3 Mayıs 2012 Perşembe

Üretim parametrelerine eklenen seçenekler

Kuruluş programındaki Program akış parametrelerinin (091400) "Üretim parametreleri" bölümüne iki seçenek eklenmiştir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

33-) İş emri silinirken bağlı alt iş emirleri: Herhangi bir iş emri silindiğinde ona bağlı alt iş emirleri var ise; bu alt iş emirlerinin silinmesini istiyorsanız "Silinsin", silinmesini istemiyorsanız "Silinmesin" ve silinme işlemi yapılacağı zaman onay ekranının karşınıza gelmesini istiyorsanız "Silinmesi için onay sorulsun" seçeneklerinden birini seçmelisiniz.

34-) Varsayılan muhasebe grup kodu: Üretim parametrelerindeki "3) İş emrinde mutlak muhasebe grup kodu kullanılacak" seçeneği aktif olarak seçili ise, bu alandan ilgili iş emri muhasebe grup kodu belirlenmelidir.