31 Aralık 2013 Salı

e-Fatura uygulamasında erteleme!


397 ve 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan değişiklik

a) 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 sıra
numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen 5/3/2010 tarihli ve
27512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğinin üçüncü bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları
mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 1/4/2014
tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları
zorunludur. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler kayıtlı
olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler
çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.”

b) 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 sıra
numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.1.3 bölümü aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Bu tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerin birbirlerine sattıkları
mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 1/4/2014
tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur."