15 Ekim 2014 Çarşamba

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZLA HAFTA SONU ORGANİZASYONUMUZ

Yaklaşan yıl sonu yoğunluğu öncesinde Çözüm Ortaklarımızla birlikte düzenlediğimiz yelken organizasyonu güzel bir atmosferde gerçekleştirildi. 21 Eylül, 11 ve 12 Ekim 2014 tarihlerinde düzenlenen etkinliklerde Marina Posh Cafe’de yapılan keyifli sabah kahvaltısının ardından Kalamış Marina’da profesyonel yelken eğitmenleri Cenoa Sailing firmasından Tarkan Akdoğan ve Çağdaş Artu tarafından 2 saatlik yelkenle tanışma eğitimi verildi.

Yaklaşık 2 seneyi aşkın süredir yarışlara katılıp, çeşitli dereceler elde etmiş Mikro Yazılımevi çalışanlarından oluşan Mikro Yelken Takımının da katılımı ile eğitim başarılı bir şekilde tamamlandı.
Bu aktivite sayesinde, paylaşım ağını geliştirmenin öneminin farkında olan Mikro Yazılımevi, Çözüm Ortaklarını bir araya getirmiş ve böylece Mikro ailesinin bütünlüğünün kuvvetlenmesini hedef almıştır.


e-DEFTER UYGULAMASI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin www.edefter.gov.tr sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.
Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (Extensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır.
Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır.
Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüştür.
e-Defter ile ilgili tüm kullanım ve teknik kılavuzlara www.edefter.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Resmi e-Defter uygulaması sadece http://www.edefter.gov.tr/web/guest/uyumlu-programlar linkindeki e-Defter uygulaması uyumlu yazılımların listesindeki yazılımlar ile çalışabilecektir. e-Defter uygulaması uyumlu yazılımların listesinde, Mikro Yazılımevi San. ve Tic. A.Ş.’de bulunmaktadır.
Gelirler İdaresi Başkanlığının “Elektronik Defter Genel Tebliği” ile yayınladığı e-Defter uygulaması, Mikro’nun 14 versiyonu tüm ürünleri ile entegre çalışmaktadır.
Mikro e-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerini, GİB'in belirlediği standartlarda hazırlayabilir ve oluşan dosyayı elektronik olarak GİB'e kolayca gönderebilirsiniz. Böylece, defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilirsiniz.
MİKRO e-Defter uygulamasını kullanabilmek için neler yapılmalı ?
BAŞLANGIÇ
* Gelirler İdaresi Başkanlığına başvuru yapılması,
* Mali mühür veya elektronik sertifika temin edilmesi ve ardından yüklenmesi,
* Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" programı yüklenmesi (Zaman damgası, berat dosyasının GİB’den kaynaklanan sebepler yüzünden gönderemediği durumlarda kullanılmaktadır.)
* Java ürününe ait son versiyonun yüklenmesi,
* Güncel MİKRO ürünlerinden birine sahip olunması gerekmektedir.

e-Defter kullanımına geçişte izlenecek gerekli adımlar için öncelikle;
Mali mühür veya elektronik sertifika temin edilmeli, yüklenmeli.
* e-defter.gov.tr adresinden elektronik defter kullanımı için başvuru süreci
tamamlanmalı.
* Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" programı yüklenmeli.
mci_yazilimi.jsp
* Kamu Sertifikasyon Merkezinden "Zaman damgası" temin edilmeli.
* Java ürününe ait son versiyonun yüklenmesi gerekmektedir. http://www.java.com/tr/download/ adresinden yüklenebilir.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR ?
1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemesi gereğince yevmiye defteri ve büyük defter, XBRL GL e-Defter format ve standartlarına göre hazırlanacaktır. Bu standartlar defterler kayıtlarının içeriği ve standartlarını belirlemektedir.
Genel Tebliğ düzenlemelerine göre söz konusu standartlara uygun olarak oluşturulan dosyaların e-Defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühür ile mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması ve e-Defter uygulaması aracılığı ile beratının alınması gerekmektedir. 
a) e-Defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır.
b) Hazırlanan dosya “defter” şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir.
c) Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin beratının aldıktan sonra defter olarak  saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-Defter beratının alınması zorunludur.)
d) Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belli bilgileri alınarak “berat” dosyası oluşturulur.
e) Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır.
f) Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir.
g) Hazırlanan paket www.edefter.gov.tr adresinde bulunan e-Defter uygulamasına giriş yapılarak yüklenir.
h) Berat dosyası, Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan e-Defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir.)


MİKRO ÜRÜNLERİNDE YAPILMASI GEREKEN ÖN TANIMLAR
Öncelikle kuruluş programına girilip firma ve firmanın SM/SMMM bilgilerinin tanıtılması gerekmektedir.
Firma tanıtım kartı web iletişim bilgileri sekmesinde, firmanızın web adresi ile şirket genel e-posta adresi tanımlanmalıdır.

Firma tanıtım kartı e-Defter parametreleri sekmesinde elektronik imza/mali mühür, zaman damgası kullanıcı kodu ve şifresi tanımlanmalıdır.

Kayıtlardan oluşturulacak e-Defter, iş yerinin şubesine ait olacaksa;
e-Defter şube defteri ise şube adı, e-Defter şube defteri ise şube numarası tanımlanmalıdır.
Firma tanıtım kartında firmanın vergi dairesi ve vergi numarası tanımlanmalıdır.
Firma tanıtım kartındaki ikinci sekmeden mükellef gerçek kişiyse, T.C. Kimlik No. tanımlanmalıdır.Şube tanıtım kartında telefon ve diğer iletişim bilgileri tanımlanmalıdır.

Firma temsilcileri bölümünden e-Defter’i onaylayıp gönderecek SM/SMMM’nin iletişim bilgileri tanımlanmalıdır.
Mikro e-Defter programında; beyan amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir) ve çalışma amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir) menüleri bulunmaktadır.

Çalışma amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir)
Resmi e-Defter oluşturmadan, deneme amaçlı e-Defter oluşturup kontrol etmek amaçlı bu menüyü kullanabilirsiniz.

Çalışma amaçlı oluşturma işlemi sırasında sorunlu kayıtlar listelenecektir. Özellikle 0 bedelli muhasebe fiş satırlarını tespit için, muhasebe hareketleri yönetiminde (081010) TL tutarı 0 olarak kayıtları süzebilirsiniz.Beyan amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir)
Maliye Bakanlığına, resmi e-Defter göndermek amaçlı bu menüyü kullanabilirsiniz.
Menüye girdiğinizde karşınıza aşağıdaki uyarı ekranı çıkacaktır.
Oluşturacağız e-Defterin dönemi, dosyalama periyodu ve gönderimini yapacak SM/SMMM bilgileri ile zaman damgası kullanımı, bu parametre ekranında programa tanıtılacaktır.

Bu dönemin ilk dosyası için mali yıl defter sıra No. alanı, daha önceki dönemlerde oluşturulan en son e-Defter parçacığının sıra numarasından bir fazla değer girilerek kullanılacaktır. Her ay tek defter oluşturulduysa bu değer Temmuz ayı için 7 olacaktır.


Dosyalama periyodu “Tüm ay tek dosya” haricinde seçildiğinde, dosyalama periyodları karşınıza gelecektir.

Daha önce e-Defter kaydı oluşturulduysa aşağıdaki bilgilendirme ekranı karşınıza gelecektir.
Geriye dönük muhasebe fişi oluşturan evrak girişi veya doğrudan muhasebe fiş girişi yapılıyorsa, e-Defter oluşturulmadan, yevmiye madde numaralama işlemi çalıştırılmalıdır. Çalıştırılmadıysa aşağıdaki uyarı ekranı gelecektir, mutlaka “evet çalıştır” seçeneği seçilerek çalıştırılmalıdır.
Aynı bilgisayarda birden fazla mali mühür aracı takılı ise, bu ekran gelir. Hangi mali mühür ile e-Defter oluşturulacağı sorulur. Tek mali mühür takılı ise, bu ekran gelmez.


Mali mühür aracı içerisinde, birden fazla sertifika bilgisi varsa, sertifika seçim ekranı gelir. Mali mühür aracında bir adet sertifika varsa bu ekran gelmeyecektir.e-Defter oluşturma aşamalarında karşınıza gelecek bazı bilgi ekranları aşağıda listelenmiştir.

İşlemlerin sonucu olarak yevmiye ve büyük defter için,  ikişer dosyadan toplam dört XML dosya ile birerden iki adet zip dosya oluşturulacaktır.

Dosyalardan ilki, hareketlerin olduğu dosyadır. İkinci dosya ise, hareket dosyasındaki imzadan türeyen onay dosyasıdır. Bu dosyanın diğer ismi “Berat”tır. Üçüncü dosya ise beratın sıkıştırılmış hali olan zip dosyadır. Bu dosyalar kullanıcı tarafından ticari defterler için öngörülen muhafaza süresi içinde saklanmalıdır. Berat dosyalarının sıkıştırılmış hali (zip) Maliye Bakanlığının web sitesine ayrıca gönderilmelidir. Maliye Bakanlığı sıkıştırılmış berat dosyalarını mühürleyip mükellefe geri gönderecektir.

XML dosyaların adları için, Yevmiye defteri için “Y” harfi, Defter-i kebir (büyük defter) için “K” harfi, Yevmiye defteri beratı için “YB” harfleri, Defter-i kebir beratı için “KB” harfleri yer alacaktır. Sıkıştırılmış (zip) berat dosyalarının adları için de, Yevmiye defteri beratı için “YB” harfleri, Defter-i kebir beratı için “KB” harfleri yer alacaktır.


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
e-Defter hazırlama işlemi yapılmadan önce, mali mühür bilgisayarın USB aygıtına takılmalıdır.

Numaralandırma işlemi yapılmış olmalıdır. En son hazırlanan e-Defter’den önceki bir tarihe muhasebe fişi veya muhasebe fişine etki edecek evraklar girilmemelidir.
MİKRO e-Defter uygulaması hakkında bilgi için MİKRO veya Yetkili Satıcıları ile bağlantıya geçebilir, e-Defter hakkında genel bilgi ve başvuru süreci için ise www.edefter.gov.tr adresinden bilgi edinebilirsiniz.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
e-Defter hazırlama işlemi yapılmadan önce, mali mühür bilgisayarın USB aygıtına takılmalıdır.
Numaralandırma işlemi yapılmış olmalıdır. En son hazırlanan e-Defter’den önceki bir tarihe muhasebe fişi veya muhasebe fişine etki edecek evraklar girilmemelidir.
MİKRO e-Defter uygulaması hakkında bilgi için MİKRO veya Yetkili Satıcıları ile bağlantıya geçebilir, e-Defter hakkında genel bilgi ve başvuru süreci için ise www.edefter.gov.tr adresinden bilgi edinebilirsiniz.

14 Ekim 2014 Salı

MİKRON EĞİTİM MERKEZİ

e-DEFTER İŞLEMLERİ EĞİTİMİ
(Yazıcıdan defter basmaya son)

Yer: GEBZE TİCARET ODASI EĞİTİM SALONU
Tarih: 17 Ekim Cuma 2014, Saat: 14:00-17:00

* e-Defter‘de neler değişiyor?
* Kimler e-Defter’e geçmek zorunda ve kimler isteğe bağlı geçebilir?
* Ne zaman e-Defter’e geçilecek?
* Hangi programlar uyumlu, uyumlu programa sahip olmayanlar neler yapabilir?
* e-Defter’e nasıl başvurulacak?
* Mikro’da e-Defter nasıl uygulanıyor? Örnek uygulama.
* Platform bağımsız programlarla her türlü programdan e-Defter uygulaması.
* Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Mali mühür, Kayıt sistemi, Saklama, Berat işlemleri.
* Soru ve cevaplar.

Katılım bilgilerini 0212 227 10 99 pbx numaralı telefondan veya bilgi@mikron.info.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

24 Eylül 2014 Çarşamba

15 Versiyonu / 23.9.2014 tarihli arşiv içeriği…

* e-Fatura parametreleri (096158) menüsüne “Fatura bağlamada, satış faturası belge No.’ya (boşsa) GİB No. ata” seçeneği ile e-Fatura ID numarasının atanması sağlanmıştır. Bu parametre ile gönderilen satış faturalarının belge numarasına e-Fatura ID’si kaydedilmiş olacaktır. Entegrasyon şekil parametreleri (096113)/Genel ticari entegrasyon parametreleri 2/Muhasebe fiş açıklamasında Evrak No./Belge No. parametresi “Belge No. ve tarihli olsun” seçili olması şartıyla, satış faturası yeniden kaydedilince veya cari hareketlerinin muhasebe entegrasyonu (503120) menüsü istenilen tarih aralığı verilerek çalıştırıldığında belge numarası muhasebe fişine entegre edilebilecektir.

* Tablo istatistiklerini güncelleme (sp_updatestats) işlemi için,
Tablo istatistiklerini güncelleme (504018) menüsü eklenmiştir. Ayrıca, kullanılan tüm veri tabanlarına toplu bir şekilde işlemin yapılabilmesi için, çok veri tabanı seçimli tablo sürüm yükseltme ve veri tabanı güncelleme (504030) menüsüne “Tablo istatistikleri güncellensin” seçenek olarak eklenmiştir.

* Yeniden indeksleme, indeks sayfalarını düzenleme (defrag) işlemi için,
İndeks sayfalarını düzenleme (504017) menüsü eklenmiştir. Çok veri tabanı seçimli tablo sürüm yükseltme ve veri tabanı güncelleme (504030) menüsü içinde, seçenek olarak sunulmuş bulunan “İndeks sayfaları düzenlensin” seçeneğinin, tek veri tabanında doğrudan çalıştırılması için, ilgili menü eklenmiştir.

Yeniden indeksleme, indeks sayfalarını düzenleme (defrag) menüsü, bozulmuş olan tablo indekslerinin yeniden oluşturulması ve uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.

* Stoklara ilave maliyet yedirme fişi 012825 evrakına barkod numarası okutarak stok çağırma özelliği eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile barkod okuyucu kullanarak veya manuel barkod girilerek evraka stok çağrılabilecektir.

* Personel yönetiminde İhbar tazminatı raporu (113230) menüsüne Personel işten çıkış tarihi ve T.C. kimlik numarası kolonu ilave edilmiştir.

17 Eylül 2014 Çarşamba

MİKRO'DAN BÜYÜK KAMPANYA

MİKRO’DAN
TÜRKİYE’NİN BÜYÜYEN YILDIZLARINA BÜYÜK KAMPANYA!

MİKRO ERP
Üretim, muhasebe, insan kaynakları, UFRS, sonlu kapasite planlama ve e-Fatura
Tüm iş süreçlerinizi A’dan Z’ye hatasız ve eksiksiz takip için tek ihtiyacınız MİKRO ERP…
Bu kampanya ile %18 KDV’niz bizden…

ÜSTELİK LİSANSLI BAŞKA BİR PROGRAMDAN GEÇERSENİZ
%10 İNDİRİM DAHA VAR.
YENİ YILDA e-FATURA MÜKELLEFİ OLACAK KULLANICILARIMIZA DA
BİR SÜRPRİZİMİZ VAR.
e-FATURA MODÜLÜNÜZ VE AYLIK 100 FATURAYA KADAR
1 YILLIK ENTEGRATÖRLÜK HİZMETİNİZ BİZDEN.*

*Entegratörlük hizmet paketi, aylık gelen & giden toplam 100 adet e-Fatura'yı kapsamaktadır. 100 e-Fatura'yı aşması durumunda, aşılan her e-Fatura adedi 1,50 TL'den faturalanır.
*Kullanıcı yüksek bir paketi tercih ederse, tercih ettiği paketten 100 adetlik entegratörlük hizmet paket bedeli düşülür.

Mikro ERP ürünleri; üretimden insan kaynaklarına, dış ticaretten finansa, müşteri ilişkilerinden genel muhasebeye kadar tüm iş süreçlerinizi tek platformda yönetmenizi sağlayan en gelişmiş ERP çözümüdür.KOBİ’LER İÇİN TASARLANAN
ENERJİ
İŞLETMENİZE ENERJİ KATACAK.

%18 KDV indiriminiz bizden!
LİSANSLI BİR PROGRAMDAN GEÇERSENİZ % 10 İNDİRİM DAHA VAR.
YENİ YILDA e-FATURA MÜKELLEFİ OLACAK KULLANICILARIMIZ İÇİN 5 EK KULLANICILI ENERJİ ALAN MÜŞTERİLERİMİZE
e-FATURA MODÜLÜ BEDAVA

Satıştan finansa, muhasebeden personel ve üretime kadar tüm ihtiyaçlarınız için ENERJİ size yeter…

Mikro ERP ve ENERJİ kampanyalarında fiyatlara KDV dahildir.
Daha yüksek kullanıcı sayısı talepleri için Satış Departmanı ile irtibata geçiniz.BÜYÜMEYE ZAMAN AYIRIN...
MİKRO STANDART SERİ ÜRÜNLER YARININ BÜYÜKLERİ İÇİN HAZIRLANDI.

TÜM TİCARİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNİZ İÇİN MİKRO STANDART SERİ ÜRÜNLER SİZE YETER, ÜSTELİK EN EKONOMİK FİYATLARLA!

Modül modül alın, ihtiyaç duydukça alın!

%20 İNDİRİM FIRSATI!
BAŞKA PROGRAMDAN GEÇİŞLERDE %10 İNDİRİM DAHA VAR.

Fiyatlara KDV dahil değildir.
Daha yüksek kullanıcı sayısı ve diğer ürün talepleri için Satış Departmanı ile irtibata geçiniz.              

16 Eylül 2014 Salı

15 Versiyonu / 15.9.2014 tarihli arşiv içeriği…

* Alış faturası (062205) ve Satış faturası (061190) evraklarında Detaylar sekmesine “e-Fatura göster” seçeneği eklenmiştir.
Eklenen buton ile fatura ekranında çalışırken, e-Fatura görüntüsüne ulaşım sağlanmıştır.
Görüntüleme için satış faturalarında Faturaya bağla seçeneği ile GİB numarasının atanması, gelen faturalar için ise kabul işleminin yapılmış olması yeterlidir.
* e-Fatura yönetiminde Gelen faturalar (360025), Gönderilmiş faturalar (360015), Satış faturaları yönetimi (368012) ve Alış faturaları yönetimi (368013) yönetim ekranlarında toplu seçimlerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
Yapılan düzenleme ile ilgili menülerde CTRL+ Mouse kombinasyonu ile birden fazla seçim yapılabilecektir.
Ctrl seçimi kaldırılması durumunda eski seçimler devre dışı bırakılarak, sadece mouse ile tıklanan satırın işlem görmesi sağlanmıştır.

CTRL ile çoklu seçim özelliği Üretim menüsü altındaki operasyonlara da eklenmiştir. Eklenmiş olduğu operasyonlar;
     Planlanmış iş emri operasyonları(230070)
     Aktif iş emri operasyonları (230071)
     Kapanmış iş emri operasyonları(230072)
     İş emri onaylama operasyonları (230073)
     İş emri operasyonları (230074)
* Gelen e-Faturalarda Kabul/Ret işlemlerinde, Kabul/Ret yanıtının GİB’deki son durumu göstermek için, Gelen faturalar ekranına iki kolon (Yanıt (Kabul/Ret) GİB Durum kodu/Yanıt (Kabul/Ret) GİB durum açıklama) eklenmiştir.
Gelen faturalar Yönetim seçeneğine işlem takibi için üç seçenek ilave edilmiştir;
1 ) Yanıt GİB durum sorgula: Gönderilen uygulama yanıtının (Kabul/Ret) GİB’deki son durumunu öğrenmek içindir.
2 ) Yanıtı yeniden zarfla ve gönder: Gönderilen uygulama yanıtı (Kabul/Ret) bir şekilde GİB veya karşı tarafta sorun çıkmış ise daha önce verilen yanıtı hiçbir şey değiştirmeden tekrar zarflanıp gönderilmesi içindir.
3 ) Yanıtı yeniden oluştur ve gönder: Bir şekilde yanıt (Kabul/Ret) hatalı duruma düşmüş ise, (GİB’e gönderilen zarflar 1000-Zarf kuyruğa eklendi durumunu alır), genellikle GİB’ten kaynaklı bir sorun nedeniyle hiçbir şekilde kuyruktan alınıp işlenemediği gibi durumlarda yanıtı yeniden oluşturularak zarflayıp göndermek için bu seçenek kullanılmalıdır.
* Mikbüro’da toplu işlemler menüsü altına, Veritabanları bazında Adı, Soyadı veya T.C. numarasından personel sorgulaması yapılabilirliğini sağlamak için “Tüm veritabanlarında personel arama (111932)” menüsü eklenmiştir. “ * ” simgesi tüm verileri taramak için kullanılır, boş bırakılması ise, ilgili alanda veri olmayan boş kayıtları listeler, T.C. karşısında * simgesi tanımlanarak, ad ve soyadına göre de tarama yapılabilecektir.

* Personel yönetiminde işe giriş ve tekrar işe giriş bildirgelerinde, sigorta kolları son haline göre revize edilmiştir.
*Programda alınan rapor ve evrak geçişlerinde performans hızlandırmalarına yönelik, Mikro ana ekranda yer alan Ayarlar butonuna Kum saati özellikleri butonu eklenmiştir.
“SQL Kum saati gösterilmesin” seçeneğinin aktif edilerek kaydedilmesi yeterli olacaktır.
* Portföydeki karşılıksız müşteri çekleri/senetleri ile ilgili operasyonlara komisyon dekontlarının düzenlemesine dair seçenek eklenmiştir. Operasyon ekranında masraf girişlerini etkinleştirerek, masrafın cari hesaba yansıtılması sağlanmıştır.
Karşı hesap için, Mikrokur programında Firma tanıtım kartı (501110)/Mali yıl entegrasyon hesap kodları /Diğer muhasebe kodları bölümüne “Cariye karşılıksız ödeme emri yansıtma masraf kodu” alanı eklenmiştir.
* Personel Sicil kartlarında; “Personel SGK yenile” kısmından sicil aktarımı yaparken; kişiyle ilgili girilmiş eğitim, sınav, performans bilgisi gibi İK verilerinin de yeni karta aktarılması sağlanmıştır, artık “Personel SGK yenile” ile yapılan aktarımda bu alanlarda aktarılmaktadır.
* Personel Eğitim Durumu grafiğinde eğitim süresi-saat bilgilerinin grafiğe yansıması sağlanmıştır.
* Performans değerlendirme Formuna  açıklama kolonu eklenmiştir.
* Alınan personel sınavlarına (121470) “Açıklama” sütunu eklenmiştir.
      * Ceza ve ödüllere, birim olarak; para, saat yanı sıra “Belge” eklenmiştir (personele verilen ihtar, uyarı, başarı belgesi gibi belgeler için).
* İş ilanları tanıtım kartına (122020) Detay tanımlamaları - Çalışma yerleri sekmesinde İLÇE kolonu ile AÇIKLAMA kolonu eklenmiştir.
* Eğitim planlama operasyonlarında (121590) Eğitim süresi kolonu gün-saat-dakika-saniye formatında izlenecek şekilde düzenlenmiştir.
* Alınan personel sınavlarında (121470) Shift+F1 kombinasyonu kullanılarak açılan ekranda PUAN kutucuğu eklenmiştir, bu kutucuğa yazılan puanın seçilen personellere evrakta atanması sağlanmıştır.
* İş başvuruları (122100) alınan kurs, eğitim ve seminerler sekmesinde kolon olarak sertifika Var/Yok seçimi eklenmiştir.
* Eğitim tanımlamalarında (121500) yer alan açıklama alanları genişletilmiştir.
* Eğitim konu-amaç-mazeret tipleri (121511) kartına üç açıklama satırı eklenmiştir.
* Eğitim tanıtım kartında (121500) sertifika= Var/Yok kontrol butonu eklenmiştir.

2 Eylül 2014 Salı

15 Versiyonu / 02.9.2014 tarihli arşiv içeriği…

*e-Fatura yönetiminde Gönderilmiş faturalara ait oluşan e-Fatura ID (GİB Fatura No.) numaralarının raporlanabilmesi sağlanmıştır.
e-Fatura ID numaralarının izlenebileceği menüler;
Cari Hesap Ekstresi (044117)
Cari Hesap Hareket Föyü (041410)
Satış Faturaları Yönetimi (038012)
Evrak No. Sıralamalı Kesilen Faturalar Evrakı Dökümü (067110)
Tarih Sıralamalı Kesilen Faturalar Evrakı Dökümü (067120)
Fatura görsel ekranı için, fatura F10 pencerelerinde choose içeriğinde yer alarak listelenebilmesi.

*Muhtasar beyanname (086350) (Tablo III) ekranına Ülke kodu alanı eklenmiştir. Cari hesap ve kira adres kartlarında tanımlanan ülke kodları ilgili alana program tarafından taşınacaktır. Türkiye (052) ülke kodu için oluşacak XML’de boş olarak aktarılacaktır.

*Muhtasar beyanname (086350) ödemeler bölümünde, ücret tahakkukundan oluşan damga vergisi kesintilerinin, 302 kodu ile beyannameye gelmesi sağlanmıştır.

*Geçici vergi beyannamesi (Kurumlar vergisi mükellefleri için) (086241) menüsüne Kanunen kabul edilmeyen giderler sekmesi eklenmiştir. Girilen değerlerin toplamı kanunen kabul edilmeyen giderler alanına program tarafından aktarılacaktır. Bilgilerin hesaplardan güncellenmesi için Kuruluş programı/Firma tanıtım kartı (501110)/Kanunen kabul edilmeyen gider hesap kodları sekmesi eklenmiştir. Bu sekmede tüm kanunen kabul edilmeyen giderler için kullanılacak hesap kodları arasında " ; " ayracı kullanılmalıdır.

*Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 333) değişiklik yapılmasına dair tebliğe (Sıra No: 439) eklenen faydalı ömür kodları programlarımıza eklenmiştir.

*Personel yönetiminde İzin talep formu (111510) menüsü form tasarımına İş başı tarihi (izin bitimi sonrası ilk iş günü), İzin formu (111500) için Alt+K ile dökümünde İş başı tarihi (izin bitimi sonrası ilk iş günü) eklenmiştir.

*Verilen sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (028000) ve Verilen sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (028001) sipariş kapatırken Kapama nedeninin zorunlu olabilmesi sağlanmıştır. Zorunluluk için;                                                                                
Mikrokur /Program akış parametreleri (091400)/Sipariş parametreleri bölümüne Alınan ve Verilen sipariş için kapama nedeni zorunluluğu parametresi eklenmiştir.

*Renk ve beden sıralamalı stok hareket ekstresine (019601), Master barkod’un haricinde, renk beden barkodu eklenmiştir, böylece raporda hangi renk ve bedenler yer alıyorsa ilgili barkodun yer izlenmesi sağlanmıştır.

*FIFO sistemi ile giren stokların akibet raporuna (013501) çıkan stokların raporlandığı satırlara Evrak tipi ve Evrak numarası eklenmiştir. Böylece parti lotsuz takip edilen stokların giren miktarlarının hangi evraktaki hangi iş emrinde kullanıldığı da takip edilebilecektir.

*Borç dekontu (043100), alacak dekontu (043200), Genel amaçlı virman dekontuna (043300) Ctl+N ile veri aktarımında Sorumlu kodu alanı eklenmiştir.

*Merkez noktasından hazırlanmış, genel seçimli  fiyat değişiklik fişlerine bağlı, Fiyat değişikliği evrakından toplu etiket basma (stok seçimli) 102800 ekranı ile etiket dökümü alındığında, Döküm alınan şubenin depo stok miktar kontrolü yapılabilmesi seçeneği eklenmiştir.

*HUGIN POS aktarımında gelen irsaliye hareketlerinin Ana veritabanına aktarımında, İrsaliye olarak sistemde oluşması sağlanmıştır.

*Verilen sipariş-Gelen fatura kontrolü ile fiyat farkı faturası oluşturma operasyonu (028600) ekranında irsaliye tarihine ek olarak fatura tarihinin seçilebilmesi için operasyon ekranına seçim özelliği eklenmiştir. Minimum fiyat farkı limiti belirlenebilmesi için de alan eklenmiştir.

*Ciro primi tanımlarına (026200) Ciro primi hesaplanırken ciro hesap tarihinin fatura tarihinden veya irsaliye tarihinden yapılabilmesi için parametre eklenmiştir.

*Program akış parametreleri (091400)-Stok parametreleri-86-“Parti-lot takibinde evraklara parti-lot sonradan girilebilsin” seçeneği eklenmiştir. Normal girilen stok hareket evraklarında ve e-Fatura’da bu parametre işaretli ise e-Fatura doğrudan fatura olarak kaydedildikten sonra parti-lot takibi olan stok varsa “Lütfen gidip parti-lot değerlerini giriniz!” mesajı verilecektir.

*Sipariş durumları (Alt+4) ekranında seçilen deponun detay kartındaki tanımlı Minimum, Sipariş ve hedef seviye bilgilerinin görüntülenmesi sağlanmıştır.

*Kiralanabilir Varlık Yönetimi modülünde Makine/Araç Gidiş/Geliş Evrakı (167550) (Makine Sevk ve Dönüş evraklarına), km/sayaç bilgisinin satır bazında girilmesi sağlandı.

*Üretim hareket fişi (233000) evrakında Sevk edilmeyen ham madde  kontrolüne yönelik düzenleme yapıldı.

*Cari hesap borç-alacak eşleme operasyonu (041460) yeni yapıda, borç-alacak eşleme ekranı programa eklenmiştir. Yenilenen bu ekran sayesinde, borç-alacak eşlemeye konu olan bilgiler istenilen şekilde filtrelenebilir, sıralanabilir, ekrandaki görünüme göre otomatik kapama yapılabilir duruma getirilmiştir. Aynı zamanda hız anlamında performans geliştirilmesi de yapılmıştır.

*Standart Seri ürünlerimizde dll kullanımı aktif hale getirilmiştir.

*Cari hesap tanıtım kartında (041110) bulunan banka bilgilerinin sayısı ona yükseltilmiştir, ayrıca swift kodlarının girişinin yapılabilmesi de sağlanmıştır.

*Satış ve Alış faturalarından otomatik olarak borç-alacak eşlemeye geçilebilme özelliği eklenmiştir. Bunun için Program akış parametrelerinde (091400) bulunan Cari parametrelerindeki otuz beş ve otuz altı No.’lu parametrelerin aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

*Genel muhasebe modülü altına Rasyo analizleri eklenmiştir. Program standart formüllere göre tabloları hesaplamaktadır. Formüllerin otomatik yüklenmesi için parametre ekranlarına girip ALT+A tuşuna basılmalı ve tablo ALT+S ile kaydedilmelidir.

*Tamir Servis Merkezi Yönetiminde bulunan, Servis iş emri kartı (822440) ve operasyonlarında, bağlı tekliflere ulaşılabilme özelliği eklenmiştir.

*Tamir Servis Merkezi Yönetimine iş emrine bağlı Servis formu (824055) girişi eklenmiştir. Bu menünün gözükmesi için Master menü yüklenmesi gerekmektedir.

*Verilen sipariş evrakları yönetimi (027000) ve Verilen sipariş onaylama veya kapama operasyonları (028001) menülerinde operasyon olarak, evrak bazında onaylama/onay iptali özelliği eklenmiştir.

*Stok hareket föyünde (011920) barkod ile stok çağrılabilmesi sağlanmıştır.

*Univera - EnRoute Plus Entegrasyonunda e-Fatura formatına göre; Univera - EnRoute Plus aktarımında düzenlemeler yapılmıştır.