4 Aralık 2012 Salı

04.12.2012 tarihli arşivdeki değişiklikler

04.12.2012 tarihli arşivimizdeki güncelleme konularının bazıları aşağıdaki gibidir.
 • SGK’nın e-Bildirge uygulamasında meslek kodları ile ilgili yapmış olduğu değişiklik programlarımıza eklenmiştir.
  e-Bildirge (114960):
  Program güncellemesinden sonra güncel meslek kodlarını programa eklemek için (Meslek kodlarınız güncelse bu işlemi tekrar yapmayınız) kuruluş programına giriniz. Genel amaçlı tabloları yeniden oluşturma (504003) menüsünü açınız. F9 tuşuna basarak dosya onaylarını kaldırınız. Meslek Tanımları Tablosunu onaylayınız. F2 tuşuna basınız.
  e-Bildirge (114960) menüsüne meslek kodlarının gelebilmesi için, personel sicil kartları (11100) menüsüne giriniz. Tüm personeller için personel ücret bilgileri sekmesinde seçilen meslek kodlarının güncel olmasını sağlayınız.
  Kasım 2012 dönemine ait e-Bildirge'den başlamak üzere, e-Bildirge (114960) menüsünde personeli çağırdığınızda meslek kodları da ekrana gelecek ve oluşacak xml dosyada yer alacaktır.
 • Muhtasar beyanname değişikliği programlarımıza eklenmiştir.
  01.12.2012 MUHTASAR BEYANNAME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
  GVK 283 No.lu Gelir Vergisi Tebliği kapsamında gönderilen Muhtasar Beyannamelerde (MUH;MUHGVK281) sadece 101, 102, 103, 111, 253, 254, 121 tür kodlu ödemeler için olmak üzere; ödemeleri bir sicil numarasından aynı tür kodunda olanları toplayarak tek satırda yazmaları gerekmektedir. TCKN/VKN bilinmeyenler 1111111111/9999999999 yazmalarına müsaade edilecektir. Bu siciller için de aynı tür kodundan bilgiler toplanarak tek satırda yazılacaktır.
 • Muhtasar beyanname (086350) Tablo 3'e Excel’den bilgi aktarılabilmesi ve Excel’e bilgi atılabilmesi sağlanmıştır.
 • Cari Hesap Kartları Yönetimi (030010) menüsüne Cari ve firma yetkililerine "Toplu e-posta ve toplu SMS mesaj" gönderme özelliği eklenmiştir.
 • Kullanıcı Hak/Grup tanımlamada Genel Hak Tanımları alanına “86-Evraklarda Oku (Alt+U) Yaz (Alt+Z) yapamaz” parametresi eklenmiştir.
 • Ödeme listesi hazırlama (049300) menüsüne onay kontrolü eklendi. Ödeme listesi hazırlandıktan sonra onaylanmadan ödeme evraklarının oluşmaması sağlandı. Program akış parametreleri (091400)/Genel parametreler/60-Ödeme bordrosu hazırlamada onay kontrolü? parametresi eklenmiştir.
 • Ödeme listesi hazırlama (049300) menüsüne onay kontrolü, kullanıcı bazında maksimum tutara göre yapılabilmesi sağlanmıştır. Kullanıcı Hak/Grup tanımlamada Genel Hak Tanımları alanına 87-Maksimum onaylayabileceği ödeme listesi tutarı alanı eklenmiştir.
 • Stok kalite kontrol değerleri tanıtımındaki (011999) minimum maksimum değerleri, Parti lot kartındaki "Kalite kontrol değerleri" giriş bölümünün ekran dizaynına eklenmiştir.
 • Eski tip fatura form dizaynı için Net ara toplam (Ana döviz) alanı eklenmiştir.
 • İşletme modülünden entegre olan faturaların, tevkifatlı tutarlarının da ayrı bir hesaba entegre olması ve KDV beyannamesine otomatik yansıması sağlanmıştır.