3 Şubat 2016 Çarşamba

15 Versiyonu / 01.02.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15 Versiyonu / 01.02.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

e-Defter

www.edefter.gov.tr sitesine otomatik yüklenmek üzere e-Defter Berat Yönetimi (340005) menüsü programlarımıza eklenmiştir.

e-Defter programımıza, ilgili aya ait oluşturulan Yevmiye ve Kebir berat dosyalarının edefter.gov.tr sitesine program içinden tek bir menü ile  gönderimini yapılabilecektir.

 Ayrıca daha önce gönderilmiş beratların GİB onaylı olarak indirerek ve gönderilen berat dosyalarının durum sorgulaması yapılabilecektir. 

Berat dosyalarını GİB’e gönder (Ctrl+G): Bu seçenek ile oluşturulan Yevmiye ve Kebir Beratları www.edefter.gov.tr sitesine bağlanarak gönderimi yapılabilecektir.

Onaylı berat dosyalarını GİB’den al(Ctrl+R) : Bu seçenek ile GİB sistemine daha önce gönderilmiş olan onaylı beratların GİB tarafından onaylanmış halleri sabit diskinizdeki e-Devlet dizininde ilgili ay ve defter (Yevmiye/Kebir) bölümüne  indirilebilecektir.

e-Arşiv faturasına offline GİB Numarası atanma uygulaması hakkında düzenleme

Offline e-Arşiv GİB Numarası Atama


e-Fatura parametreleri (096158) menüsünde bulunan “Fatura görüntü dosyası” ve “Fatura numarası birim kodu” alanları artık e-Arşiv offline GİB numarası atarken kullanılacak alanlardır.

Satış faturası (061190) ekranından e-Arşiv faturası girilir ve kaydedilir.

Önemli Not : Fatura kaydedilmeden GİB fatura numarası oluşturulamaz.

Kayıtlı e-Arşiv faturası tekrar çağrıldıktan sonra “Detaylar” sekmesinde bulunan “e-Belge göster” butonuna tıklanır. Eğer o fatura için önceden GİB fatura numarası oluşturulmamış ise bu numara oluşturulacağına dair uyarı mesajı yönlendirilecektir.


Bir sonraki adımda fatura GİB numarası atanmış haliyle gösterilir. Bu numara artık o fatura için alınmıştır. Satış faturaları yönetimi (368032) ekranından gönderileceği aşamada bu Numara ile sisteme gidecektir.

NOT : GİB NUMARASI OLUŞTURULAN FATURALAR SİLİNMEMELİDİR. AKSİ HALDE MÜKERRER GİB NUMARALI FATURALAR OLUŞUR. AYRICA SİSTEM KABUL ETMEYECEKTİR.

Online e-Arşiv GİB Numarası Atama


Oluşturulan e-Arşiv faturasına offline olarak GİB numarası atanmamış ise Satış faturaları yönetimi (368032) ekranından gönderilirken servis tarafında fatura numarası oluşturulur. 

GİB numaraları servis tarafında oluşacağı için offline ayarlarının olması şart değildir.

Shop faturasında e-Arşiv numaralarını oluşturulması hakkında düzenleme :


Uygulama için Kasa Parametrelerinin düzenlenmesi ve her Kasa için farklı bir serinin belirlenmesi gerekmektedir. 

İşlem hız ve kolaylığı  açısından Kasa Parametreleri tanımlama ekranında Alt+’K’  tuşu eklenmiştir. O_’lu tabloların güncellenmesi gerekmektedir.Numaraların üretilmesi sadece PERAKENDE- SATIŞ – FATURASI için yapılmaktadır. Sipariş, iade ya da Fiş seçimlerinde e-Arşiv numarası üretilmemektedir.

*Faturada Alt+D ile girilen cari hareket satır açıklamasının e-Fatura özel not alanına taşınmaması için parametre e-Fatura parametreleri (096158) eklenmiştir.
*Cari Hesap kartlarında Adres kartına “Alias güncelleme otmatik güncellenmesin” seçeneği  eklenmiştir. Bu seçenek işaretlenir ise; Cari kart güncelleme (360030)  operasyonu ile o carinin Alias (etiket) bilgisi güncellenmeyecektir.

* Stok kartındaki GTIP numarası atanmış ise e-fatura xml’i içerisine de eklenmesi sağlanmıştır.

*Gelen e-Faturalarda birden fazla iskonto mevcut ise iskontoların ayrı ayrı içeri aktarılması sağlanmıştır.

* Satış faturaları yönetimi (368012) ekranında kontör miktarı  50’nin altına düştüğünde bilgilendirme mesajı yönlendirilmesi sağlanmıştır.

*Mera Fonu ile ilgili programlarımızda düzenleme yapılmıştır.
Mera Fonu kullandığımız faturalarda e-fatura dizaynında ve gönderiminde Mera Fonu bilgilerinin otomatik atanması sağlanmıştır.


Tanımlama için Mikrokur Programında 099400 numaralı Gelir Vergisi ve Fon payı parametrelerinde e-Fatura vergi kodu sekmesi eklenmiştir.


Bu menüde mera fonu ile ilgili tanımlama yapıldıktan sonra Satış Faturasında stopaj ve kesintiler butonu aracılığıyla Mera fonu faturada hesaplatılabilecek ve e-Fatura xml’inde diğer vergiler olarak otomatik atanması sağlanmış olacaktır.
PERSONEL MODÜLÜ

*Personel modülünde Eksik gün çalışma nedenleri programlarımızda da güncellenmiştir.


*Personel sicil kartlarındaki 'Çıkış sebebi (Seçimli)' alanı güncellenmiştir.*“Cari tarama kriterleri ve filtreleri “ seçeneğini personel modülü içerisinde yer alan raporlara eklenmiştir. Bu sayede personel bazlı raporlamalarda daha detaylı ve gruplamasal olarak personel kriter ve filtrelemeleri sağlanabilecektir.
*06645 sayılı kanun uygulaması programlarımıza eklenmiştir.

*İşverene brüt 2550 TL altında ücreti olan çalışanları için SGK işveren payı teşvik uygulaması (100 TL) eklenmiştir.

Şartı : Firma 2015 yılında faaliyette ise, 2015 yılının ilgili ayında kapsam dahilinde olan personeller için beyan edilen SGK günü kadar 2016 yılının ilgili ayında teşvikten yararlanabilecektir.

Bu şarta uymayan personeller için puantaj sırasında program uyarı mesajı verecektir. Lütfen ilgili uyarı mesajını dikkate alarak düzenleme yapınız.

Personel sicil kartı kimlik bilgileri sekmesine en altta İşveren Hissesi Hazine Desteği Uygulamasına Tabi seçeneği eklenmiştir.

Yasal parametreler (116215) menüsünde Kanunlara ait parametreler2 sekmesine aşağıdaki gibi günlük tutarları eklenmiştir.

NOT: Düzenlemeler kanun maddesine göre yapılmıştır. Tamamlayıcı mevzuat olan SGK Genelgesi çıktığında uygulama revizyona uğrayabilir.

* Sicil kartları toplu değişiklik (111700) menüsünde gelen teşvik uygulamasına yönelik toplu düzenleme sağlanabilmesi adına değişiklik detayları ekranına İşveren hissesi hazine desteği uygulamasına tabi seçeneği eklenmiştir.

*Personelde bordro hazırlamada sigorta % grubuna göre (normal, emekli, çırak vs.) ayrı bordro alınabilirliği ve detaylı filtreleme özellikleri eklenmiştir.
*Excel’den bilgi aktarımı (112410) menüsünde aktarım işlemi sonunda eksik veya hatalı kayıtların belirlenebilmesi için "log dosyası" oluşturulacaktır.

*2016 mali döneminde uygulanacak yasal parametreler programlarımızda güncellenmiştir.

*PDKS'den puantaj aktarımında eksik gün aktarımları için;

Çalışma / Ekkazanç / Sosyal yardım tanımları (116112) "Diğer parametreler" sekmesine parametre eklenmiştir.

İşlem; PDKS'den bilgi aktarımı (112400), Excel'den bilgi aktarımı (112410) ve Personel devam kontrol toplu puantaj işlemleri (112205) menülerinde kontrol edilmektedir.

PDKS/Excel aktarımında eksik gün izine yazılsın ;

"Hayır" seçiminde herhangi bir işlem yapılmaz.

"Evet" seçiminde Eksik günü hesaplayıp tahakkuk ekranındaki ilgili izin gününe yazacaktır.

"Evet (izin formu)" seçeneği ile bir üstteki uygulamaya ek olarak ilgili izin için izin formu oluşturur.

*Çalışanlara ait kimlik bildirme belgesi (114950)’ndeki fotoğraf alanına personel sicil kartındaki resmin taşınması sağlanmış olup farklı bir dizinden resim ekleme özelliği de ayrıca eklenmiştir.

*Cari personelden iade senet giriş bordrosu (072117) menüsü programlarımıza eklenmiştir.

ÜRETİM MODÜLÜ

*Fason hareket fişi (233010)’ne Fasoncu siparişleri F9 ”Fasoncu siparişleri”  seçeneği eklenmiştir.

*Aktif iş emri operasyonları (230071) Seçili iş emirlerinin tüm hareketlerini yap kapat  işleminde oluşan operasyon tamamlama evrağında geliştirmeler programlarımıza eklenmiştir.

1-     Operasyon tamamlama evrakında, Aktif  şube numarası atanması  sağlanmıştır.

2-     İşlem bitiminde oluşan mesaj dosyasında Stok kodunun yanında stok isminin de yazılması sağlanmıştır.

3-     İşlemleri oluşturmadan önceki parametre ekranında kullanıcının 501300 /Evrak seri numara ve hak tanımlarındaki tanımlı  evrak serisi gelmesi sağlanmıştır.


*Üretim rota planlama operasyonları (350012)’na planlanan iş merkezini değiştir seçeneği eklenmesi talebi üzerine ;

1-     Aktif olan operasyonda operasyon tamamlama ve ürün girişi yoksa iş merkezi değişebilmesi,

2-     Seçili satırların iş merkezini değiştir seçeneği ile tüm iş merkezleri listelenmesi (Sadece rota detaylarındaki iş merkezleri gelsin istenirse, gelmeyecektir)

3-     İş merkezleri değiştirdikten sonra ‘Seçili satırları planla’ seçildiğinde süreleri yeninden hesaplaması sağlanmıştır (Planla seçilmez ise süreler eski süreler kalacaktır).

*Parametreler(359900) menüsüne “Operasyonun planlaması ürün giriş/çıkış ve operasyon tamamlama durumuna göre değerlendirilsin” parametresi eklenmiştir. Bu parametreye bağlı olarak, İş emri aktif olsa bile ilgili operasyon için bilgi girilmediyse (tamamlanan miktar, süre, bozuk miktar, enerji tüketim vs.) ve iş emrine ürün giriş hareketi yapılmadıysa operasyonu planlamış gibi değerlendirip planlamaya dahil edilebilecektir.

MUHASEBE MODÜLÜ

*KDV-1 Beyannamesi Değişikliği (01.12.2015) programlarımıza eklenmiştir. KDV1 18 olmuştur.

*Beyannamenin İstisnalar / Tam İstisna alanına, 351 kodlu İstisna Olmayan KDV / İndirimler Kulakçığına 151 Kodlu İstisna Olmayan diğer ÖTV’li Faturalar / İhraç Kaydıyla Teslimler Kulakçığına 703 Kodlu İhraç Kayıtlı ÖTV’li satışlar kodları eklenmiştir.

*Banka hesap özetinden fiş oluşturma (081015) menüsünde Excel ve text import parametrelerine “varsa belge no xx” alanları eklenmiştir. Kayıtları düzenleme ekranına da belge numarası kolonu eklenmiştir. Belge tarihi olarak, “hareket tarihi” kolonu işlem görmektedir.

*Banka hesap özeti aktarımı (073979) nda MT-940 formatında aktarımlarda özellikle gelen havale ve eftler için açıklamadan cari bilgisini eşleyebilme özelliğinin sağlanmıştır.

*Damga vergisi 2016 değişiklikleri programlarımıza eklenmiştir.
*Beyannameler ;PERİYODİK EVRAKLAR

*Programlarımıza Hizmet ve Masraf Yönetimi / Periyodik evraklar menülerimiz ilave edilmiştir.

*Cariler ile yapılacak olan  periyodik satış ve  alış evrağına  bağlı olarak periyodik fatura kesilebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda sözleşme detaylarının hızlı ve kolay bir şekilde güncellenebilmesi, taksit tablosunun oluşturulmadan işlemlerin yapılabilmesine olanak verilmesi sağlanmıştır.

---Periyodik Evraklar

--Periyodik satış evrağı (066613)   

--Periyodik alış evrağı   (066614)  evrakları eklendi.

---Periyodik Evrak Föyleri

--Periyodik satış evrakları föyü (041603)

--Periyodik alış evrakları föyü   (041604)

--Periyodik satış evrak kayıtları föyü (041605)

--Periyodik alış evrak kayıtları föyü (041606)

--Periyodik satış evrakları izleme (041607)

--Periyodik alış evrakları izleme (041608) föyleri eklendi.

---Periyodik Evrak Operasyonları

--Periyodik satış evrağı faturalandırma operasyonu (066838)

--Periyodik alış evrağı faturalandırma operasyonu    (066839)  operasyonları eklendi.

*Kiralanabilir Varlık Yönetimi modülünde geliştirmeler;

*KVY Kiralama Formu (167502) menüsündeki “Hizmet Satırı Ekle” alanına Seri numarası getirilmiştir. Böylece birden fazla kiralama satırı olduğunda hizmetin hangi kiralama için yapıldığı kolayca tespit edilmiş olacaktır.*KVY Kiralama Formu (167502) menüsündeki ALT+D'deki satır açıklamalarını evrak dizaynı yardımı ile kiralama formu satırına taşımak mümkündür.
GENEL  DÜZENLEMELER

*Ayarlar butonu / Grid ayarları sekmesinde yer alan ”Seçim penceresi ve föyler için stiller” seçeneği ile föylerde veya F10 pencerelerinde değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.

*SMS ile iskonto onay takibinde, gönderilen SMS’ in içeriğinde ürün detay bilgisinin de olması sağlanmıştır.

*İnternet vergi dairesi(089001) linkinde yapılan değişiklik programlarımızda güncellenmiştir.

*Ms_Data da tutulan adres bilgilerinin (sunucu, klasör bilgisi vs.) değişimlerinin, program tarafından yapılabilirliğini sağlayacak olan  bir servis olarak “504019 Menü dosyalarındaki dizin bilgisini güncelleme” menüsü eklenmiştir.

*Cari kartı (041111) menüsüne  e-Fatura Alias kodu kolonu eklenmiştir.
*Hizmet alış/satış sözleşmesine sorumlu (plasiyer) kodu eklenmiştir.

*Alış faturasında Ctrl+N  ile dosya aktarımında parti lot kartlarının PARTILOT tablosuna otomatik kaydedilmesi sağlanmıştır.

*Stok kartı alanları toplu değişiklik (011700) Pozisyon bayraklarındaki Web’te gösterilsin alanı eklenmiştir.

*Bütçe gerçekleşen değerlerini hesapla (037203) menüsüne toplu seçim özelliği eklenmiştir.
*Portföydeki müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070110) menüsüne cari seçim kriteri eklenmiştir.

*Kiralanabilir Varlık Yönetimi Kiralama Formundaki ALT+D açıklamalarının satır ekranına gelmesi sağlanmıştır.

*İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (010300) menüsünde e - Faturaya tabii kullanıcılar için e-Fatura kullanımı aktif  sütunu eklenmiştir.

* Toptan satış irsaliyesi (012110) eski tip form dizaynında Statik alana Proje kodu, Proje Adı alanları eklenmiştir.

* Hizmet satış sözleşmesi (066601) evrak dizaynına “hizmet adı” eklenmiştir.

* Cari kartı (041111) menüsüne e-Fatura Alias kolonu eklenmiştir.

*Kasa ekstresi (044140) numaralı menüde bağlantılı evrağa git, bağlantılı cari föyü seçenekleri eklenmiştir.

*Son 10 giriş hareketi (ctrl+W) ekran dizaynına sorumluluk merkezi alanı eklenmiştir.

*Kombine çok dövizli mal kabul verilen sipariş fişi (023018) menüsünde satır bazında kur girişi yapılabilirliği için ekran dizaynında satır kur giriş alanı eklenmiştir.

*Yeni tip faturalarda [Alış faturası (062205) ve Satış faturası (061190)] CTRL+N ile satır açıklamasının da programa excel ortamından aktarımı sağlanmıştır.

*Stok etiket basımı evrağı (102960) F8 sipariş çağırma fonksiyonunda dış ticaret siparişleri için “Evrak cinsi”(Normal sipariş, Dış ticaret) seçimi eklenmiştir.

*Verilen teklifler fişi (031300) Ctrl+N dosyadan aktarım uygulamasında proje ve sorumluluk merkezi kodu eklenmiştir.

*Hizmet satış sözleşmesi (066601)'nin dövizli kullanımı sağlanmıştır.

*Bakım sözleşme hareketleri (824050) menüsünden yeni ve eski tip dizayn yapılabilirliği sağlanmıştır.

*Program akış parametreleri(091400) / Sipariş parametreleri "39. Siparişin miktarı satın alma/satış asgari miktarının altında ise asgari miktara tamamlansın" eklenmiştir. Böylece Satın alma şartında Asgari satın alma miktarı girildiyse, verilen siparişte asgari sipariş miktarından küçük uyarısı geldiğinde asgari sipariş miktarı veya katlarına göre miktarın düzeltilmesi sağlanabilecektir.

*Servis formu (824055) menüsüne F5 tuşu ile bakım sözleşmesi çağırılması sağlanmıştır.

*Bakım sözleşme hareketlerine satır bazında girilebilecek “bakım tipi” (ana bakım/ara bakım) seçenekleri eklenmiştir.

*Stok analiz raporu oluşturma (014910) menüsünden oluşturulan *.sar uzantılı dosyalarında kullanıcı menüsüne eklenebilmesi sağlanmıştır. Bu sayede dosya seçtirmeye gerek kalmadan kullandırma imkanı olacaktır.

*Tarih aralıklı Cari bakiye durum raporu (045955)’nda cari hesap Ana, Alternatif, Orijinal bakiyeleri kolon olarak eklenmiştir.

*İhraç kayıtlı mal alış ve satış fatura listeleri (183175+183176+183177+183178) parametre ekranına “seri no detayı ?” (evet/hayır) alanı eklenmiş ve seri no detaylı döküm sağlanmıştır.

*Tarih sıralamalı kesilen faturalar evrağı dökümü (067120) "Açık ihracat faturası (061100)" evrakında (Ctrl+Shift+B) ile girilen beyanname detaylarının raporlanması amacıyla “Şube no” ve “Kayıt ID” kolonları eklenmiştir.

*Sorumluluk merkezleri ve proje hareket föyü (081110) menüsünden önceki mali yıla ait hareketlerinde raporlanması sağlanmıştır.

*Standart sevkiyat raporu (013520), Standart sevkiyat raporu (013521), Standart mal kabul raporu (013510), Standart mal kabul raporu (013511) raporlarına sth_RECno (kayıt no) alanı gizli kolon olarak eklenmiştir.

*Ciro-bakiye-teminat karşılaştırma raporu (046400)’na carinin döviz cinsi eklenmiştir.

*Normal alınan sipariş fişi (031110) menüsünde, eski tip dizaynda “KDV dahil net birim fiyat” ve “KDV dahil net tutar” alanları eklenmiştir.

*İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (010300) ve İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (Evrak gruplu) (010301)’na cari hesap adres kartındaki yön ve uzaklık kodları eklenmiştir. Ayrıca faturaya çevirme aşamasında yön ve uzaklık koduna göre sıralı dökülmesi için parametre eklenmiştir.

*Kasalara stok kartı aktarımı (101120) menüsünden genius 3’e stok kartlarındaki dövizli satış fiyatının tipinin (0 TL /1 USD /2 EUR ) gibi  gönderilmesi sağlanmıştır.
Ekteki parametrenin Hayır olması koşulu ile, ilgili fiyatın döviz cinsi pointer’ının, text dosyada 4 ile başlayan satırlardaki PAYMENT_TYPE kısmına yazılması sağlanmıştır.*Akaryakıt istasyonları yönetimi /Otomatik fatura oluşturma (148100-148105) menülerine “Sayaç satışları okunsun” parametresi eklenmiştir.

 Düzenleme/Eklentiler


  1. Beyan amaçlı e-Defter görüntüleme (340003) "Yönetim" menüsüne, “GİB Onaylı yevmiye beratı görüntüle” ve “GİB Onaylı kebir beratı görüntüle” işlemleri eklenmiştir.
  2. Hatırlatıcı içerisinde çalışan vergi takvimi listesi güncellenmiştir. (VergiTakvimi.txt)

6 Kasım 2015 Cuma

15 Versiyonu / 09.11.2015 Tarihli Arşivin güncellemesi

15 Versiyonu / 09.11.2015 Tarihli Arşivin içeriği

e-Defter Yönetiminde Arşivleme


e-Defter yönetimi Mikro tarafından oluşturulan e-defterlerin My E-Defter uygulaması üzerinden online olarak arşivlenmesine olanak verir. Kullanımı için e-Mikro şifresinin temin edilmiş olması gerekir.

e-Mikro şifresi tanımlama:


               e-Mikro şifreleri menüsüne sağ tuş olarak eklenen “e-Mikro detayları” ekranından girilir, ayrıca kullanıcı tanım ekranında da mevcuttur. Bu ekranda kullanıcılar daha önce bizden aldıkları e-Mikro mail ve şifrelerini girmelidir.
-Kuruluş /Firma tanıtım kartı/Şube Bilgileri sekmesinden şube var ise şube kodu , şube yok ise Merkez olarak şube kodu satırına bilgi yazılması gerekmektedir.

e-Defter arşivleme (340015):


            Oluşturulmuş e-Defterlerin arşivlenme işlemi bu menüden gerçekleştirilir. Aynı zamanda daha önce arşivlenip arşivlenmediğine dair de kontrolü yine bu ekrandan görülebilecektir. Satır üzerinde sağ tuş ile (Çoklu gönderim de yapılabilmektedir.) “Gönder” seçeneği ile e-Defter tipine göre gönderim yapılabilir. Gönderim işlemi başarılı şekilde gerçekleştirildikten sonra “Arşivlendi” kutucukları işaretlenecektir.

Arşivlenen e-Defterler (340015):


          Gönderimi gerçekleştirilen e-Defterler bu menüden takip edilebilecektir. Gönderilmiş olan dosyalar istenirse sağ tuş “Dosya kaydet” seçeneği ile tekrar indirilebilir. İndirme işlemiyle gelen dosya hangi klasörden gönderilmiş ise o klasöre gelir.
* Görünüm pencerelerinde yer alan Rapor menüsüne sadece seçili satırlara ait verilerin raporlanmasını sağlayan bir özelliğin eklenmesi talebi üzerine,  Rapor sekmesinin en altına rapor döküm özellikleri eklenmiştir.
*Sabit kıymet kartları devir işlemleri (098476) menüsünün firma seçimli olarak yapılabilirliği sağlanmıştır. Sabit kıymet kartları devir işlemleri (098476) menüsüne firma seçimi eklenmiştir.


*Stok hareket listeleri ve raporlarında Alış\Satış İrsaliye\Fatura evraklarındaki stok detayda net brüt ağırlık alanların liste ve hareket raporlarına eklenerek takibi sağlanmıştır.

Eklenen menüler : 
Detaylı stok hareket raporu (013302)
Detaylı stok hareket raporu (234950)
Miktarsal stok hareket ekstresi (013210)
Genel stok hareket raporu (013300)
Standart mal kabul raporu (013510)
Standart sevkiyat raporu (013520)
Evrak no sıralamalı kesilen faturalar evrakı dökümü (067110)
Tarih sıralamalı kesilen faturalar evrakı dökümü (067210)
Tarih sıralamalı gelen faturalar evrakı dökümü (067220)

*Tutar olarak girilmiş iskonto ve masraf içeren e-Fatura görüntülenmesinde iskonto ve masraf oranları da gösterilmesi sağlanmıştır.

* KDV  istisna kodlarıyla, Özel matrah kodları yeni mevzuata göre programlarımıza eklenmiştir.

* e-Fatura carilerinin otomatik güncellenmesini sağlayan e-Servis programımızı kullanan e-Fatura müşterilerimiz için Vergi Kimlik Numarası sorgulamasının lokal tablodan yapılabilmesi sağlanmıştır.


Bu sayede internet bağlantısının olmadığı ya da anlık bağlantı kopukluklarının yaşanması durumunda dahi, Vergi Kimlik Numaralarına göre e-fatura kullanıcıları bekleme süresi olmadan güncel olabilecektir.

e-Fatura kullanıcılarımıza e-Servis programımız hakkında kısaca bilgi vermek isteriz;
Mikro e-Servis, Windows Client tarafında sizin belirlemiş olduğunuz zaman aralıklarıyla tüm e-Fatura kapsamındaki firma bilgilerini ortak veri tabanına kaydeder. 
Ayrıca kullanmış olduğunuz tüm firmalarınızın veri tabanlarında kayıtlı olan cari kartlarınızın e-Fatura kullanımını ve Alias bilgilerini de otomatik olarak sizin yerinize zahmetsizce günceller.
Web service tarafında ise, örneğin perakende satış sistemlerinin (POS) ya da e-Ticaret uygulamalarının VKN (Vergi Kimlik Numarası) sorgulamalarına da olanak vererek e-Fatura’ya tabi olan firma bilgilerine anında ulaşmalarını sağlamaktadır. Bu sayede kullanıcı hatalarının da önlemesine yardımcı olmaktadır.

*Tarih sıralamalı kesilen faturalar evrakı dökümü (067120)'nde G.V. Stopaj kolonu eklenmiştir.

*Firma çekleri reeskont raporu (078140)’nda listelenen çeklerin döviz cinsi ve ana döviz karşılığı değerleri raporlanması sağlanmıştır.

*Cari hesap kartı açarken, giriş yapılan Vergi Kimlik Numarası daha önce kayıtlı ise aynı cari hesapların birden fazla açılmasını kontrol altına almak adına  devam et/etme seçeneği eklenmiştir.

*Cari vade farkı ekstresi (046730)’nin toplam satırında cari borç alacak eşleme ekranının sağ alt köşesindeki ortalama borç vadesi, ortalama alacak vadesi, ortalama fark bilgilerinin raporlanması sağlanmıştır.

* İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (010300) ile oluşturulan faturaların önce ekrana dökülmesi sağlanmıştır. Operasyonda fatura oluştururken oluşan faturaları göster seçeneği eklenerek, 5 adet faturadan fazla fatura olursa açmaya devam edilip edilmeyeceği tercihe bırakılmıştır.


* Tahsilat makbuzlarından girilen müşteri havale sözlerinin iptal işlemlerini de kullanılmak üzere Müşteri havale sözü iade çıkış bordrosu (072509) evrakı programlarımıza eklenmiştir.

* Faturalarda satır detayında bir tuşla kiralama sözleşmesi seçilebilmesi için (Sadece “satış” ve “satış iade (alış)” faturalarının hizmet satırlarında çalışır) Ctrl+Shift+F3 (Faturaya kiralama evrakı bağla) kısa yolu eklenmiştir.

*Beyanname XML dosyalarını oluştururken varsayılan dizin tanımlayabilme ve beyanname xml oluşturulmasında dosya yolu belirleyebilme özelliği eklenmiştir.

Firma tanıtım kartı -> mali yıl genel parametreleri -> e-Devlet parametreleri ekranına beyanname dosya yolu bilgisi eklendi. (Her firma için ayrı dizin tanımlanacaksa bu alana bilgi girilmelidir.)
Sistem ve program parametreleri -> e-Beyanname parametreleri ekranına dosya yolu bilgisi eklendi. (Tüm database’ler için yol tanımlanacaksa bu alana bilgi girilmelidir.)
Önce firma tanıtım kartına baz alınır, boşsa e-Beyanname parametrelerindeki bilgiye baz alınacaktır. Bu alanda tanımlama yoksa eskisi gibi default Export dizinini varsayılan olarak değerlendirilecektir.* Paketleme (086229) menüsünde birden fazla beyanname xml dosyasını toplu seçim ve paketleyebilmek için "Tümünü işaretle" sekmesi ve “Tümünü kaldır” sekmeleri eklenmiştir.*Mizan Föylerine Dönem detaylı seçeneği eklenerek raporlanan hesabın dönemsel bazda bakiyesinin izlenmesi ve analizi sağlanmıştır.

Düzenlenen menüler;
Mizan föyü (080002)-Dönem karşılaştırmalı mizan föyü (080007),
Mizan föyü (080005)-Dönem karşılaştırmalı mizan föyü (080008),
UFRS de Mizan föyü (320002)-Dönem karşılaştırmalı mizan föyü (320007),
Mizan föyü (320005)-Dönem karşılaştırmalı mizan föyü (320008),
VUK-UFRS karşılaştırmalı mizan föyü (320009)* Standart sevkiyat raporu (013521)'nda belge numarası kolonu eklenmiştir.

* Cihaz hareket föyü (827100) grid satırında depo bilgisi girişi sağlanmıştır.

* Operasyon tamamlama fişi (238500)'nde bozuk miktar, gecikme ve boşluk süresi ve çalışan sayısı alanlarında açılan formlarda Alt+Q satır iptal edilme özelliği eklenmiştir.

* Ürün ağacı izleme (239998) ekranındaki yarı mamül stokları üzerindeki sağ tık menüsünden  seçili yarı mamülün Ürün görsel reçete hazırlama (239999) ekranına ulaşılması  sağlanmıştır.

*Üretim maliyet analizlerinde Maliyet dağıtım yerinin raporlanması sağlanmıştır.

*Üretim maliyet analizlerinde, maliyet rakamının hangi maliyet dağıtım şekli ile (İş merkezi, iş emri, kalıp vs.) ürünlerin üzerine yansıtıldığının analizi sağlanmıştır. Operasyon Maliyet Analizi (230050) menüsüne eklenmiş olup yeni oluşacak kayıtlar için geçerli olacaktır.

*Tamamlayıcı stok seçimi ekranı faturaya eklenmiştir.* Ciro primi operasyonları (026210) stok bağlantı detay tipine göre Stok bağlantı ismi eklenmesi sağlanmıştır.

* Stok hareketleri - muhasebe fişleri kontrol raporu (499255) ekranından stok hareketine gidilebilme özelliği eklenerek (Bağlantılı evrakı göster), evrakın daha hızlı kontrol edilmesini sağlanmıştır.* Verilen teklifler fişi (031300) Alt+F ile düzenlenebilen form dizaynına miktar toplamı 2,3 birim alanları eklenmiştir.

* Üretim talep fişi (233150)   /  Evrakına F9 ile çağırmış olduğumuz sipariş evraklarına onaylı siparişlerin getirilmesi / onaysız siparişlerin getirilmesi işlemi parametrik hale gelmiştir.  


*Ağaç formunda reçete dökümünde stokların maliyetinin (234610) ana, alternatif, orijinal değerlerden yan yana kolonlar olarak raporlanması sağlanmıştır.