13 Ağustos 2013 Salı

12.08.2013 tarihi ile e-Fatura uygulamasında yapılan değişiklikler

12.08.2013 tarihi ile e-Fatura uygulamasında yapılan değişiklikler aşağıda anlatıldığı gibidir.
  • e-Fatura uygulamasında 01.09.2013 tarihine kadar özel entegratör seçimi yapılıp kullanıcı hesabı açılarak e-Fatura uygulamasına başlama süreci 31.12.2013 olarak değiştirilmiştir.
  • Mükellefler, belirlenen yöntemler arası her zaman geçiş yapabileceklerdir.
  • e-Fatura uygulamasında "Özel Entegratör" yöntemini kullanacak mükelleflerin, kullanıcı hesapları özel entegratör kullanıcı hesabını tanımlayana kadar aktif edilmeyecektir.
  • e-Fatura uygulamasında “Entegrasyon” yönetimini kullanacak mükellefler, entegrasyon hazırlığı tamamlanana kadar, portal hesapları aktif edilmeyecektir.
  • e-Fatura uygulamasına başlama zamanını kolaylaştırmak ve süreci kısaltmak adına "Elektronik Başvuru" seçeneği eklenmiştir.
Elektronik başvuru: e-Fatura uygulamasına "Elektronik başvuru" yapmak isteyen mükellefler/temsilcileri, www.efatura.gov.tr adresinden ilgili bağlantıdan gerekli belgeleri doldurularak kısa sürede başvuru yapabilecektir.

a) Özel Entegrasyon Yöntemi ile Elektronik Başvuru

e-Fatura uygulamasından “Özel Entegratör” aracılığı ile yararlanmak isteyen mükellefler, TÜBİTAK-Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden Mali Mühür Sertifikası ve şifrelerini temin ettikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan Kurumlar ile çalışabilirler.

421 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ uyarınca başvurusunu yapmış ama herhangi bir Özel Entegratör aracılığı ile kullanıcı hesabı tanımlanmamış ise 31.12.2013 tarihi itibari ile "Portal Hesapları" aktif edilecektir.

b) Entegrasyon Yöntemi ile Elektronik Başvuru

e-Fatura uygulamasında "Entegrasyon Yöntemi"nden yararlanacak mükellefler, TÜBİTAK-Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden Mali Mühür Sertifikası ve şifreleri temin ettikten sonra, www.efatura.gov.tr adresinden "Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS)" ve "Test tanım formu"nu elektronik ortamda hazırlayarak gönderebilecektir.

www.efatura.gov.tr adresinden "Entegrasyon Yöntemi"ne ait testlerini yayınlanan kılavuzlara göre başarı ile tamamlayan mükelleflerin canlı tanım formlarını entegrasyon işlemleri bölümünden Gelir İdaresi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir.

Testlerini başarı ile tamamlayıp formlarını ileten mükelleflere "Entegrasyonu Yöntemi"nden yararlanmak için Gelir İdaresi Başkanlığınca izin verilecektir.

c) Portal Yöntemi ile Elektronik Başvuru

e-Fatura uygulamasında "Portal Yöntemi"ni kullanacak mükelleflerin hesapları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aktif edilecek ve formda yer alan e-Posta adreslerinden bilgi verilecektir.

Kaynakhttp://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/eFaturauygulamasielektronikbasvuruklavuzu.pdf