29 Mayıs 2012 Salı

15-05-2012 Mikrofortuna güncellemeleri  • Genel amaçlı virman dekontu operasyonlarına, personel maaş ödeme işlemlerinde kullanılmak üzere gönderilen havale evrakının otomatik oluşması sağlandı.
  • Kur farkı raporuna, hesaplarda oluşan kur farklarının ana döviz tutarı üzerinden de analiz edilebilmesi için “Ana döviz kur farkı” kolonu eklendi.