6 Mart 2013 Çarşamba

05.03.2013 tarihli arşivdeki değişiklikler

05.03.2013 tarihli arşivimizdeki güncelleme konularının bazıları aşağıdaki gibidir.
 • 19.12.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yevmiye defter dökümü ile ilgili, "Manuel" muhasebe fişi giren kullanıcılarımız için düzenleme yapılmıştır. Yevmiye dökümlerine, fiş dökümlerine ve yevmiye defter dökümüne,
  Evrak No.
  Belge No.
  Belge Türü
  Evrak Tarihi
  Belge Tarihi
  Cari Kodu
  Cari Ünvanı
  kolonları eklenmiştir.
  Bu kolonlara bilgiler, Muhasebe fişinden girilen "Evrak detayı" kolonundan otomatik olarak yansımaktadır.

 • Muhtasar Beyannamede adres No. ile ilgili değişiklik yapılmıştır.
  Kira tanımları (089964) ve Cari hesap adresleri (041210) menüsüne "Adres kodu" alanları eklenmiştir.
 • Muhasebe fişinde Ctrl+U tuşu ile "Toplu muhasebe fişi" basımı sağlanmıştır. Uygulama içerisindeki seçenekler,
  Yevmiye numarasına göre fiş dökümleri (084300)
  Tarih sıra numarasına göre fiş dökümleri (084310)

  menüleri için de geçerli olmuştur.
 • Akbank ile Doğrudan Borçlandırma Sistemi Entegrasyonu sağlanmıştır.
  Finans Yönetimi/Bankalarla Bilgi Alışverişi/Akbank menüsüne Akbank'a Doğrudan Borçlandırma Veri Gönderimi ve Akıbet Alımı operasyonları eklenmiştir.
 • Sayım sonuçları giriş fişi (012800) ekranına satırda parti ve lot bilgisi seçebilme özelliği eklenmiştir.
 • Kullanıcı/Grup hak tanımlamada (501300) Kayıt kullanım hakları sekmesine "Tümünü işaretle" ve "Tümünü kaldır" seçenekleri eklenmiştir.
 • Yapılacak tahsilatlar raporuna (045110) "Evrak tutarı" kolonu eklenmiştir.
 • Kullanıcı hak tanımları listesine aşağıdaki menüler eklenmiştir.
  Firma hakları tanımları listesi (099613)
  Şube hakları tanımları listesi (099614)
  Sorumluluk merkezleri hakları tanımları listesi (099615)
  Kasa hakları tanımları listesi (099616)
  Banka hakları tanımları listesi (099617)
  Özel kullanım hakları tanımları listesi (099618)
  Log ayarları listesi (099619)
  Seçim penceresi hakları listesi (099620)
  Öngörülen kayıtları listesi (099621)
  Raporlayabileceği kayıtlara ait sorgu listesi (099622)
 • Belli bir cariden alınan ürünlerin ne kadarı satıldı ne kadarı bekliyor bilgisi, evrak bazında FİFO'ya göre miktarsal ve tutarsal olarak raporlanabilmesi sağlandı. Cari bazında envanter raporu (013113) eklendi.
 • Depolar bazında stok durum ve operasyonlarından (019500) Fire çıkışı ambar fişi (012140) ve Sarf çıkışı ambar fişi (012150) oluşturulması sağlanmıştır.
 • Yükleme emri tanıtım kartına eklenen Sevk tarihine göre; Yükleme emri onaylama operasyonu (033704) ve Yükleme emrinden irsaliye fatura oluşturma operasyonu (033705) menülerine Tarih kriteri eklenmiştir.
 • Sabit kıymet raporlarına "Zimmetlenen cari personel kodu ve Cari personel adı" eklenmiştir.
 • Mikbüro programına Müstahsil tevkifat raporu (025995) menüsü eklenmiştir.
 • Yapılan üretimler raporunda (230029) Operasyonlar sekmesinden
  İş emri stok hareketleri föyü (230060),
  İş emri tamamlanan operasyonlar föyü (230061)
   ekranlarına ulaşılabilmesi sağlanmıştır.
 • NCR Kasaların, yeni nesil yazılımı ASR'den aktarımlarda satıcı kod (plasiyer) bazında aktarım yapılması sağlanmıştır.
 • Açılış tarihi sıralamalı alınan şube siparişleri evrakı dökümünde (037180) stok detayı "Evet" olarak onaylı alındığında, evrak başlıklarının her satırda dökülebilmesi sağlandı.