7 Kasım 2012 Çarşamba

04.11.2012 tarihli arşivdeki değişiklikler

04.11.2012 tarihli arşivimizdeki güncelleme konularının bazıları aşağıdaki gibidir.
  • 5396 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Ba-Bs ile ilgili değişiklikler konusunda programlarımızda düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
  • Stok kartlarında tanımlı "Depo Detayları"na bağlı artikel kullanımı sağlanmıştır. Yeni artikel SDD’dir.
  • Stok maliyet parametrelerine (092740) "Depolar ayrı maliyet unsuru olmasa bile yeniden maliyetlendirmede depolar arası transferler maliyetlensin" parametresi eklenmiştir. Depolar arası transfer evrakları entegre olmamış olsa bile maliyetlendirmede dikkate alınacaktır.
  • Program menülerimize Firma kredi kartı iade giriş bordrosu (072506) eklenmiştir.
  • Elektronik çalışmazlık bildiriminde (114961) rapor tarihinden önceki 3 aylık ek kazançları otomatik gelmektedir.
  • Personel programında Serbest rapor tanımlama (113503) ve Serbest rapor döküm (113504) menüleri kullanılarak ibraname dökümleri alınabilmektedir. Örnek dizaynlar için tıklayınız.
  • Banka POS aktarımlarında tanımlı olmayan üye iş yerleri için aktarım sonunda bir "Log" oluşmakta ve eksik olan üye iş yeri no'lar bu dosyada listelenmektedir.
  • Dönemlere yayılan hizmet kartı (Peşin ödenen gider/Peşin tahsil edilen gelir) (041601) kartına Sorumluluk merkezi ve Proje kodu eklenmiştir.