4 Aralık 2013 Çarşamba

e-Defter için değişiklik

e-Defter için e-Fatura zorunluluğu kalktı…

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair, 2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği, Başbakanlığa gönderilmiş, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştur.Tebliğin kısa sürede Resmi Gazetede yayımlanması beklenmektedir.

Tebliğde yer alan değişiklik maddeleri aşağıdadır.

-Tüzel kişi mükelleflerin e-Defter'den yararlanma şartlarından biri olan e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olma hükmü kaldırılmıştır.

-1 sıra No'lu Elektronik Defter Tebliğinde yer alan hesap dönemi içerisinde ya da takvim yılı içerisinde elektronik defter oluşturmaya başlayan mükelleflerin ilk ayda oluşturacakları defterlerde, "önceki dönem kayıtlarına" yer verme şartı kaldırılmıştır. Hesap dönemi ya da takvim yılı içerisinde elektronik defter uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin yasal defterlerinin kapanış tasdiki için bir aylık süre verilmiştir.

-Gerçek kişi mükelleflerin mali mühür kullanarak e-Defter uygulamasından yararlanması sağlanmıştır.

-1 sıra No'lu Elektronik Defter Tebliğinde yer alan "Elektronik defter oluşturma" bölümünde konusu geçen "Berat yükleme süresi" defterin ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son günü olarak belirlenmiştir.

Detaylı bilgiye ve ilgili tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=428&tx_ttnews[tt_news]=2468&tx_ttnews[backPid]=27&cHash=1d76d4e7b5