17 Temmuz 2012 Salı

Mikrofortuna güncellemeleri


 • Belirli bir şablon dosyası kullanarak statik verilerin programa aktarılabilmesi sağlandı. Örneğin, Cari kartları görünümlerinde operasyonlar kısmında yer alan "Cari tanıtım kartı veri aktarımı" işlemi seçilerek, öncelikle excelde şablon dosyasını oluşturup daha sonra aynı yerden “Şablon üzerinden veri aktarımı gerçekleştirtanımı seçilerek Excel'de bulunan verilerin programa aktarımı sağlanabilir.
 • Ürün detaysız evrak listeleri oluşturuldu.
 •  İlişkili kayıtlarda yer alan veriler için filtre verilebilmesi ve ilgili kayıtların PDF veya Excel formatında export edilebilmesi sağlandı.
 • Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura evraklarında satır detayında yer alan operasyonlara stok için tanımlı satış liste fiyatı seçilebilme özelliği eklendi.
 • Stok maliyetlendirme ve muhasebeleştirme ile demirbaş amortismanlarının muhasebeleştirme işlemlerinin yetki dahilinde yapılabilmesi sağlandı.
 • Zamanlanmış görevler için, taşıma ve silme işlemlerinin kullanıcı tarafından da yapılabilmesi sağlandı.
 • Seçilen kurların geriye dönük değişim grafiğinin izlenebilmesi için kur değişim grafiği eklendi.
 • İlişkili kayıtlardaki tutar alanlarında dip toplam alınabilmesi sağlandı. Ayrıca dip toplam alınan alanların da kullanıcı tarafından saklanabilmesi ve saklanan tanımların silinebilmesi özellikleri eklendi.
 • 2/10, 5/10, 7/10 tevkifat oran uygulamaları programa dahil edildi.
 • Rapor ekrana alındıktan sonra, rapordan çıkmadan raporun yeni filtrelere göre tekrar alınabilmesi sağlandı.
 • Sosyal ağlara cari ve cari personel  kartından erişim imkanı sağlandı.
 • Rapor ekrana alındıktan sonra, rapor içinde yer alan; Cari, Stok, Sorumluluk merkezi, Depo, Kasa, Banka vs. tanımlı alanları ile yine rapor içinde yer alan evrak seri ve sıra bilgisini kullanarak rapor içinden ilişkili evraka ulaşım imkanı sağlandı. Böylece raporda gelen kayıtlara rapor içinden ulaşarak bu kayıtlar üzerinde değişiklik, silme, detay kontrollerinin kolay bir şekilde yapılabilmesi sağlandı.
 •  Hızlı erişim bölümüne, kullanıcıların kendilerine ait notları girebilecekleri alan ve bu notlara sonradan da ulaşılabilmesi özelliği eklendi.
 • TCMB'den kurların otomatik güncellenebilmesi sağlandı.
 • Evrak detaylarında yer alan ilişkili kayıtlardan evrak seri ve sıra bilgi alanı kullanılarak, bağlı evrakın detaylarının izlenebilmesi ve ilişkili evraka ulaşarak evrak üzerinde değişiklik yapılabilmesi sağlandı.
 • Rapor parametre ekranında yer alan filtrelerinin kullanıcıya özel saklanarak rapor tekrar çalıştırıldığında kayıtlı filtrelerin tekrar kullanılabilmesi sağlandı.
 • Basım özelleştirmelerinde evrak detaylarının ürün isminin altında çıkması sağlandı.