6 Eylül 2012 Perşembe

05.09.2012 tarihli arşivdeki değişiklikler

05.09.2012 tarihli arşivimizdeki güncelleme konularının bazıları aşağıdaki gibidir.

  • SGK İşçi Giriş Çıkış bildirge / e-Bildirgelerine "İş yerinin ÇSGB İş yeri kodu"nun otomatik gelmesi sağlanmıştır. SSK tanımları (116130) menüsünden seçim yapılabilmektedir.
  • İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (010300) menüsüne Cari personelden kapanacak seçeneği de eklenmiştir.
  • Üretim talep fişi (233150) Ctrl+N ile dosyadan bilgi aktarımında "Açıklama" alanının da aktarılabilmesi sağlandı.
  • Bankalara ödeme emri gönderim formunda (115200) "SGK Şubesi" seçimi çoklu seçim yapıldı.
  • Kredi sözleşmesi geri ödemeleri izleme (071656) menüsüne "Kapanış tarihi" ve "Durum (aktif/pasif)" kolonları eklenmiştir.
  • Çalışma / Ek kazanç / Sosyal yardım tanımlarına (116112) "Puantaj DV oranı" alanı eklenmiştir. Serbest Bölge ve benzeri bazı hizmet grupları bordro hesaplamasında GV hesaplanıp DV sıfırlayabilmek için, ilgili parametre eklenmiştir. 
  • Alınan siparişler raporunda (032110), sipariş evrakında (Alt+D) detay alandaki "Sipariş Durumu"ndaki bilgiler rapora eklenmiştir. Stoktan sevk edilecek, üretilecek, satın alınacak, stoktan sevk edilecek gibi bilgilerin rapora gelmesi sağlanmıştır.
  • Sonradan muhasebeleşecek evrak serisi kullanılmış evrakların Ba-Bs Mutabakat dökümlerine dahil edilip/edilmemesi parametresi eklenmiştir. Cari grubu serbest yazışma dökümü (044512), Cari grubu form dökümü (044514) menülerine "Sonradan muhasebeleşecek seriler dahil edilmesin Hayır/Evet" parametresi eklenmiştir.