2 Ocak 2014 Perşembe

Mikrofortuna güncellemeleri

 • Elektronik Fatura uygulaması (e-Fatura) uygulaması hizmete alınmıştır. Mikrofortuna'da "Özel entegratörlük" uygulaması kullanılmaktadır. www.myefatura.com.tr web sitesinden fiyat bilgilendirmesine ulaşabilirsiniz.
 • Bordro yönetimi programa eklenmiştir.
 • Personele ait tüm bordroların yasal mevzuatlara göre yapılabilmesi, bilgilerin tarihsel olarak kayıt edilmesi, geçmişe dönük yasal bilgilerin izlenebilmesi,
 • Sınırsız iş yeri ve personel tanımlanabilmesi, personel aylık, günlük, saatlik gibi farklı şekillerde ücretlendirilmesi,
 • Fazla mesainin hesaplanabilmesi,
 • Netten brüte, brütten nete maaş hesaplamalarının yapılabilmesi,
 • Tek bir personel kartında sınırsız giriş ve çıkışın yapılabilmesi,
 • Ek gelir, ek kesinti ve vergi indirimi yapılabilmesi,
 • Bordroların TL dışında istenilen döviz cinsinden yapılabilmesi,
 • Personelin meslek, görev ve bölüme göre puantajlarının gruplanması,
 • Personel puantaj işlemlerinin tek tek veya toplu yapılabilmesi,
 • Tek tek veya toplu puantajların iptal edilebilmesi,
 • Yasal kesintilerin personel bazında tanımlanması ve izlenmesi,
 • Netten brüte, brütten nete ikramiye puantajı yapılabilmesi,
 • Puantajların muhasebe ile tam entegre çalışabilmesi,
 • Banka transfer dosyalarının hazırlanabilmesi,
 • SGK'ya gönderilen XML dosyasının oluşturulması,
 • Yasal tüm raporların alınabilmesi ve sınırsız kullanıcı raporlanın oluşturulması,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi programa eklenmiştir. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) çözümleriyle; pazarlama, satış ve satış sonrası destek süreçlerinizi kolaylaştıracaktır.
 • Kullanıcı tanımlı alanlar programa eklenmiştir. Programımızda bulunmayan ancak sizin özellikle eklemek istediğiniz alanlar bulunuyorsa bu bölümden istediğiniz bilgi girişi için alan oluşturabilirsiniz.
 • Barkod etiket tasarım işlemleri programa eklenmiştir.
 • Miktarsal cihaz durum raporu eklendi.
 • Demirbaş raporuna sorumluk merkezi, demirbaş hesaplama tipi, hesaplama oranı ile demirbaş muhasebe hesap bilgileri eklenmiştir.
 • Giriş faturası, giriş irsaliyesi ile teklif ve sipariş evrakları için dosya ekleme özelliği programımıza eklenmiştir.
 • Fiyat değişikliği evrakına text dosyadan fiyat import edilebilmesi sağlandı.