10 Ekim 2013 Perşembe

V15, 09.10.2013 tarihli arşiv içeriği

*Portal yöntemine göre, e-Fatura gönderme kullanmayı seçen kullanıcılarımız için işlem menüleri programlarımıza eklenmiştir.
* Multi kod tanıtımına (011970) stok, hizmet ve masraf kartları seçenekleri eklenmiştir. Bu tanımlamalar tüm kartlar için yapıldığında e-Fatura gelen faturalar kolayca programa alınabilecek, kesilen faturaları alan müşterileriniz kolayca faturaları sistemlerine kaydedebileceklerdir. Ortak kod oluşturulmasının mümkün olmaması durumunda mutlaka multi kod tanımları yapılmalıdır.

* Standart muavin döküm (084110), Döviz detaylı muavin dökümlerine (084110) Bağlantılı evrakı göster (Shift+Ctrl+0) seçeneği eklenmiştir.

* Personel tanıtım kartı üzerinden, SGK işe giriş ve çıkış bildirgelerinin verilebilmesi sağlanmıştır.

* Depozito ve Teminat evrakları menüsü hareketlerinin izlenebilmesi için raporlar eklenmiştir.
. Genel amaçlı müşteri teminat mektupları dökümü (074417)
. Genel amaçlı firma teminat mektupları dökümü (074418)
. Genel amaçlı depozito çekleri dökümü (074419)
. Genel amaçlı depozito senetleri dökümü (074420)

* İhracat irsaliyesinde (012175) manuel girilen Net ağırlık/Brüt Ağırlık değerlerinin Alt M’de görüntülenmesi ve toplanması sağlanmıştır.

* Dahilide İşleme İzin Belgesi ile ilgili İthalat listesi (Ek-9 Formu) eklenmiştir.

* Parametrelerde arama işlemlerini kolaylaştırmak için Kullanıcı/Grup hak tanımlama (501300) ve Evrak döküm parametreleri (091450) menülerine Alt+A (arama) eklenmiştir.

* Satış faturasında Ctrl+N ile aktarımda dosyanın kullanıcı bazlı Import/Export dizinleri oluşturulmuştur.

* Multi kod tanımlamalarının Normal satın alma şartları tanımlama fişi (022100) - Satış şartları fişi (032100) evraklarında seçilebilmesi sağlanmıştır.

* Proforma alınan sipariş onaylama/kapama/kesinleştirme operasyonlarında (038005) Seçili satırları kesinleştir (Ctrl+K) işleminde açılan parametreler ekranına sipariş teslim tarihi ve sipariş otomatik oluşturulsun seçenekleri eklenmiştir.