11 Temmuz 2012 Çarşamba

Güncelleme


- 01.07.2012 “Muhtasar beyanname değişikliği” programlarımıza eklenmiştir.

* Muhtasar beyannamesine (114917) yeni ek getirilmiştir. “G.V.K. Geçici 80. Madde Kap. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim”
* Personel sicil kartlarına (111100) “Tabi olduğu kanun” alanına “06322 - 6322 sayılı SGK kanununa tabi”,
* Yasal parametreler (116215) -> Kanunlara ait parametreler -> “6322 sayılı kanun uygulama şekli“,
* SSK tanımları (116130) -> Diğer bilgiler -> “G.V.K.Geçici 80 madde Kap. Belge tarihi ve belge numarası” eklendi.

- 01.07.2012’den itibaren uygulanacak Yasal oranlar programdan güncellenmektedir.
Yasal parametreler (116215) menüsü, dönemlik olarak değişen değerlerin güncellenmesinin çalıştırılması için yeterlidir.

- Programlarımıza Arapça dil desteği getirilmiştir. Kurulumu ve kullanımı Arapça dili ile sağlanabilmektedir.