13 Eylül 2012 Perşembe

Mikrofortuna güncellemeleri

 • Adres yapısı detaylandırıldı, google maps ile entegre hale getirildi. Ülke ve il tanımları kart haline getirildi.
 • Alış ve satış faturalarında evrak dip toplamlarının ana döviz, alternatif 1 ve alternatif 2 döviz cinsinden gösterimi sağlandı.
 • Cari görünümlerinden, seçili cariler için mutabakat mektubu ve Ba-Bs formatında mutabakat mektuplarının pdf formatında alınabilmesi sağlandı.
 • Cari ilişkili kayıtlarda yer alan tahsilat ve ödeme hareketlerine çek/senet hareketlerinin de gelmesi sağlandı.
 • Alış, satış faturaları ile alınan ve verilen sipariş evraklarının satır detaylarında bilgi girişi sırasında ürün tipi masraf olarak seçildiğinde daha önce girilen miktar ve tutar alanlarının değişmemesi sağlandı.
 • Cari, banka, kasa ve cari personel bakiye durum raporlarına döviz cinsi alanı eklendi. Ayrıca bakiye raporlarında cari hesap bakiyesinin verilen tarihe göre de alınabilmesi sağlandı.
 • Demirbaş muhasebe entegrasyonunda oluşacak muhasebe fişi için fiş tarih seçimi eklendi.
 • Muhasebe hesap kartı görünümlerine, kasa, banka, cari ve cari personel hesaplarında oluşan bakiye ile bu hesapların bağlı olduğu muhasebe hesaplarında oluşan bakiyelerin karşılıklı kontrolunu sağlamak amacı ile ticari kayıt – muhasebe karşılaştırma raporu eklendi.
 • Cari, banka, kasa ve cari personel bakiye raporlarına kartların bağlı olduğu muhasebe entegrasyon kodları eklendi.
 • Evrak görünümünde yer alan "arama yap" özelliğine evrak seri ve sıra alanlarına göre arama yapılabilmesi sağlandı.
 • Satılan malın maliyeti fişini oluşturma işlemine, hesaplamanın belirli stoklar için yapılabilmesi amacı ile stok tarama filtreleri eklendi.
 • Entegrasyondan gelen kayıtlar ile oluşan muhasebe fişinin, hesap kodu aynı olsa bile proje koduna göre de birleştirilmemesi sağlandı.
 • Form Ba-Bs beyannameleri "Bildirge ve beyanname" modülü üzerinden alınabilir hale getirildi. Temel Ticari modül için Form Ba-Bs raporları eklendi.
 • Genel görünümlerde bulunan satış dağılımları grafiğinin tarih aralığı verilerek alınabilmesi sağlandı. Ayrıca yıllık satış toplamları ile satış karşılaştırmaları grafiklerinin farklı döviz cinsleri ile iadeler dahil, iadeler hariç ve KDV dahil tutarlar üzerinden alınabilmesi sağlandı.
 • Yıllık satış toplamları grafiğine, seçilen herhangi bir yıl içindeki aylık dağılımların analizlerinin yapılabilmesi sağlandı.
 • Satış dağılımları grafiğine, seçilen stok grubuna ve ilgili gruba bağlı diğer alt gruplarının da analiz edilebilmesi sağlandı.
 • Evrak dizaynlarında bulunan iskonto setine iskontolu ara toplam alanı eklendi.
 • Alınan sipariş evrakına, standart sipariş form dökümü eklendi.
 • Kart görünümlerinde yer alan işlemler bölümüne kart birleştirme özelliği eklendi.
 • Tahsilat ve ödeme evraklarında, evrak başlığında seçilen sorumluluk merkezi ve proje kodunun satır detaylarına da otomatik gelmesi sağlandı.
 • Sipariş onaylama ve onaylı sipariş operasyonlarına kayıt seçimi ve dip toplam hesaplama işlemlerine ilaveler yapıldı.
 • Belirli dönemlerde paketler halinde satışı yapılan stoklara yönelik çeşitli detaylarda paket tanımı yapılabilmesi ve tanımı yapılan paketlerin evraklarda kullanılabilmesi sağlandı.
 • Kullanıcı tanımlı raporlarda düzenlemeler yapıldı.
 • Muhasebe fişindeki KDV hesapla işleminde düzenlemeler yapıldı.
 • Entegrasyon ile oluşan muhasebe fişinde, orijinal döviz hesaplamaları ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 • Evrak dökümlerinde yazı ile toplam bölümlerinde düzenlemeler yapıldı.
 • Evrak bilgi girişleri için performansa yönelik iyileştirmeler yapıldı.
 • Muavin dökümde bakiye ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 • Nakit akış raporunda "Nakit akışa dahil edilmemesi gereken" hesaplar için düzenlemeler yapıldı.
 • Kullanıcı tanımlı gruplar üzerinde düzenleme yapıldı.
 • Mikrofortuna programına data aktarımını sağlayan Dtm programı üzerinde düzeltmeler yapıldı. Dtm programına www.mikrofortuna.net adresi üzerinden ulaşılabilir.
 • Mobil cihazlardaki ekran hataları giderildi.