5 Şubat 2013 Salı

Mikrofortuna güncellemeleri

 • Ayarlar\Modüller\Muhasebe entegrasyon modülü\Genel parametreler\"Satışta KDV entegrasyonu tevkifat düşülerek yapılsın" seçiminde düzenleme yapıldı.
 • Kullanıcıların oluşturduğu evrakların, İşlem No., İşlem tarihi, Belge No., Belge tarihi, Oluşturma ve değiştirme tarihi ile evrakı oluşturan ve değiştiren kullanıcı bilgilerinin izlenebilmesi için temel veriler bölümüne "İşlem zamanları raporu" eklendi.
 • Ayarlar\Modüller\Temel muhasebe modülü\Operasyonlar\"Yevmiye madde yeniden numaralandırma" işlemine, aynı gün içerisindeki fiş tipi sıralamasının kullanıcılarımızın isteğine göre oluşabilmesi için yevmiye numaralandırma sıralamasına "Belirlenen fiş tipi sırasına göre" seçim özelliği eklendi.
 • Seri No. takibi yapan firmalar için çıkış faturalarında bulunan ürün seri numarası seçim ekranına, seri numaralar için çoklu seçim yapılabilme özelliği eklendi. 
 • Demirbaş modülü için, sabit kıymet tanıtım kartı operasyonlarına, “Demirbaş kartlarının bir sonraki  mali yıla devri” işlemi eklendi.
 • Virman dekontu kullanılarak demirbaş kartlarına yüklenen ilave maliyetler, amortisman raporuna, devir işlemlerine ve amortisman meblağlarını muhasebeleştirme işlemlerine dahil edildi.
 • İki seviyeli raporlarda, kullanıcılar için özel saklanan kolon ayarları işlemlerinde güncelleme yapıldı.
 • Muhasebe fişinde, KDV ayırma işleminde güncelleme yapıldı.
 • Sipariş ve fatura evrakları için, basım özelleştirmeleri menüsüne net birim fiyat, net ara toplam alanları eklendi.
 • Ayarlar\Basım özelleştirmeleri\Cari tanıtım kartı\Ba-Bs ve standart mutabakat dizaynlarının basım özelleştirmelerinin kullanıcı tarafından da yapılabilmesine olanak sağlandı. 
 • Alt hesaplara ait mizan alınabilmesi için, Muhasebe\Mizanlar\Genel mizanda bulunan hesap tipi bölümüne alt hesaplar seçimi eklendi.
 • Cari tanıtım kartına Mikrofortuna üyelik kodu alanı eklendi.
 • Onaylı ve onaysız sipariş operasyonlarına, tüm kayıtların toplu olarak seçilebilmesi ve toplu olarak  iptal edilebilmesi özellikleri eklendi.
 • Fatura, irsaliye ve sipariş basım özelleştirmelerine, döküm sırasında açıklama yazılabilmesine olanak sağlandı.
 • Basım özelleştirmede evrak  dizaynlarında kullanılan alanların, yazı tipi ve formatının değiştirilmesine olanak sağlandı. Böylece  formda kullanılan alanların yazı tipini, yazı büyüklüğünü ve sayısal alanlar için de ondalık formatını değiştirebilirsiniz.
 • Cari hesap ekstresinden, ilişkili kayıtlarda olduğu gibi ekstreden de evraklara ulaşım olanağı sağlandı. Böylece carinin devreden bakiyesi ile dönem içi hareketlerini izleyip, ilişkili kayıtlara kolay bir şekilde ulaşılabilir.
 • Sipariş görünümlerine sevk durumu alanı eklendi. Sevk durumu alanı, birden fazla satırdan oluşan siparişin, satır detaylarındaki sevk durumuna bakılarak hesaplanmaktadır. Sevk durumu alanı sayesinde siparişin sevk durumu görünümlerden de izlenebilmesi olanağı sağlandı.
 • Muhasebe\Raporlar\KDV durum raporu eklendi.
 • Basım özelleştirmelerine, evrak çıktılarında sadece iskonto oranlarının basılabilmesi için "İskonto oranları" set tanımı eklendi.
 • Onaylı ve Onaysız sipariş operasyonlarına Toplu sipariş onaylama ve Onay iptali özellikleri eklendi (sipariş görünümü).
 • Onaysız sipariş operasyonlarına depo siparişlerinin de onaylanabilmesi olanağı sağlandı. 
 • Depo kartı görünümünde bulunan sayım sonucu kesinleştirme işleminde güncellemeler yapıldı.
 • Yevmiye defteri dökümü ve büyük defter dökümlerinde düzenlemeler yapıldı.
 • Satış\Evraklar\Sözleşme ve satış fiyat tanımları\Fiyat değişikliği fişi "Toplu değişiklik" özelliğine ödeme planı kriteri eklendi.
 • Görünüm değiştirme seçeneklerine kullanıcının istediği filtreleme sorgularının da yazılabilmesine olanak sağlandı.
 • Stok kartı ilişkili kayıtlara, seçilen stoka ait teklif ve satın alma taleplerinin de izlenebilmesi amacı ile "Teklifler" ve "Satın alma talepleri" seçimleri eklendi. Ayrıca ilişkili kayıtlara ait filtre seçenekleri yeniden düzenlendi.
 • Cari tanıtım kartı ilişkili kayıtlara, seçili carinin ürün hareketleri ile teklif hareketlerinin izlenebilmesi amacı ile "Ürün hareketleri" ve "Teklifler" seçimleri eklendi.
 • Banka kartı ilişkili kayıtlara, seçilen banka kartının tüm hareketlerinin izlenebilmesi için "Tüm hareketler" seçimi eklendi. Ayrıca gelen ve giden havale seçimlerindeki başlık bilgilerine hesap tipi ve hesap kodu alanları eklenmiştir.
 • Cari yetkili listesi, Stok birimleri listesi, Cari banka listesi vb. listelerdeki arama filtrelerinde güncelleme yapıldı.
 • Stok ve cari kartında ilişkili kayıtlarda yer alan "Siparişler" bölümüne Teslim edilen miktar bilgisi eklendi.
 • Satış faturası ve satış irsaliyesi basım özelleştirmelerine; İrsaliye işlem No., İrsaliye işlem tarihi, İrsaliye belge No., İrsaliye belge tarihi, Sipariş işlem No., Sipariş belge No., Sipariş belge tarihi, Sipariş işlem No., Sipariş döviz cinsi ve Sipariş döviz kuru alanları eklendi.
 • Satış faturası basım özelleştirmelerine, carinin ana döviz cinsinden şimdiki ve önceki bakiye bilgisi alanları eklendi.
 • Ba-Bs raporlarında yer alan bilgilerin seçimli olarak T.C.Kimlik No./Vergi Kimlik No. alanına göre birleştirilmesine olanak sağlandı.
 • Kullanıcı güvenlik ayarlarına IP kısıtlaması özelliği eklendi.