16 Eylül 2014 Salı

15 Versiyonu / 15.9.2014 tarihli arşiv içeriği…


* Alış faturası (062205) ve Satış faturası (061190) evraklarında Detaylar sekmesine “e-Fatura göster” seçeneği eklenmiştir.
Eklenen buton ile fatura ekranında çalışırken, e-Fatura görüntüsüne ulaşım sağlanmıştır.
Görüntüleme için satış faturalarında Faturaya bağla seçeneği ile GİB numarasının atanması, gelen faturalar için ise kabul işleminin yapılmış olması yeterlidir.
* e-Fatura yönetiminde Gelen faturalar (360025), Gönderilmiş faturalar (360015), Satış faturaları yönetimi (368012) ve Alış faturaları yönetimi (368013) yönetim ekranlarında toplu seçimlerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
Yapılan düzenleme ile ilgili menülerde CTRL+ Mouse kombinasyonu ile birden fazla seçim yapılabilecektir.
Ctrl seçimi kaldırılması durumunda eski seçimler devre dışı bırakılarak, sadece mouse ile tıklanan satırın işlem görmesi sağlanmıştır.

CTRL ile çoklu seçim özelliği Üretim menüsü altındaki operasyonlara da eklenmiştir. Eklenmiş olduğu operasyonlar;
     Planlanmış iş emri operasyonları(230070)
     Aktif iş emri operasyonları (230071)
     Kapanmış iş emri operasyonları(230072)
     İş emri onaylama operasyonları (230073)
     İş emri operasyonları (230074)
* Gelen e-Faturalarda Kabul/Ret işlemlerinde, Kabul/Ret yanıtının GİB’deki son durumu göstermek için, Gelen faturalar ekranına iki kolon (Yanıt (Kabul/Ret) GİB Durum kodu/Yanıt (Kabul/Ret) GİB durum açıklama) eklenmiştir.
Gelen faturalar Yönetim seçeneğine işlem takibi için üç seçenek ilave edilmiştir;
1 ) Yanıt GİB durum sorgula: Gönderilen uygulama yanıtının (Kabul/Ret) GİB’deki son durumunu öğrenmek içindir.
2 ) Yanıtı yeniden zarfla ve gönder: Gönderilen uygulama yanıtı (Kabul/Ret) bir şekilde GİB veya karşı tarafta sorun çıkmış ise daha önce verilen yanıtı hiçbir şey değiştirmeden tekrar zarflanıp gönderilmesi içindir.
3 ) Yanıtı yeniden oluştur ve gönder: Bir şekilde yanıt (Kabul/Ret) hatalı duruma düşmüş ise, (GİB’e gönderilen zarflar 1000-Zarf kuyruğa eklendi durumunu alır), genellikle GİB’ten kaynaklı bir sorun nedeniyle hiçbir şekilde kuyruktan alınıp işlenemediği gibi durumlarda yanıtı yeniden oluşturularak zarflayıp göndermek için bu seçenek kullanılmalıdır.
* Mikbüro’da toplu işlemler menüsü altına, Veritabanları bazında Adı, Soyadı veya T.C. numarasından personel sorgulaması yapılabilirliğini sağlamak için “Tüm veritabanlarında personel arama (111932)” menüsü eklenmiştir. “ * ” simgesi tüm verileri taramak için kullanılır, boş bırakılması ise, ilgili alanda veri olmayan boş kayıtları listeler, T.C. karşısında * simgesi tanımlanarak, ad ve soyadına göre de tarama yapılabilecektir.

* Personel yönetiminde işe giriş ve tekrar işe giriş bildirgelerinde, sigorta kolları son haline göre revize edilmiştir.
*Programda alınan rapor ve evrak geçişlerinde performans hızlandırmalarına yönelik, Mikro ana ekranda yer alan Ayarlar butonuna Kum saati özellikleri butonu eklenmiştir.
“SQL Kum saati gösterilmesin” seçeneğinin aktif edilerek kaydedilmesi yeterli olacaktır.
* Portföydeki karşılıksız müşteri çekleri/senetleri ile ilgili operasyonlara komisyon dekontlarının düzenlemesine dair seçenek eklenmiştir. Operasyon ekranında masraf girişlerini etkinleştirerek, masrafın cari hesaba yansıtılması sağlanmıştır.
Karşı hesap için, Mikrokur programında Firma tanıtım kartı (501110)/Mali yıl entegrasyon hesap kodları /Diğer muhasebe kodları bölümüne “Cariye karşılıksız ödeme emri yansıtma masraf kodu” alanı eklenmiştir.
* Personel Sicil kartlarında; “Personel SGK yenile” kısmından sicil aktarımı yaparken; kişiyle ilgili girilmiş eğitim, sınav, performans bilgisi gibi İK verilerinin de yeni karta aktarılması sağlanmıştır, artık “Personel SGK yenile” ile yapılan aktarımda bu alanlarda aktarılmaktadır.
* Personel Eğitim Durumu grafiğinde eğitim süresi-saat bilgilerinin grafiğe yansıması sağlanmıştır.
* Performans değerlendirme Formuna  açıklama kolonu eklenmiştir.
* Alınan personel sınavlarına (121470) “Açıklama” sütunu eklenmiştir.
      * Ceza ve ödüllere, birim olarak; para, saat yanı sıra “Belge” eklenmiştir (personele verilen ihtar, uyarı, başarı belgesi gibi belgeler için).
* İş ilanları tanıtım kartına (122020) Detay tanımlamaları - Çalışma yerleri sekmesinde İLÇE kolonu ile AÇIKLAMA kolonu eklenmiştir.
* Eğitim planlama operasyonlarında (121590) Eğitim süresi kolonu gün-saat-dakika-saniye formatında izlenecek şekilde düzenlenmiştir.
* Alınan personel sınavlarında (121470) Shift+F1 kombinasyonu kullanılarak açılan ekranda PUAN kutucuğu eklenmiştir, bu kutucuğa yazılan puanın seçilen personellere evrakta atanması sağlanmıştır.
* İş başvuruları (122100) alınan kurs, eğitim ve seminerler sekmesinde kolon olarak sertifika Var/Yok seçimi eklenmiştir.
* Eğitim tanımlamalarında (121500) yer alan açıklama alanları genişletilmiştir.
* Eğitim konu-amaç-mazeret tipleri (121511) kartına üç açıklama satırı eklenmiştir.
* Eğitim tanıtım kartında (121500) sertifika= Var/Yok kontrol butonu eklenmiştir.
2 Eylül 2014 Salı

15 Versiyonu / 02.9.2014 tarihli arşiv içeriği…

*e-Fatura yönetiminde Gönderilmiş faturalara ait oluşan e-Fatura ID (GİB Fatura No.) numaralarının raporlanabilmesi sağlanmıştır.
e-Fatura ID numaralarının izlenebileceği menüler;
Cari Hesap Ekstresi (044117)
Cari Hesap Hareket Föyü (041410)
Satış Faturaları Yönetimi (038012)
Evrak No. Sıralamalı Kesilen Faturalar Evrakı Dökümü (067110)
Tarih Sıralamalı Kesilen Faturalar Evrakı Dökümü (067120)
Fatura görsel ekranı için, fatura F10 pencerelerinde choose içeriğinde yer alarak listelenebilmesi.

*Muhtasar beyanname (086350) (Tablo III) ekranına Ülke kodu alanı eklenmiştir. Cari hesap ve kira adres kartlarında tanımlanan ülke kodları ilgili alana program tarafından taşınacaktır. Türkiye (052) ülke kodu için oluşacak XML’de boş olarak aktarılacaktır.

*Muhtasar beyanname (086350) ödemeler bölümünde, ücret tahakkukundan oluşan damga vergisi kesintilerinin, 302 kodu ile beyannameye gelmesi sağlanmıştır.

*Geçici vergi beyannamesi (Kurumlar vergisi mükellefleri için) (086241) menüsüne Kanunen kabul edilmeyen giderler sekmesi eklenmiştir. Girilen değerlerin toplamı kanunen kabul edilmeyen giderler alanına program tarafından aktarılacaktır. Bilgilerin hesaplardan güncellenmesi için Kuruluş programı/Firma tanıtım kartı (501110)/Kanunen kabul edilmeyen gider hesap kodları sekmesi eklenmiştir. Bu sekmede tüm kanunen kabul edilmeyen giderler için kullanılacak hesap kodları arasında " ; " ayracı kullanılmalıdır.

*Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 333) değişiklik yapılmasına dair tebliğe (Sıra No: 439) eklenen faydalı ömür kodları programlarımıza eklenmiştir.

*Personel yönetiminde İzin talep formu (11510) menüsü form tasarımına İş başı tarihi (izin bitimi sonrası ilk iş günü), İzin formu (111500) için Alt+K ile dökümünde İş başı tarihi (izin bitimi sonrası ilk iş günü) eklenmiştir.

*Verilen sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (028000) ve Verilen sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (028001) sipariş kapatırken Kapama nedeninin zorunlu olabilmesi sağlanmıştır. Zorunluluk için;                                                                                
Mikrokur /Program akış parametreleri (091400)/Sipariş parametreleri bölümüne Alınan ve Verilen sipariş için kapama nedeni zorunluluğu parametresi eklenmiştir.

*Renk ve beden sıralamalı stok hareket ekstresine (019601), Master barkod’un haricinde, renk beden barkodu eklenmiştir, böylece raporda hangi renk ve bedenler yer alıyorsa ilgili barkodun yer izlenmesi sağlanmıştır.

*FIFO sistemi ile giren stokların akibet raporuna (013501) çıkan stokların raporlandığı satırlara Evrak tipi ve Evrak numarası eklenmiştir. Böylece parti lotsuz takip edilen stokların giren miktarlarının hangi evraktaki hangi iş emrinde kullanıldığı da takip edilebilecektir.

*Borç dekontu (043100), alacak dekontu (043200), Genel amaçlı virman dekontuna (043300) Ctl+N ile veri aktarımında Sorumlu kodu alanı eklenmiştir.

*Merkez noktasından hazırlanmış, genel seçimli  fiyat değişiklik fişlerine bağlı, Fiyat değişikliği evrakından toplu etiket basma (stok seçimli) 102800 ekranı ile etiket dökümü alındığında, Döküm alınan şubenin depo stok miktar kontrolü yapılabilmesi seçeneği eklenmiştir.

*HUGIN POS aktarımında gelen irsaliye hareketlerinin Ana veritabanına aktarımında, İrsaliye olarak sistemde oluşması sağlanmıştır.

*Verilen sipariş-Gelen fatura kontrolü ile fiyat farkı faturası oluşturma operasyonu (028600) ekranında irsaliye tarihine ek olarak fatura tarihinin seçilebilmesi için operasyon ekranına seçim özelliği eklenmiştir. Minimum fiyat farkı limiti belirlenebilmesi için de alan eklenmiştir.

*Ciro primi tanımlarına (026200) Ciro primi hesaplanırken ciro hesap tarihinin fatura tarihinden veya irsaliye tarihinden yapılabilmesi için parametre eklenmiştir.

*Program akış parametreleri (091400)-Stok parametreleri-86-“Parti-lot takibinde evraklara parti-lot sonradan girilebilsin” seçeneği eklenmiştir. Normal girilen stok hareket evraklarında ve e-Fatura’da bu parametre işaretli ise e-Fatura doğrudan fatura olarak kaydedildikten sonra parti-lot takibi olan stok varsa “Lütfen gidip parti-lot değerlerini giriniz!” mesajı verilecektir.

*Sipariş durumları (Alt+4) ekranında seçilen deponun detay kartındaki tanımlı Minimum, Sipariş ve hedef seviye bilgilerinin görüntülenmesi sağlanmıştır.

*Kiralanabilir Varlık Yönetimi modülünde Makine/Araç Gidiş/Geliş Evrakı (167550) (Makine Sevk ve Dönüş evraklarına), km/sayaç bilgisinin satır bazında girilmesi sağlandı.

*Üretim hareket fişi (233000) evrakında Sevk edilmeyen ham madde  kontrolüne yönelik düzenleme yapıldı.

*Cari hesap borç-alacak eşleme operasyonu (041460) yeni yapıda, borç-alacak eşleme ekranı programa eklenmiştir. Yenilenen bu ekran sayesinde, borç-alacak eşlemeye konu olan bilgiler istenilen şekilde filtrelenebilir, sıralanabilir, ekrandaki görünüme göre otomatik kapama yapılabilir duruma getirilmiştir. Aynı zamanda hız anlamında performans geliştirilmesi de yapılmıştır.

*Standart Seri ürünlerimizde dll kullanımı aktif hale getirilmiştir.

*Cari hesap tanıtım kartında (041100) bulunan banka bilgilerinin sayısı ona yükseltilmiştir, ayrıca swift kodlarının girişinin yapılabilmesi de sağlanmıştır.

*Satış ve Alış faturalarından otomatik olarak borç-alacak eşlemeye geçilebilme özelliği eklenmiştir. Bunun için Program akış parametrelerinde (091400) bulunan Cari parametrelerindeki otuz beş ve otuz altı No.’lu parametrelerin aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

*Genel muhasebe modülü altına Rasyo analizleri eklenmiştir. Program standart formüllere göre tabloları hesaplamaktadır. Formüllerin otomatik yüklenmesi için parametre ekranlarına girip ALT+A tuşuna basılmalı ve tablo ALT+S ile kaydedilmelidir.

*Tamir Servis Merkezi Yönetiminde bulunan, Servis iş emri kartı (822440) ve operasyonlarında, bağlı tekliflere ulaşılabilme özelliği eklenmiştir.

*Tamir Servis Merkezi Yönetimine iş emrine bağlı Servis formu (824055) girişi eklenmiştir. Bu menünün gözükmesi için Master menü yüklenmesi gerekmektedir.

*Verilen sipariş evrakları yönetimi (027000) ve Verilen sipariş onaylama veya kapama operasyonları (028001) menülerinde operasyon olarak, evrak bazında onaylama/onay iptali özelliği eklenmiştir.

*Stok hareket föyünde (011920) barkod ile stok çağrılabilmesi sağlanmıştır.

*Univera - EnRoute Plus Entegrasyonunda e-Fatura formatına göre; Univera - EnRoute Plus aktarımında düzenlemeler yapılmıştır.

21 Ağustos 2014 Perşembe

14 Versiyonu / 19.8.2014 tarihli arşiv içeriği…

* 01.07.2014’ten geçerli olmak üzere uygulanan asgari ücret, SGK taban/tavanları vb. değişen diğer yasal değerler programda güncellenmiştir.

* Muhtasar beyanname (086350) (Tablo III) ekranına Ülke kodu alanı eklenmiştir. Cari hesap ve kira adres kartlarında tanımlanan ülke kodları ilgili alana program tarafından taşınacaktır. Türkiye (052) ülke kodu için oluşacak XML’de boş olarak aktarılacaktır.

* Muhtasar beyanname (086350) ödemeler bölümünde, ücret tahakkukundan oluşan damga vergisi kesintileri 302 kodu ile beyannameye gelmesi sağlanmıştır.

* ÖTV tevkifatı programlarımıza eklenmiştir.
Kuruluş programı/Firma tanıtım kartı/Mali yıl entegrasyon hesap kodları/ÖTV muhasebe kodları sekmesi eklenmiştir. ÖTV tevkifat hesapları bu sekmede tanımlanmalıdır. Stok tanıtım kartına (011300) ÖTV tevkifat uygulama alanı eklenmiştir. Tevkifat yapılacak stoklar için bu alanda oran seçilmelidir. ÖTV tevkifatına tabi cari hesaplar için ayrıca, Cari hesap tanıtım kartı (041100)/Detay bilgiler sekmesinde ÖTV tevkifatı uygulansın alanı eklenmiştir.

* Geçici vergi beyannamesi (Kurumlar vergisi mükellefleri için) (086241) menüsüne Kanunen kabul edilmeyen giderler sekmesi eklenmiştir. Girilen değerlerin toplamı kanunen kabul edilmeyen giderler alanına program tarafından aktarılacaktır. Bilgilerin hesaplardan güncellenmesi için Kuruluş programı/Firma tanıtım kartı (501110)/Kanunen kabul edilmeyen gider hesap kodları sekmesi eklenmiştir. Bu sekmede tüm kanunen kabul edilmeyen giderler için kullanılacak hesap kodları arasında “ ; “ ayracı kullanılmalıdır.

* KDV1 ve KDV2 beyannamelerinde yapılan değişikler programa eklenmiştir.
Vergi hesap kodları (086711) menüsüne Sabit kıymet satış matrah kodu ve KDV kodu alanları eklenmiştir. Sabit kıymet satışları için, vergi oranlarına göre, vergi parametreleri (091600) menüsünde yeni satırlar oluşturulmalıdır. Sabit kıymet satışının kaydedildiği hesap, oluşturulan KDV kodu alanına yazılmalıdır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 333) değişiklik yapılmasına dair tebliğe (Sıra No: 439) eklenen faydalı ömür kodları programlarımıza eklenmiştir.

2014 yılı sonuna kadar, programlarımızda bulunan uygulamalarla ilgili yayınlanacak yasal düzenlemeler mümkün olduğu müddetçe 14 versiyonuna eklenecektir.

7 Temmuz 2014 Pazartesi

15 Versiyonu / 06.7.2014 tarihli arşiv içeriği…


*TUİK e-VT entegrasyonu Muhasebe modülüne eklenmiştir.
Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması (A101) 2014 formu büyük ölçüde programda girilen verilerden doldurulacak şekilde düzenlenmiştir.

*e-Fatura parametreleri (096158) kuruluş programına taşınmıştır. MİKROKUR ve KUR9000 programlarından ilgili menüye ulaşabilirsiniz.

*e-Fatura parametreleri (096158)/Genel parametreler/Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapılsın parametresi pasif ise, Gelen faturalar (360025) menüsünden gelen e-Fatura içeri alınırken karşılanacak irsaliyelerin seçilebilmesi sağlanmıştır.

*e-Fatura parametrelerine (096158) Stok birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayrımı yapmadan stok birleştir parametresi eklenmiştir. Bu parametre ile sorumluluk merkezi veya proje kodu farklı olsa bile aynı stok koduna ve fiyatına sahip satırlar e-Fatura’da birleştirilecektir.

*01.07.2014’ten geçerli olmak üzere uygulanacak asgari ücret, SGK taban, tavanları vb. değişen değerler programda güncellenmiştir.

*e-Beyanname yönetimi (086247) Yazdır menüsüne e-mail seçenekleri eklenmiştir. e-mail gönder seçildiğinde listedeki Vergi kimlik/TC kimlik numarasına ait carinin/firmanın yetkilileri listelenmektedir. Listeden seçilen yetkililerin ve carinin e-mail adreslerine mail gönderilmektedir.

*İnsan Kaynakları programında bulunan eğitim giriş evrakında (121555) eğitimin alındığı saat aralıklarının girilebilmesi sağlanmıştır.

*Sipariş hazırlama çalıştırıldığında (027200 ve 027250), verilen kriterlere bağlı bütün stoklar (önerilen miktar 0 olsa bile) öneri ekranına gelmesi sağlanmıştır. Kullanıcı 0 olan satırlar için, miktarları değiştirebilir ve istediği miktarda sipariş verebilmektedir.

*Muhtasar beyanname (086350) (Tablo III) ekranına Ülke kodu alanı eklenmiştir.

*Stok kartı alanları toplu değişiklik (012700) menüsünden barkodu yazılarak stokun çağrılabilmesi özelliği eklenmiştir.

*Normal satın alma şartları tanımlama fişinde (022100) Ctrl+K tuşları ile kullanılan vergi ayırma işlemine mevcut satır, tüm evrak alternatif kullanımı eklenmiştir.

*Turpak ve Asis’ten aktarımlarda Saat bilgisi eklenmiştir.

*Univera - EnRoute Plus Entegrasyonuna Cari kart aktarımı eklenmiştir.

*Veri dosyaları merkez - şube ilişki parametrelerine (501700) ALT+A ile arama özelliği eklenmiştir.

*Sipariş fişinin içerisinde stok seri No. (Cihaz) kartlarının seçilebilmesi sağlanmıştır.

*ÖTV tevkifatı programlarımıza eklenmiştir.
Kuruluş programı/Firma tanıtım kartı/Mali yıl entegrasyon hesap kodları/ÖTV muhasebe kodları sekmesi eklenmiştir. ÖTV tevkifat hesapları bu sekmede tanımlanmalıdır. Stok tanıtım kartına (011300) ÖTV tevkifat uygulama alanı eklenmiştir. Tevkifat yapılacak stoklar için bu alanda oran seçilmelidir.

*Geçici vergi beyannamesi (Kurumlar vergisi mükellefleri için) (086241) menüsüne Kanunen kabul edilmeyen giderler sekmesi eklenmiştir. Girilen değerlerin toplamı Kanunen kabul edilmeyen giderler alanına program tarafından aktarılacaktır.

*KDV1 ve KDV2 beyannamelerinde yapılan değişikler programa eklenmiştir.
Vergi hesap kodları (086711) menüsüne Sabit kıymet satış matrah kodu ve KDV kodu alanları eklenmiştir. Sabit kıymet satışları için, vergi oranlarına göre, vergi parametreleri (091600) menüsünde yeni satırlar oluşturulmalıdır. Sabit kıymet satışının kaydedildiği hesap, oluşturulan KDV kodu alanına yazılmalıdır.

*Kiralanabilir varlık yönetiminde bulunan Kiralama makine/Araç parkı yönetimine (162200);
-Dışarıdan kiralanan makineler ile ilgili cihaz kartındaki makine tipi, araç parkına eklenmiştir.
-Cihaz kartında bulunan makine tipinin bilgi olarak görünmesi sağlanmıştır.           
-Kiralama sonlandırma işlemi yapıldığında makine durumu yolda, makine geliş evrakında teslim tarihi doldurulduğunda ise o tarih itibariyle müsait olarak görüntülenecektir.

*Tamir Servis Merkezi Yönetimi Servis formunda (824055) düzenlemeler yapılmıştır.

Fatura/Garanti alanında, Faturalanacak, Bakım onarım, Garantiden istenecek, Ek garanti, Bedelsiz uygulama, Opsiyonel uygulama bedelsiz, Opsiyonel uygulama bedelli seçenekleri eklenmiştir.

24 Haziran 2014 Salı

e-VT ELEKTRONİK VERİ TRANSFERİ


TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanması, milli gelir tahminlerinin yapılması, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısındaki değişmelerin izlenilmesi, uluslararası bilgi istemine ve uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlanması ve çeşitli araştırmalara kaynak teşkil etmesi amacıyla kullanılacak istatistikler, Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması (A101) ile toplanmaktadır. 
TÜİK 2014 yılı çalışmalarında kağıt ortamında anketle veri toplama uygulamasına son verilmiş olduğu için, artık kağıt ortamında veri derlemek mümkün değildir. 
İlk uygulama 2014 yılı içerisinde yapılacak olan 2013 YSHİ araştırmasıdır. Bu uygulama yönteminin iş yerleriyle yapılan tüm çalışmalara yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. 
YSHİ çalışması kapsamına giren girişimler, e-VT ile kendi muhasebe uygulaması üzerinden ya da e-VT web sayfasındaki Harzemli veri girişi uygulaması üzerinden formu doldurmak zorundadırlar. 
Mikro V15 programları ile doldurmak zorunda olduğunuz formun büyük bir kısmı otomatik olarak derleneceğinden, büyük ölçüde zamandan tasarruf etmiş olacaksınız.

Aşağıdaki linkten teknik dokümana ulaşabilirsiniz.
e-VT (Elektronik Veri Transferi) ile Entegrasyon Kılavuzu

4 Haziran 2014 Çarşamba

Mikrofortuna güncellemeleri

  • Mobil uygulamalar (IPHONE, ANDROID, WINDOWS PHONE)
    Mikrofortuna mobil uygulaması ile işlerinizi yönetmeniz artık daha kolay, uygulamayı yükleyerek cari hesaplarınızı, onay bekleyen siparişlerinizi, e-Fatura kullanım bilgilerinizi, ödemelerinizi takip edebilir, iş planlamalarınızı oluşturabilir ve raporlamalarınızı yapabilirsiniz.
  • Serbest ödeme planı programa eklenmiştir.
  • Evrak dökümlerinde istenilen alana göre gruplama özelliği eklenmiştir. Örnek olarak fatura keserken aynı isimli stokları faturanızda tek satırda birleştirebilirsiniz. Ayarlar >Basım özelleştirmeleri >Details alanı üzerinde sağ tıklayıp Detay diyerek, gruplama yapabileceğiniz ekrana ulaşabilirsiniz.
  • Sözleşme yönetimi programa eklenmiştir. Dönemlere yayılan hizmet sözleşmelerinizi ve ileri tarihli taksitlendirmelerinizi takip edebilir, faturalaştırma sağlayabilirsiniz.
  • Cari tanıtım kartına e-Fatura çalışma tipi eklenmiştir.
  • e-Fatura için cihaz seri numaraları eklenebilmesi sağlanmıştır.
  • Kart çalışma şekilleri programa eklenmiştir. Bu sayede işlemlerinizde stok ve muhasebe kartları için çalışma şekillerini belirleyebilirsiniz.


26 Mayıs 2014 Pazartesi

15 Versiyonu / 22.5.2014 tarihli arşiv içeriği...

*1100-1199 arası kodlar ile 1215 ve 1230 e-Fatura durum kodlarının "Tekrar gönderimi" sağlanmıştır.

*Gönderilmiş faturalar (360015) menüsüne,
Toplu "Durum sorgula"
Toplu "Faturaya bağla" özelliği eklenmiştir.

*Silinen kayıtlar (504061) ve Değişen kayıt alanları (504063) menülerine Dosya seçimi ve Kullanıcı seçimi kriterleri eklenmiştir.

*Muhtasar beyannamenin versiyonu 25 olmuştur, değişiklik programlarımıza eklenmiştir.

*Üretim hareketleri toplu giriş formuna (233001) seçili iş emirlerinin üretime sevk fişini yap, seçili iş emirlerinin üretim hareket fişini yap seçimlerinden sonra Parti lot'lu stoklar için eldeki parti miktarlarına göre ve ayrı satırlarda parti atanmış olarak evrakların oluşturulması sağlanmıştır.

*Univera aktarımlarında Belge No. değişikliği ile ilgili düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir.

*Kiralama makine/Araç parkı yönetimi (162200) üzerinden seçilmiş olan makineleri bakıma alma operasyonu eklenmiştir.

*Kiralanabilir varlık yönetimi modülüne, Bedelsiz kiralama yapılabilmesi sağlanmıştır. Kiralama hareketleri faturalama operasyonu (163100) menüsüne Bedelsiz kiralamaların değerlendirilmemesi yapılmıştır.

*Alış faturası (062205) ve Satış faturasındaki (061190) CTRL+N dosya aktarım parametrelerine “Plasiyer kodu” eklenmiştir.

*Kiralanabilir varlık yönetimi modülüne, Kiralama formu (167502) içerisinden, ilgili cariye ait eski kiralamaların föyüne erişim yapılmıştır.

*Kiralama formundaki (167502) bir makinenin aynı gün içerisinde birden çok kiralanabilmesi yapılmıştır.

*MetroStyle kullanım özelliğine kullanıcı seçimli grup sekmesi eklenmiştir. Bu sayede kullanıcıların, kendi kısa yollarını özel bir klasör altına alabilmesi ve görüntüleyip, çalıştırılması sağlanmıştır.

*Seri numarası ile takip edilen cihaz tanıtım kartı (011720) menüsüne Gelecek bakım tipi ve Gelecek bakım tarihi bilgileri eklenmiştir.

*Kiralanabilir varlık yönetimi modülüne Faturası kesilecek kiralamalar (Dönemsel) (162220) raporu eklenmiştir.

*Eğitim giriş evrakı (121555) ekranında personellerin kod aralığı ya da kod yapısı verilerek ekrana alınabilmesi sağlandı. Evraka Shift+F1 tuşu eklenmiştir.

*Eğitim yönetiminde (121560) eğitimin süresi sadece saniye olarak ekrana geliyorken; gün, saat, dakika formatında izlenebilmesi sağlanmıştır.

*Wincor kasa hareket dosyasında yer alan ve Belge tipi 11 olan iptal fiş ve faturaların da workdata’ya aktarılması sağlanmıştır.

Belge tipi 13 olan alış irsaliyelerinin aktarılması sağlanmıştır.