6 Kasım 2015 Cuma

15 Versiyonu / 09.11.2015 Tarihli Arşivin güncellemesi

15 Versiyonu / 09.11.2015 Tarihli Arşivin içeriği

e-Defter Yönetiminde Arşivleme


e-Defter yönetimi Mikro tarafından oluşturulan e-defterlerin My E-Defter uygulaması üzerinden online olarak arşivlenmesine olanak verir. Kullanımı için e-Mikro şifresinin temin edilmiş olması gerekir.

e-Mikro şifresi tanımlama:


               e-Mikro şifreleri menüsüne sağ tuş olarak eklenen “e-Mikro detayları” ekranından girilir, ayrıca kullanıcı tanım ekranında da mevcuttur. Bu ekranda kullanıcılar daha önce bizden aldıkları e-Mikro mail ve şifrelerini girmelidir.
-Kuruluş /Firma tanıtım kartı/Şube Bilgileri sekmesinden şube var ise şube kodu , şube yok ise Merkez olarak şube kodu satırına bilgi yazılması gerekmektedir.

e-defter arşivleme (340015):


            Oluşturulmuş e-defterlerin arşivlenme işlemi bu menüden gerçekleştirilir. Aynı zamanda daha önce arşivlenip arşivlenmediğine dair de kontrolü yine bu ekrandan görülebilecektir. Satır üzerinde sağ tuş ile (Çoklu gönderim de yapılabilmektedir.) “Gönder” seçeneği ile e-defter tipine göre gönderim yapılabilir. Gönderim işlemi başarılı şekilde gerçekleştirildikten sonra “Arşivlendi” kutucukları işaretlenecektir.

Arşivlenen e-defterler (340015):


          Gönderimi gerçekleştirilen e-Defterler bu menüden takip edilebilecektir. Gönderilmiş olan dosyalar istenirse sağ tuş “Dosya kaydet” seçeneği ile tekrar indirilebilir. İndirme işlemiyle gelen dosya hangi klasörden gönderilmiş ise o klasöre gelir.
* Görünüm pencerelerinde yer alan Rapor menüsüne sadece seçili satırlara ait verilerin raporlanmasını sağlayan bir özelliğin eklenmesi talebi üzerine,  Rapor sekmesinin en altına rapor döküm özellikleri eklenmiştir.
*Sabit kıymet kartları devir işlemleri (098476) menüsünün firma seçimli olarak yapılabilirliği sağlanmıştır. Sabit kıymet kartları devir işlemleri (098476) menüsüne firma seçimi eklenmiştir.


*Stok hareket listeleri ve raporlarında Alış\Satış İrsaliye\Fatura evraklarındaki stok detayda net brüt ağırlık alanların liste ve hareket raporlarına eklenerek takibi sağlanmıştır.

Eklenen menüler : 
Detaylı stok hareket raporu (013302)
Detaylı stok hareket raporu (234950)
Miktarsal stok hareket ekstresi (013210)
Genel stok hareket raporu (013300)
Standart mal kabul raporu (013510)
Standart sevkiyat raporu (013520)
Evrak no sıralamalı kesilen faturalar evrakı dökümü (067110)
Tarih sıralamalı kesilen faturalar evrakı dökümü (067210)
Tarih sıralamalı gelen faturalar evrakı dökümü (067220)

*Tutar olarak girilmiş iskonto ve masraf içeren e-fatura görüntülenmesinde iskonto ve masraf oranları da gösterilmesi sağlanmıştır.

* KDV  istisna kodlarıyla, Özel matrah kodları yeni mevzuata göre programlarımıza eklenmiştir.

* E-fatura carilerinin otomatik güncellenmesini sağlayan e- Servis programımızı kullanan e-fatura müşterilerimiz için Vergi Kimlik Numarası sorgulamasının lokal tablodan yapılabilmesi sağlanmıştır.


Bu sayede internet bağlantısının olmadığı ya da anlık bağlantı kopukluklarının yaşanması durumunda dahi, Vergi Kimlik Numaralarına göre e-fatura kullanıcıları bekleme süresi olmadan güncel olabilecektir.

e-fatura kullanıcılarımıza e-Servis programımız hakkında kısaca bilgi vermek isteriz;
Mikro e-Servis, Windows Client tarafında sizin belirlemiş olduğunuz zaman aralıklarıyla tüm e-Fatura kapsamındaki firma bilgilerini ortak veri tabanına kaydeder. 
Ayrıca kullanmış olduğunuz tüm firmalarınızın veri tabanlarında kayıtlı olan cari kartlarınızın e-fatura kullanımını ve Alias bilgilerini de otomatik olarak sizin yerinize zahmetsizce günceller.
Web service tarafında ise, örneğin perakende satış sistemlerinin (POS) ya da e-Ticaret uygulamalarının VKN (Vergi Kimlik Numarası) sorgulamalarına da olanak vererek e-Fatura’ya tabi olan firma bilgilerine anında ulaşmalarını sağlamaktadır. Bu sayede kullanıcı hatalarının da önlemesine yardımcı olmaktadır.

*Tarih sıralamalı kesilen faturalar evrakı dökümü (067120)'nde G.V. Stopaj kolonu eklenmiştir.

*Firma çekleri reeskont raporu (078140)’nda listelenen çeklerin döviz cinsi ve ana döviz karşılığı değerleri raporlanması sağlanmıştır.

*Cari hesap kartı açarken, giriş yapılan Vergi Kimlik Numarası daha önce kayıtlı ise aynı cari hesapların birden fazla açılmasını kontrol altına almak adına  devam et/etme seçeneği eklenmiştir.

*Cari vade farkı ekstresi (046730)’nin toplam satırında cari borç alacak eşleme ekranının sağ alt köşesindeki ortalama borç vadesi, ortalama alacak vadesi, ortalama fark bilgilerinin raporlanması sağlanmıştır.

* İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (010300) ile oluşturulan faturaların önce ekrana dökülmesi sağlanmıştır. Operasyonda fatura oluştururken oluşan faturaları göster seçeneği eklenerek, 5 adet faturadan fazla fatura olursa açmaya devam edilip edilmeyeceği tercihe bırakılmıştır.


* Tahsilat makbuzlarından girilen müşteri havale sözlerinin iptal işlemlerini de kullanılmak üzere Müşteri havale sözü iade çıkış bordrosu (072509) evrakı programlarımıza eklenmiştir.

* Faturalarda satır detayında bir tuşla kiralama sözleşmesi seçilebilmesi için (Sadece “satış” ve “satış iade (alış)” faturalarının hizmet satırlarında çalışır) Ctrl+Shift+F3 (Faturaya kiralama evrakı bağla) kısa yolu eklenmiştir.

*Beyanname XML dosyalarını oluştururken varsayılan dizin tanımlayabilme ve beyanname xml oluşturulmasında dosya yolu belirleyebilme özelliği eklenmiştir.

Firma tanıtım kartı -> mali yıl genel parametreleri -> e-Devlet parametreleri ekranına beyanname dosya yolu bilgisi eklendi. (Her firma için ayrı dizin tanımlanacaksa bu alana bilgi girilmelidir.)
Sistem ve program parametreleri -> e-Beyanname parametreleri ekranına dosya yolu bilgisi eklendi. (Tüm database’ler için yol tanımlanacaksa bu alana bilgi girilmelidir.)
Önce firma tanıtım kartına baz alınır, boşsa e-Beyanname parametrelerindeki bilgiye baz alınacaktır. Bu alanda tanımlama yoksa eskisi gibi default Export dizinini varsayılan olarak değerlendirilecektir.* Paketleme (086229) menüsünde birden fazla beyanname xml dosyasını toplu seçim ve paketleyebilmek için "Tümünü işaretle" sekmesi ve “Tümünü kaldır” sekmeleri eklenmiştir.*Mizan Föylerine Dönem detaylı seçeneği eklenerek raporlanan hesabın dönemsel bazda bakiyesinin izlenmesi ve analizi sağlanmıştır.

Düzenlenen menüler;
Mizan föyü (080002)-Dönem karşılaştırmalı mizan föyü (080007),
Mizan föyü (080005)-Dönem karşılaştırmalı mizan föyü (080008),
UFRS de Mizan föyü (320002)-Dönem karşılaştırmalı mizan föyü (320007),
Mizan föyü (320005)-Dönem karşılaştırmalı mizan föyü (320008),
VUK-UFRS karşılaştırmalı mizan föyü (320009)* Standart sevkiyat raporu (013521)'nda belge numarası kolonu eklenmiştir.

* Cihaz hareket föyü (827100) grid satırında depo bilgisi girişi sağlanmıştır.

* Operasyon tamamlama fişi (238500)'nde bozuk miktar, gecikme ve boşluk süresi ve çalışan sayısı alanlarında açılan formlarda Alt+Q satır iptal edilme özelliği eklenmiştir.

* Ürün ağacı izleme (239998) ekranındaki yarı mamül stokları üzerindeki sağ tık menüsünden  seçili yarı mamülün Ürün görsel reçete hazırlama (239999) ekranına ulaşılması  sağlanmıştır.

*Üretim maliyet analizlerinde Maliyet dağıtım yerinin raporlanması sağlanmıştır.

*Üretim maliyet analizlerinde, maliyet rakamının hangi maliyet dağıtım şekli ile (İş merkezi, iş emri, kalıp vs.) ürünlerin üzerine yansıtıldığının analizi sağlanmıştır. Operasyon Maliyet Analizi (230050) menüsüne eklenmiş olup yeni oluşacak kayıtlar için geçerli olacaktır.

*Tamamlayıcı stok seçimi ekranı faturaya eklenmiştir.* Ciro primi operasyonları (026210) stok bağlantı detay tipine göre Stok bağlantı ismi eklenmesi sağlanmıştır.

* Stok hareketleri - muhasebe fişleri kontrol raporu (499255) ekranından stok hareketine gidilebilme özelliği eklenerek (Bağlantılı evrakı göster), evrakın daha hızlı kontrol edilmesini sağlanmıştır.* Verilen teklifler fişi (031300) Alt+F ile düzenlenebilen form dizaynına miktar toplamı 2,3 birim alanları eklenmiştir.

* Üretim talep fişi (233150)   /  Evrakına F9 ile çağırmış olduğumuz sipariş evraklarına onaylı siparişlerin getirilmesi / onaysız siparişlerin getirilmesi işlemi parametrik hale gelmiştir.  


*Ağaç formunda reçete dökümünde stokların maliyetinin (234610) ana, alternatif, orijinal değerlerden yan yana kolonlar olarak raporlanması sağlanmıştır.

22 Ekim 2015 Perşembe

Mikrofortuna güncellemeleri

 • e-Fatura versiyonunda değişiklik olmuş UBL-TR1.2'ye geçiş yapılmıştır.
 • e-Arşiv faturalarının gönderilmesi sağlanmıştır.
 • Adres tanımlarına UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) adres numarası eklenmiştir.
 • Banka hesap ekstrelerinin programa aktarılması eklenmiştir.
 • Kredi takip modülü eklenmiştir.
 • Yeni veri analiz kübü eklenmiştir. Tarayıcı olarak Chrome kullanan kullanıcılarımız mevcut analiz küblerini kullanamadıkları için eklenen yeni veri analiz kübünü kullanabilirler.
 • Personel modülü raporlarına, icmal raporu eklenmiştir.
 • Satış fiyat liste tanımlarını, formül üzerinden hesaplama özelliği eklenmiştir.
 • Çalışan tanıtım kartı listeler ekranına; çalışan ücret, izin, sigorta, devir, kanun uygulamaları, aile bilgileri için alınabilecek listeler eklenmiştir.
 • Satış analiz kübü ekranına plasiyer ve ana cari seçimi eklenmiştir.
 • Bildirge-Beyannameler modülüne kesin mizan eklenmiştir.
 • İrsaliye ve sipariş evraklarından faturalaştırma ekranına tarih seçimi eklenmiştir.

14 Eylül 2015 Pazartesi

15 Versiyonu / 11.09.2015 güncellemesi

Yasal Düzenlemeler

KDV Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır.Versiyon 17 olmuştur.

*KDV-1 Beyannamesinin İhraç Kaydıyla Teslimler kulakçığında, Girişi yapılan Yüklenilen KDV tek satıra indirgenmiştir.

*e-fatura versiyonunda değişiklik olmuş UBL-TR1.2 ye geçiş yapılmıştır.
UBL-TR1.2 şemasının e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulma zamanı 19.10.2015 saat 10:00 olarak GİB tarafından 10.09.2015 tarihinde yapılan duyuru ile 19.10.2015 tarihine ertelenmiştir


*01.09.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, kıdem tazminatı tavanı 3.828,37 TL olarak ilgili alanlarda değiştirilmiştir.

Stok Yönetimi

*Sarf veya montaj reçetesi (011960) evrakına “Stok adı” da eklenmiştir.

Satış Yönetimi

*Evrak form dizaynlarında alan arama özelliği eklenmiştir. Ctrl F ile arama yapılabilmektedir.

* Satış - maliyet - kar listesi(034100) ekranına bağlantılı sorgu kolonu eklenebilmesi amacıyla hareket kayıt no bilgisi eklenmiştir.

Satın alma Yönetimi

*Sipariş evraklarına Dosyadan bilgi oku CTRL+N seçeneğine multi kod ile de aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır,


Üretim Yönetimi

* Üretim plan matrisi eksikler raporu (234230')na Birim hammadde maliyeti, Eksik miktar  maliyeti ve Tüketim miktarı kolonları eklenmiştir.

*Üretim plan matrisi tanımlama (232100)’da Başlama tarihi ile Bitiş tarihi aynı gün verilebilmesi sağlanmıştır.


Tamir Servis Merkezi Yönetimi


Cihaz hareket föyü (827100) içerisine Servis formu (824055) hareketlerinin de raporlanması sağlanmıştır.

28 Temmuz 2015 Salı

15 Versiyonu / 27.07.2015 güncellemesi

Yasal düzenlemeler

* Kurumlar Geçici Vergi e-Beyanname değişikliği ile ilgili programlarımızda düzenleme yapılmıştır.
* Gelir Geçici Vergi e-Beyannamesi değişikliği ile ilgili programlarımızda düzenleme yapılmıştır.
* 01.07.2015'den itibaren geçerli olacak Mali Mevzuat Değişiklikleri (Yasal parametreler 116215 / 118215) ile ilgili programlarımızda düzenleme yapılmıştır.
* SGK-Genelgesi-2015-19 gereği aşağıdaki kodlar ile ilgili personel modülünde düzenleme yapılmıştır. 

- Eksik gün nedenleri
- İş kolu kodları
- Sigortalılık kodları
- İşten ayrılış nedenleri 

* Muhtasar e-Beyanname’de ödeme kodları eklenmiştir. 

Stok Yönetimi
* Konsinye sevk irsaliyesinden (012130) Ctrl+I ile barkod etiket dökümü yapılabilir.
* Satın alma talep fişi (023010) evrakında Ctrl+N ile (dosyadan bilgi oku) import edilen alanlar içerisine açıklama alanı getirilmiştir. 

Satış Yönetimi
* Cari hesap teminat girişleri (041117) menüsünde tanımlanan Teminat veya Risk tutarını Satış faturası (061190) evrakında Teminat veya Risk tutarını aştığında Teminat veya Risk tutarının ne kadar aştığını gösteren uyarı ekranında aşan tutarın da gelmesi sağlanmıştır.
* Cari grubu form dökümünde (044514) yetkilinin tanımlı e-Posta adresinin, posta iletisine otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır. 

Satın alma Yönetimi
* İthalat mal kabul verilen sipariş fişi (023020) menüsünde Ctrl+N ile CSV dosyası ile dosya içeri alırken parti ve Lot’unu da içeri alabilmesi sağlanmıştır.
* Stok kartlarından otomatik sipariş oluşturma operasyonu (027253) menüsüne birden fazla kriter verilebilme özelliği eklenmiştir.
* Kapanmamış hesap listesine (049931) Sıralama Şekline Borç-Alacak sıralamalı seçeneği de eklenmiştir. 

Finans Yönetimi
* Firma kredi kartından yapılan ödemelerin ve vadelerinin son hesap kesim ve son ödeme tarihine göre takibinin yapılabilmesi için, programlarımıza Firma reel kredi kartı tanımları (071680) menüsü eklenmiştir.
* Firma reel kredi kartı tanımlarının (071680) Cari Hareket evraklarında da kullanılabilmesi sağlanmıştır.
* Müşteri ödeme sözü iade çıkış bordrosu (072508) menüsü eklenmiştir.
* Bankalar arası virman dekontu (043320) menüsüne yeni ve eski tip formlara Banka swift, İBAN, hesap ve müşteri No. alanları eklenmiştir.
* Kısmen ödenen müşteri senetlerinin protestolu senet kasasına taşınabilmesi sağlanmıştır.

Karar Destek Sistemi
* Karar destek yönetiminde cari hesap içeren analiz küplerine carinin adres kartındaki il bilgisinin eklenmesi sağlanmıştır.
Üretim Yönetimi
* Reçete detayına “Çoklu parti Lot seç ve tüketim miktarını değiştir” özelliği eklenmiştir. 

Kiralanabilir Varlık Yönetimi
* Kiralanabilir Varlık Yönetiminde serviste olan makineler ile ilgili “açık iş emri var ise makine sevki yapılamaz” kontrolü getirilmiştir.
* Kiralama Formunda (167502), Kiralama Ref. Kodu F10’unda teklif geçmişi, kiralama geçmişi bilgilerine ulaşabilecek seçenekler eklenmiştir.
* Kiralama Formundan (167502) girilen bilgilerin bir yönetim ekranında görüntülenmesi ve bu ekrandan formlara ulaşılabilmesi için, Kiralama Hareketleri Yönetimi (162103) menüsü eklenmiştir.
* Müşteri Genel Talep Hareketleri Yönetiminden (162100) tipi “Satış’’ ve “İkinci el” olan satırlar için  sipariş ve proforma sipariş oluşturulabilme özelliği eklenmiştir.
* Kiralama Formu (167502) içerisinden, kiralama süresinin ve fiyatının değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
* Müşteri Genel Talep Hareketleri Yönetimi (162100) varsa bağlı sipariş evrakına gidilebilmesi sağlanmıştır. 

e-Fatura Yönetimi
e-Fatura kabulde (Gelen faturalar (360025)) evrak sıra numarası yazılabilmesi sağlanmıştır.

Akaryakıt İstasyonları Yönetimi
* Bütün satışları otomasyon sisteminden oku (Vardiya sonu) (141005) otomasyondan gelen pompacı Mikro’da tanımlı değil ise cari personele otomatik kartı açılması sağlanmıştır. 

Tamir Servis Merkezi Yönetimi
Tüketici hareket föyü (821100) menüsüne Servis formundan (824055) girilen bilgilerin de gelmesi sağlanmıştır. 

ERP Sistem Yönetimi
Kullanıcı/Grup hak tanımlama (501300) – Tablo filtreleri,  
Filtre alanına 100 karakter giriş yapılabilmesi sağlanmıştır. 

Menü Sorgu Yönetimi
Menü sorgu yönetiminde resimli görünümlü raporlar alınabilmesi sağlanmıştır. 

Ekoofis için Transfer ( Mikro --> P.O.S ) menüsü ve içerikleri, ilgili ürüne eklenmiştir.


23 Haziran 2015 Salı

T.C. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü

Bursa bölgesi bayilerimizden Akademi Bursa Bilişim ve Eğitim Hizmetleri - Halim ÇAPKIN ve T.C. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY’un destekleri ile 2014-2015 öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilen Mikro eğitimlerine katılan ve eğitim programı sonrasında başarılı olan öğrenci arkadaşlarımıza, mezuniyet töreninde, mezuniyet belgeleri ile beraber Mikro eğitim sertifikaları da verilmiştir.
Bu güzel günde yeni mezun öğrenci arkadaşlarımız ve birbirinden değerli öğretim görevlilerimiz ile beraber olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız.

Mikro Yazılımevi A.Ş.

12 Haziran 2015 Cuma

Mikrofortuna güncellemeleri


 • İşlem bilgilendirme tanımlarından seçmiş olduğunuz işlem tipine göre sonucun bilgilendirmesinin, tanımladığınız kullanıcı mail adresine gönderilmesi özelliği eklenmiştir. 

 • Programa tanımladığınız hazır raporları, birden fazla filtre ile oluşturma özelliği eklenmiştir. Örnek olarak: yapılacak tahsilatlar raporu için ödeme ve tahsilat olarak iki filtreleme yaparak, hazırlanmış raporlar ekranında bu filtrelemeye göre raporunuzu görüntüleyebilirsiniz.


 • Hazırlanmış raporları; excel dosyası olarak otomatik mail gönderme özelliği eklenmiştir.


 • Vakıfbank ile online hesap hareketleri ve toplu ödeme sistemi entegrasyonu sağlanmıştır.
 • Kullanıcı bazlı parametrelere, muhasebe kilit tarihi alanı eklenmiştir. Belirtilen tarih öncesine muhasebe fişi girilmesi engellenmektedir.
 • e-Fatura onay süresi dolacak olan gelen ticari faturalarınız için mail ile bilgilendirme özelliği eklenmiştir.
 • e-Fatura sonuçlarına, yanıt görüntüleme seçeneği eklenmiştir.
 • Satışlara göre stok virman fişi oluşturma operasyonu programımıza eklenmiştir.
 • Verilen teklif fişi evrakında bulunan işlemler bölümüne, teklif kârlılığı göster seçeneği eklenmiştir.


2 Haziran 2015 Salı

EKO OFİS

Değerli Kullanıcılarımız,

Retail ürün ailesinin yeni üyesi Eko Ofis’i sizlere tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz.

Eko Ofis adıyla satışa sunulacak ürünümüz tek şubeli mağaza ve marketlerde kullanılabilecektir.
Kullanıcıların ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verecek olan Eko Ofis, kullanımıyla pratik, fiyatıyla ekonomiktir.

MODÜLLER
• Stok Yönetimi
• Hizmet ve Masraf Yönetimi
• Satın Alma Yönetimi
• Satış Yönetimi
• Finans Yönetimi
• Mağaza - Market Yönetimi

EKO OFİS, KOBİ PERAKENDE YÖNETİM SİSTEMİDİR.
Eko Ofis, sektörün ihtiyaçlarına göre bir araya getirilmiş market, mağaza ve perakendeciliğin her aşamasında uzmanlaşmış Mikro Yazılımevi ürünüdür. Böylelikle büyüyen iş hacminiz ve/veya çeşitlenen iş gereksinimlerinizde, işinize özel uygulamaları yine Mikro uzmanlığı ile karşılıyor olacaksınız.
  
MALİ ONAYLI POS VE YAZARKASALAR İLE MÜKEMMEL UYUM…
Eko Ofis programı, Türkiye genelinde mali onay almış olan neredeyse tüm POS ve akıllı yazar kasalar ile entegre çalışmaktadır. Sadece tek bir marka kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Birden fazla marka ve modelde cihazı aynı anda standart ürün paketine dahil olarak ek masraf çıkarmadan kullanabilirsiniz.

ÇEVRE ÜNİTELER İLE ENTEGRASYON…
Eko Ofis programı, perakende sektöründe ihtiyaç duyulan her türlü donanım ile entegre çalışacak bir yapıda geliştirilmiştir. Bu özelliği ile, perakende sektöründe yaygın olarak kullanılan sistem terazileri, barkod yazıcı ve okuyucuları, fiyat gör sistemleri gibi birçok sektörel cihaz ile kolay ve zahmetsizce çalışabilmektedir.

Program içerisinde var olan veri aktarımı özelliğini, kullanıcı düzeyinde basit ayarlamalar ile ihtiyacınıza yönelik içerik ve formatlara sahip veri dosyalarının oluşmasını sağlayabilirsiniz.
Eko Ofis programının bu özelliği sayesinde marka ve modele bağlı kalmaksızın her türlü donanım ile uyumlu çalışan bir perakende sistemini yönetmenin getirileriyle işletmenizi daha verimli çalıştırma imkânı bulacaksınız.

SATIN ALMA YÖNETİMİ
Eko Ofis Satın alma modülü; işletmenin en kârlı satın almayı gerçekleştirmesi, satın alma öncesinde ve sonrasında işletmenin ideal stok seviyelerini tutturması, mal kabul sırasında ve sonrasında etkin bir kontrol mekanizması kurmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu modül, işletmenin yaptığı anlaşmalara göre en doğru satın alma operasyonunu gerçekleştirebileceği ve bu işlemlerin kontrolünü sağlayabileceği şekilde tasarlanmıştır.

Saygılarımızla,

MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş.