13 Aralık 2013 Cuma

14 Versiyonu / 12.12.2013 tarihli arşivin içeriği

*Uygulama yöntemlerinden sadece Özel Entegratörlüke cevap veren e-Fatura modülü getirilmiştir.

*İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (evrak gruplu)- 010300 ve 010301 – ile fatura oluştururken (isteğe bağlı olarak), fiyatların satın alma şartından/satış şartından gelmesi sağlandı.

*Damga vergisi e-Beyanname’sinin versiyonu 2 olmuştur. DAMGA_2 ve DAMGA_2.xsd olarak xml dosya değiştirilmiştir.

*Depo bazında sevkiyat raporunda (013530) Evrakta Alt+D ile seçilen sevk adres No’suna göre adres numarasının gelmesi sağlanmıştır.

*Belirlenmiş kullanım tarihleri var ise, o tarihten öncesi için Tahakkuk Kesinleştirme (112700) işlemi yapılmak istendiğinde kullanım tarihi kontrolü yapılarak gerekli uyarıların verilmesi sağlanmıştır.

*Personel form dökümü (113621) menüsünde SGK şubesine ait personellerin dökümlerinin ekrana tek tek gelebilmesi de sağlanmıştır.

*Personel sicil kartları (111100) Departman kodunun yanında Departman adının da gözükmesi sağlandı.

*5746 sayılı tabi oluğu SGK kanunun uygulaması SGK yönünden bu kanundan yararlanma süresi 5 yılı dolduran personeller için sona ermesine rağmen Gelir vergisi yönünden 4691  sayılı kanuna göre devam edebilmektedir. Bu durumda olan personeller için, Tabi olduğu kanun 2 seçeneğine 4691 sayılı kanun getirilmiştir.

*Sayımlarda Asorti barkodun da kullanılması sağlanmıştır.

*Barkod içeriği Kod+Tutar olan stokların Bizerba98’ terazi tipine aktarılması sağlanmıştır.

*Elektronik Terazi parametrelerine (101351) AClass terazi modeli eklenmiştir.