29 Mayıs 2012 Salı

21-05-2012 Mikrofortuna güncellemeleri  • Stok satış fiyatları tanımlarına, stok kartına bağlı diğer detay alanlarında kullanılarak filtre yapılabilmesi için, stok filtresi tanımı eklendi.
  • Nakit akış raporunda günlük gruplama yapılabilmesi için, gruplama hareket tip seçim özelliği eklendi.