fatura oluşturma operasyonlarına (033705)
Stok gruplarının adları (Ana grup ismi, Alt grup ismi, Marka ismi v.b.)
Stok cinsi (Ticari mal, İlk madde malzeme, Mamül v.b.) alanları eklenmiştir.

*Stok seçim penceresinde (F10) Analiz bölümüne, Seri No. bazında stok durumu seçeneği eklenmiştir.

*Depolar arası nakliye fişinin durumu “Teslim edildi” olduğunda evrakta ise değişiklik ve silme yapılamaz özelliği eklenmiştir.

*Personel SGK değiştirme operasyonuna;
Yeni personel kartı oluştururken yeni açılan personel kartının bağlı olacağı iş grup kodu, unvan kodu, bölüm kodu, alt departman kodu seçenekleri eklenmiştir.

*Pompacı hesabından (141020) kredili satış fişlerinin sayaç hareket detay tablosundan ilgili plakaya göre veri okutulması sağlanmıştır (Alt Y).