21 Aralık 2012 Cuma

Mikrofortuna güncellemeleri

 • Kullanıcı ayarları bölümüne “Hazırlanmış raporlar” menüsü eklendi. Bu menüde istenilen raporlar için, rapor filtre seçenekleri kullanılarak, verilen filtrelere göre 1 gün öncesine ait verinin program tarafından otomatik olarak hazırlanarak geriye ve ileriye dönük analizlerin daha hızlı yapılabilmesi sağlandı.   
 • Görünümlerde kullanılan arama filtrelerine, form içinden ulaşılabilmesi sağlandı. Böylece evrak formunun içerisinden çıkmadan istenilen evraka daha kolay ulaşabilmesi sağlandı.
 • Kullanıcı tanımlama işlemine, tanımlanan kullanıcı için şifre değiştirme süresi özelliği eklendi.
 • Çoklu döviz ile çalışan firmalarda temel modül parametrelerinden tanımlanan firma 2. alternatif döviz işlemlerinin mizan ve diğer raporlarda aktif olarak kullanılabilmesi sağlandı.
 • Entegrasyon ile oluşan muhasebe fişlerinde yer alan fiş açıklamalarının, kullanıcılarımızın isteğine göre dizayn edilebilmesi sağlandı. Muhasebe fiş entegrasyonu açıklamalarına Muhasebe\ Kartlar\ Muhasebe  entegrasyon açıklama tanıtım kartı menüsünden ulaşabilirsiniz. 
 • Görünümlerden evrak veya kart silme işlemi sırasında oluşan uyarıların ekranda da gösterimi sağlandı.
 • Evrak form bilgi girişlerinde seçimli alanlarda daha önce sadece koda göre arama yapılabiliyordu. Yeni eklenen “Yardımcı alan ile arama” özelliği sayesinde seçimli alanlarda isme göre de arama yapılabilmesi sağlandı.
 • Lazer ve nokta vuruşlu printerler kullanılarak alınan fiş dökümlerinin istenildiği takdirde, her fişin ayrı ayrı sayfalara dökülebilmesi sağlandı. Ayrıca fiş dökümlerine ilave olarak, istenildiğinde “Metni böl ve alt satırdan devam et”, ”Metni sütün genişliği kadar göster” döküm özellikleri eklendi.
 • Muhasebe fiş kategorileri kullanılarak oluşturulan muhasebe fişlerinin tahsil, tediye, mahsup olarak ayrı ayrı oluşması sağlandı.
 • Yevmiye ve toplu fiş dökümleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 • Yevmiye numaralandırma işlemleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 • Muhasebe fiş entegrasyonunda dövizli işlemler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 • Muhasebe fişleri listeleri filtrelerinde  düzenlemeler yapıldı.
 • Genel görünümlerde yer alan grafikler ve tablo bilgileri için “Otomatik güncelleme süresi” özelliği eklendi.
 • Raporlarda yer alan kullanıcı tanımlı filtrelere eksi ve artı ilave gün/ay süresi verilebilmesi özellikleri eklendi. Böylece ilgili filtreler kullanılarak bugünden geriye dönük son 15 günlük veya son 3 aylık filtreleme imkanı sağlandı. 
 • Beyanname paketine 2 No'lu Katma Değer Beyannamesi eklendi.
 • Dönem kâr zarar mahsubunun sorumluluk merkezi detaylı oluşması sağlandı.