2 Mayıs 2012 Çarşamba

27.04.2012 tarihli arşivdeki değişiklikler

27.04.2012 tarihli arşivimizdeki güncelleme konularının bazıları aşağıdaki gibidir.
14.04.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 117 Seri No.lu KDV genel tebliği ile gelen yeni Tevkifat oranları programlarımıza eklenmiştir.
Maliye Bakanlığı iş yeri merkez ve şubeleri için ayrı ayrı "Mükellef bilgileri bildirimi" programlarımıza eklenmiştir. Bunlar;

Mükellef bilgileri bildirimi (086552)

Mükellef bilgileri bildirimi (266552)

Mükellef bilgileri bildirimi (256552) şeklindedir.
Dağıtım anahtarları kopyalama operasyonu (080020) menüsü eklenmiştir.
SGK bildirgelerindeki değişiklikler;

Ek 4 İşe giriş 4ab

Ek-5 4a İşten ayrılış

Açıklama 5 4ab arka yüz açıklamalar

Ek-9 Aylık prim ve Hizmet belgesi arka yüzü olarak programımıza eklenmiştir.
Personel tahakkuk kübüne (112900) "AGİ" kolonu eklenmiştir.
Personel kartları yönetimine (111101) toplu personel kartı silinme özelliği eklenmiştir.
Satış - tahsilat analizine (046110) "Carinin döviz cinsi" kolonu eklenmiştir.
Kapanmamış hesap listesi (049931) raporuna "Evrak döviz cinsi" kolonu eklenmiştir.
Depo grubu satın alma şartları fişi hazırlama (022120) menüsüne Ctrl+N ile dışarıdan dosya alınması sağlanmıştır.
Durağan cariler raporunun (045710) hareket cinsine göre listelenmesi sağlanmıştır.
Müşteriye satış POS fiş-fatura inceleme (100004) ve müşteriden iade alış POS fiş-fatura incelemede (100008) Evrak sıra No. alanında F10'a basıldığında "Belge No." görüntülenmesi sağlanmıştır.
Ulak programımızda Turkcell Peros aktarımı için, kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon oranına göre otomatik virman fişi oluşturma seçeneği eklenmiştir.