11 Şubat 2013 Pazartesi

11.02.2013 tarihli arşivdeki değişiklikler

11.02.2013 tarihli arşivimizdeki güncelleme konularının bazıları aşağıdaki gibidir.
 • 19 Aralık 2012 tarihli resmi gazete sayı: 28502 Ticari defterlere ilişkin tebliğ uyarınca,
  Madde 6 – (1)
  e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları yevmiye defterinde yer almalıdır. Belge tarih veya evrak tarih alanları açıklamaya entegre edilerek bu şart yerine getirilmiştir.
  Düzenlemeye istinaden, Kuruluş programında Entegrasyon Şekil parametrelerine “Muhasebe fiş açıklamasında Evrak tarihi/Belge tarihi” seçeneği eklenmiştir.
 • 01.02.2013 Muhtasar Beyanname Değişikliği programlarımıza eklenmiştir.
  Düzenlemeye istinaden Kira Tanımlarındaki (089964) Adres bilgileri sekmesine "Adres No" alanı eklenmiştir.
 • Yükleme emrinden irsaliye fatura oluşturma operasyonu (033705) menüsünde Operasyon sekmesine;
  -Seçili satırları ihracat irsaliyesine çevir
  -Seçili satırları ihraç kayıtlı mal satış irsaliyesine çevir
  -Seçili satırları açık ihracat faturasına çevir
  -Seçili satırları açık ihraç kayıtlı mal satış faturasına çevir

  seçenekleri eklenmiştir.
 • İş başvurularına (122100);
  -Dili/Okuma-Yazma seviyesi ve Konuşma seviyesi eklenmiştir,
  -Askerlik durum bilgisi eklenmiştir.
 • Denizbank Maaş ödeme formatında yapılan değişiklik programlarımıza eklenmiştir.
 • Sayım sonuçları giriş fişi (012800) ekranına satırda parti ve lot bilgisi seçebilme özelliği getirilmiştir.