26 Haziran 2013 Çarşamba

25.06.2013 tarihli arşivdeki değişiklikler

                                                                                                       
-Yevmiye defterinde (082200) yevmiye döküm şekli olarak "Toplu döküm (belge tür detaysız)" seçeneği eklenmiştir.

İlgili seçenek ile döküm alındığında Açıklama kolonu boş gelecektir.

- Muhasebe fişinde Belge No. yoksa Evrak No. otomatik gelmemesi talebi parametreye bağlanmıştır.

Genel program parametreleri (096111) menüsüne "Belge detaylı dökümlerde Belge No. boş ise Belge No.=Evrak No. olsun" parametresi eklenmiştir.

- Muhasebe hesap hareket föyüne (081100) Evrak seri, Evrak sıra, Belge No., Belge tarihi kolonları eklenmiştir.

- Satılan malın maliyet fişinin SMM (Online şube muhasebe grup kodu) artikeline göre çalışması  sağlanmıştır.

Kuruluş programından Satılan malın maliyeti fişi oluşturma (098340) menüsünde,
"Maliyetler evrak ve satır bazında ayrı maliyetlensin" seçeneğini "Evet" olarak düzenlemelisiniz.

- Personel bordro hesaplamada Sendika tanımları (116150) G/A tiplerinin hepsinde taban/tavan kontrolü yapılması sağlanmıştır.

Bireysel emeklilik + Hayat sigortası ya da Diğer sigortanın beraber verilmesi durumu ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Yasal parametreler (116215) -> SSK matrah ve oranları sekmesine "İşverenin ödediği sigortalar için SGK muafiyeti" alanı eklenmiştir.

Bu alana bir değer yazılacaksa sosyal yardım detaylarından girilmiş olan muafiyet değerleri sıfırlanmalıdır. Aksi taktirde mükerrer muafiyet hesaplanır.

Diğer sigorta işveren+Hayat sigortası işveren+Bireysel sigorta işveren alanlarının toplamına göre muafiyet hesaplanmaktadır.

- Dönemlere yayılan hizmetin iadesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

İade faturası ile iade edilebilir veya genel amaçlı virman dekontundan, dönemsel hizmetin bakiyesini sıfırlayacak bir kayıt girilerek kapatılabilir.

İade faturaya kalan tutarın otomatik gelmesi sağlanmıştır.

Dönemlere yayılan hizmetleri giderleştirme/gelirleştirme operasyonlarına (066836) ilgili kayıttan sonra kalan tutar sıfır gelmektedir.

- Stok yönetimi modülüne Proje hareket raporu (013505) eklenmiştir. Master menü yükle seçeneği ile raporu menüye ekleyebilirsiniz.

- İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (010300-010301) Operasyonlar sekmesinden faturaya dönüştürme parametrelerine "İrsaliye tarihi sıralı oluşsun" seçeneği eklenmiştir.

Alış faturalarının mutlak irsaliye karşılığı olması ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

Program akış parametreleri (091400)

80- Mal kabul mutlak irsaliye karşılığı parametresi eklenmiştir.

Minimum ve Hedef seviye kontrolünde, eldeki miktar için kontrolün hangi depodan yapılması parametrik olarak sağlanmıştır.

Program akış parametrelerine (091400),

81- Stok çıkışta minimum seviye kontrolü nereden yapılsın,

82- Stok girişte hedef seviye kontrolü nereden yapılsın parametreleri eklenmiştir.

- Depo grubu satın alma şartları fişi hazırlama (022120) menüsüne "Ödeme planı" satırı eklenmiştir.

- Yükleme emrinden irsaliye fatura oluşturma operasyonuna (033705) Yükleme emri kriteri (çoklu seçim) ve Plasiyer kodu seçimi (çoklu) eklenmiştir.

- Bütçe yönetimi (037202)-Operasyon-Bütçe detayları ile Alt+C (kopyala) özelliği eklenmiştir.

- Alt+I (sonraki benzer kayıt oluştur) özelliği eklenmiştir.

- Dönemsel vade farkı raporunda (049957) faiz yüzde oranın ondalık hane şeklinde girilmesi sağlanmıştır.

- Tüm F10 pencerelerine Alt+I (sonraki benzer kayıt oluştur) kısa yolu ile hem sıradaki kodun üretilmesi hem de kart içeriğinin kopyalanması işlemi bir arada otomatik olarak yapılabilecektir.

- Üretim modülüne Ürün kartları yönetimi (235600) menüsü eklenmiştir.

- Bakım talep evrak operasyonlarına (828020) "Durum" kolonu eklenmiştir. Talep evrakının Açık/Kapalı olduğunun bilgisi yer almaktadır.