16 Nisan 2013 Salı

15.04.2013 tarihli arşivdeki değişiklikler

                                                                                   
-Beyannamelerin şema dosyaları güncellenmiştir.

Muhtasar Beyannamesi, 1 No’lu KDV Beyannamesi, 2 No’lu KDV Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar vergisi mükellefleri için), Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir vergisi mükellefleri için), Kurumlar Vergisi Beyannamesi şemaları web adresimizde yayınlanmıştır. Arşiv yayınlanıncaya kadar “Internet’ten XML şema dosyası güncelle (086233)” menüsünü kullanarak düzenlemeden yararlanabilirsiniz.

- Muhtasar e-Beyannamesi ödemeler bölümümünde yapılan mevzuat düzenlemesi programa eklenmiştir.
Ücret tahakkukundan gelen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve huzur hakkı sosyal yardımları genel parametreler menüsünde tanımlanmalıdır. Yapılan tanımlamaya uygun şekilde muhtasar e-Beyanneme ödemeler bölümü oluşacaktır.


 -Satış ve alış tevkifat işlem türleri değişmiştir. Programlarımızda değişiklik ile ilgili düzenleme yer almıştır.
Firma tanıtım kartı (50110) / Mali yıl vergi hesap kodları/İşlem türleri

-Ba-Bs formlarına Bedelsiz (%100 iskontolu) faturaların da belge sayısını etkilemesi sağlanmıştır.

-SGK tanımları (116130) menüsüne SGK şubesi için açılış/kapanış tarihi bilgisi getirilmiştir.
Kapanış tarihine girildiği zaman ilgili SGK şubesinin ve ilgili SGK şubesine dahil personellerin görüntülenmesi engellenmiştir.

-İşkur işgücü çizelgesi (114965) altında "Personel bildirim listesi" şeklinde buton eklenmiştir.

-Genel parametrelerde (116111) yer alan “Ücret Hesabı, Ek kazanç ücret hesabı ve Günlük verilen sosyal yardım hesabı” parametreleri Çalışma / Ek kazanç / Sosyal yardım tanımları (116112) menüsüne taşınmıştır.Yeni düzenlemeye göre personellerinize açacağınız gruplara farklı parametre ayarları uygulayabilirsiniz


-Mutabakat formlarına Ba-Bs’lerde olduğu gibi aynı vergi numarasına göre birleştirme özelliği getirilmiştir.

Cari grubu serbest yazışma dökümü (044512)
Cari grubu form dökümü (044514

-Bordrolarda ve raporlarda işten ayrılan personellerin F10 pencerelerinde dönem kontrolü yapılması sağlanmıştır.

-Personel sicil kartında ücret bilgileri alanında sigorta % grubunun “Emekli” olarak seçilmesi durumunda, aynı ekranda sol altta yer alan “İşsizlik sigortası kesilsin” seçeneği otomatik olarak devre dışı bırakılmıştır.

-MRPII’de “Fiili maliyetlendirme” kullanan kullanıcılarımız için;

Genel üretim giderinin biriktiği hesap kodu; 730
Direk işçilik giderlerinin biriktiği hesap kodu; 720
Hizmet üretim giderlerinin biriktiği hesap kodu; 740

parametrik olarak tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
Firma tanıtım kartı (501110) -> Üretim parametreleri -> Fiili maliyet parametreleri sekmesi ve Firma tanıtım kartı (501110) -> Entegrasyon hesap kodları -> Diğer muhasebe kodları 2 sekmesi eklenmiştir.

-Kuveyt Türk - Firma ödeme emri gönderimi, akıbet alımı entegrasyonları sağlanmıştır.

-İthalat tanıtım kartı ve İthalat masrafları dağıtım dekontu için SOM artikeli kullanımı sağlanmıştır.

-Evrak Detaylı Standart Muhasebe fişi (081012) içerisindeki “Evrak detayı” alanları

Cari hesap detaylı muavin döküm (084116)
Yevmiye numarasına göre fiş dökümleri (084300)
Tarih sıra numarasına göre fiş dökümleri (084310)
Muhasebe fişi CTRL+P’ye eklenmiştir.

-Bs aylık (086238) - Ba aylık (086237) / hangi sıfatla verildiği kodunun kayıtlı gelmesi sağlanmıştır.

-Yıllık gelir vergisi beyannamesi ( 086520) ve Kurumlar vergisi beyannamesi (086510) /  Düzenleyen kodunun kayıtlı gelmesi sağlanmıştır.

-Perakende sektöründe hizmet veren kullanıcılarımız için Tem-Dibal terazi modelinin kullanımı sağlanmıştır.

-Market-Mağaza Yönetimi/Kasa tanımları (100005) menüsüne “Kasa parametreleri listesi” eklenmiştir. Sol alt köşeden “Rapor al” butonundan ulaşabilirsiniz.