25 Temmuz 2013 Perşembe

Mikrofortuna güncellemeleri

• Program içinde genel kullanım özelliklerini içeren görsel ve sesli anlatımlı olmak üzere eğitim videoları eklendi.

 • Programa yeni geçen kullanıcılarımız için, dışarıda bulunan (mevcutta olmayan cihazların takibi amacıyla) cihaz kartlarının programa tanıtılabilmesi için cihaz devir evrakı eklendi.

 • Ödeme evraklarına banka tanıtım kartlarında bulunan bankaya ait firma kredi kartlarının seçilebilirliği ve işlem özelliği eklendi.

 • Seri no. işlemlerinde eldeki seri no. miktar kontrolü eklenerek, ayrıca elde olmayan seri numaraların yeniden çıkış evraklarında kullanılmaması sağlandı.

 • Kart ve evrak listelerinde yer alan görünüm ekleme ve değişikliklerinde kullanıcı bazlı özelleştirilebilmesi, alan ekleme-kaldırma-isteğe uygun alanlarda sıralama ve düzenleme şekli yapılması sağlandı.

 • Firma detay tanıtım kartına firma e-Posta adresi ile parola bilgileri alanları eklendi. Böylece e-Posta gönderimlerini de gönderen, bilgilerin isteğe uygun güncellenmesi sağlandı.

 • İrsaliye, fatura ve muhasebe fişlerine text dosyadan veri aktarımı yapılabilme özelliği eklendi.

 • Kart listelerinin excel ortamından program içine aktarımı için oluşturulan hazır şablon dosyalarında, aktarım işlemlerinin hızlandırılması adına alan detaylarının aktarım formatları ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

 • Sipariş, irsaliye, fatura giriş ve çıkış evraklarında barkod uygulaması aktif hale getirildi. Stok seçim işlemlerinin barkod üzerinden yapılması sağlandı.

 • Görünüm ekranlarında kayıt arama işleminde aranan kayıt bulunamadığında aranmak istenen bilgiyi içeren kayıtların öneri olarak kullanıcı bilgilendirmesinin yapılması sağlandı.

 • Cari personel tanıtım kartlarımızda yeni bir yapılandırma sistemi kurulmuştur. Cari personel tanıtım kartı yerine Plasiyer ve Çalışan Tanıtım kartı programımıza eklenmiştir. Uygulama, çalışan personel ile yapılabilecek ticari hareketlerin takibi ile plasiyer olarak nitelendirilen cari satış-satın alma gibi temsilcilerinizin ayrı takip ve raporlanması kolaylığını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Düzenleme sonucu oluşturulan kart tanımları ve işleyişleri kişi kartı-çalışan kart ilişkisi ve kişi kartı-plasiyer kart ilişkilendirilmesiyle (plasiyer tanıtım kartı işlem tipine göre) sağlanabilecektir.

 • Kişi kartı; gerek çalışan personel, gerek plasiyer veya diğer bireyler olmak üzere tüm birey bilgilerinin tanımlanacağı kart özelliği haline gelmiştir. Kişi kartında yer alan işlem tipleri ise, (kullanılacak gruba bağlı tanımlanan kişi ile) personel ile yapılabilecek ticari işlem takibinde kullanılmak üzere çalışan tanımı, ticari evraklarda cari temsilcileri atamaları ve takibi adına plasiyer tanımı tercihe göre düzenlenebilecektir.

• Plasiyer tanıtım kartı ticari evraklarda (alış-satış vb.) cari temsilcileri, satış-satın alma-diğer gibi temsilci tanımlamaları, temsilciler bazında raporlama, prim hesaplama ve diğer işlemler için ise plasiyer tanıtım kartı ile kişi kartının (kişi kartında tipi plasiyer seçimi yapılan) ilişkilendirilmesi firma işleyiş düzeninin oluşturulmasında kolaylıklar sağlayacaktır.