26 Mayıs 2015 Salı

Turkcell Platinum Bosphorus Cup

Mikro Yazılımevi, yenilenen teknesiyle 28-31 Mayıs 2015 tarihlerinde, 
Turkcell Platinum Bosphorus Cup yarışlarında.
Ekibimize şimdiden başarılar dileriz.

YARIŞ PROGRAMI

28 Mayıs 2015 Perşembe
Antreman yarışları Caddebostan 

29 Mayıs 2015 Cuma
Caddebostan şamandıra yarışları 

30 Mayıs 2015 Cumartesi
Boğaz yarışı 

31 Mayıs 2015 Pazar
Caddebostan şamandıra yarışları

22 Mayıs 2015 Cuma

TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Yıllık Sanayi Hizmetleri Anketi (087000) gönderecek kullanıcılarımızın dikkatine!!!

TUİK işlemleri ile ilgili programlarımızda yeni bir düzenleme yapılmıştır.

TUİK e-VT menüsünde yer alan TUİK bağlantı ayarları (087022) menüsü Kuruluş programında Firma tanıtım kartı (501110)/TUİK parametreleri sekmesine taşınmıştır.

TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Yıllık Sanayi Hizmetleri Anketi (087000) gönderecek kullanıcılarımızın mutlaka bugün yayınlanan arşivi (21.05.2015) kurmaları gerekmektedir.

Bilginize sunarız.

21 Mayıs 2015 Perşembe

15 Versiyonu / 21.05.2015 güncellemesi

Yasal düzenlemeler

* Güncel uygulama klavuzundaki değişikliklere uygun olarak, e-Defter ile programlarımızda değişiklikler yapılmıştır.

* AGİ (Asgari Geçim İndirimi) uygulaması ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
23 Nisan 2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı kanunun 8. maddesi ile 193 sayılı gelir vergisi kanunun  32. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “üçüncü çocuk için %10” ibaresi eklenmiştir. Eklenen hükme göre 01 Mayıs 2015 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi hesaplamaları yeniden hazırlanmıştır.

* TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) uygulamaları için son düzenlemeler programımıza eklenmiştir.
TÜİK, 2014 yılından itibaren iş yerleriyle yapmakta olduğu anket çalışmalarında derlediği bilgilerin tamamını elektronik ortamda derleme kararı almıştır. Bu sebeple alternatif veri derleme yöntemleri geliştirmeye yönelik projelere başlanmıştır, e-VT de bu projelerden biridir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nca gerçekleştirilen Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması (YSHİ) kapsamında elektronik ortamda derlenen verilerin, farklı muhasebe yazılımlarından XML şema doğrulaması ve güvenli SOAP servisleri vasıtasıyla TÜİK anket otomasyonuna doğrudan aktarılmasını sağlayacak ilk örnek uygulamadır. 
* Rusümlu kesilen faturayı e-Fatura olarak gönderebilme özelliği sağlanmıştır.

Stok yönetimi
* Stok kartlarından otomatik sipariş oluşturma operasyonu (027253) menüsünde; sipariş hazırlamada önerilen miktar, satış miktarı ve eldeki miktar, stokun sipariş birimine göre görüntülenecektir.
* Otomatik depo kartı oluştururken ana sağlayıcının gelmesi sağlanmıştır.
* Dosya ekleri (Alt+A) bölümüne dosya ekleme işleminin birden fazla dosya seçerek yapılabilmesi sağlanmıştır.

Satış yönetimi
* Cari grubu için form tanımlama (044513) menüsünde hazırlanan forma “Yazı ile bakiye (Tüm Dvz)” alanı eklenmiştir.
* Kombine normal alınan sipariş fişi (031115), Kombine normal mal kabul verilen sipariş fişi (022250) evraklarının ekran dizaynlarına Net birim fiyat ve Net tutar alanları eklenmiştir.
* Konsinye alınan sipariş sevk veya kapama operasyonlarında (038009), operasyonlardan “Seçili satırları konsinye irsaliyeye çevir’’, “Seçili satırları toptan irsaliyeye çevir’’ seçenekleri ile konsinye siparişler irsaliyeye çevrildiğinde bu ekranlarda evrak seri yazıldığında, son numaranın gelmesi sağlanmıştır.

Finans yönetimi
Kredi kartı tahsilatını iptal ettirmek için ödenen cari kredi kartının, ödendi pozisyonundan iade edilebilmesi için aşağıdaki menüler eklenmiştir.
* Ödendiden tahsile müşteri kredi kartı iade bordrosu (072507)
* Ödenen müşteri kredi kartları ile ilgili operasyonlar (070137)

Personel yönetimi
* Personel sicil kartlarına (111100) proje kodu alanının eklenmesi ve ‘Bağlı sorumluluk merkezi’ ve ‘Srm.mrk.veya Dağ.anah.’ bölümlerinin eklenecek proje koduna göre düzenlenmesi sağlanmıştır.

Üretim yönetimi
* Takvimli vardiya takip formu (231197) ekranında, yıl ve ay bilgisinin görünebilmesi sağlanmıştır.

Kiralanabilir varlık yönetimi
* Kiralama evraklarında geçmiş tarihli işlem yapıldığında uyarı verilmesi sağlanmıştır.


15 Nisan 2015 Çarşamba

15 versiyonu / 14.04.2015 güncellemesi

Genel muhasebe

*01.04.2015 - Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve 2015 1. dönem Kurum Geçici Beyannamesi değişikliği yapılmıştır.
*Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamesinin ek alan bilgilerine, mouse’un sağ tuşu ile konumlanabilme özelliği eklenmiştir.
e-Defter
*Müstahsil faturalarının e-Defter’e belge türünün “Diğer (other)” olarak gitmesi sağlanmıştır. 

SMM (satılan malın maliyeti) ile ilgili düzenleme
Satılan malın maliyetini muhasebeleştirirken, dış ticaret evraklarında dönemin belirlenmesinde irsaliyenin haricinde fatura evrakının değerlendirilmesi de sağlandı.
Stok maliyet parametrelerine (092740) -> “SMM fişine konu hareketler için fatura tarihini değerlendir” parametresi eklenmiştir. 

Stok yönetimi
*Depolar arası nakliye fişine (012510) girilen değerler doğrultusunda evrak tarihi ile teslim tarihi farklı olan fişlerin teslim tarihi bilgisinin Stok hareket föyünde (011920) görünebilmesi sağlanmıştır.
Stoklara ilave maliyet yedirme fişi (012825) ve Stoklara ilave enflasyon maliyeti yedirme fişi (012820)  evraklarında satıra “Parti kodu” ve “Lot No.” eklenmiştir. 

Hizmet ve masraf yönetimi
Açık mal alımı gider pusulası (066301)
Açık iade alınan mal alımı gider pusulası (066302) menülerinin cari hareket kaydına, proje kodu yazılabilmesi sağlanmıştır. 

Satış yönetimi
*Cari hesap bakiye föyü (041438) menüsü
*Cari hesap ekstresi (044117)
     Personel hesap ekstresi (044161)
     Cari personel hesap ekstresi (044162)
     Detaylı cari hesap ekstresinde (044118) satıra “Hesap kodu” alanı eklenmiştir.

Satın alma yönetimi
Satın alma taleplerinden sipariş evrakı oluşturma veya kapama operasyonu (028004) - “Seçili satırlardan çok dövizli sipariş oluştur” operasyonu parametre ekranına “Sipariş satırındaki döviz satın alma şartından alınsın” eklenmiştir.
Operasyon maliyet analizi (230050) için maliyet rakamının hangi maliyet dağıtım şekli ile (iş merkezi, iş emri, kalıp vs.) ürünlerin üzerine yansıtıldığının görünmesi sağlanmıştır. 

Kiralanabilir varlık yönetimi
Gün bazında makinelerin kiralama, bakım, performans analizinin yapılabilmesini sağlayan Kiralama gün performans analiz küpü (167701) menüsü eklenmiştir. 

Market-Mağaza yönetimi 
OLIVETTI OL7000 plus yazarkasa modeli eklenmiştir.

13 Nisan 2015 Pazartesi

Mikrofortuna güncellemeleri

 • e-Defter modülü için GİB’in 26.02.2015 tarihli paket değişikliği düzenlemeleri yapılmıştır.
 • e-Fatura gönderim iptal seçeneği eklenmiştir.
 • e-Fatura kullanım bilgileri grafiği, genel görünüm ekranına eklenmiştir.
 • Satış fiyat tanımlarına hizmet tipi eklenmiştir.
 • Gitti gidiyor modülü eklenmiştir.
 • Personel tahakkuk rapor sütun tanımlama eklenmiştir.
 • Şubat ayı eksik çalışma, "Şubat ayı ve 31 çeken aylarda eksik ya da fazla çalışmada kazancın nasıl hesaplanacağı Ayarlar-Modüller-Personel parametrelerine eklenmiştir".
 • Özel sigortalara, bir özel sigorta için birden fazla poliçe girilmesi sağlanmıştır.
 • Çalışan kartında bulunan sigorta tanımlarına açıklama alanı eklenmiştir.
 • Borç evrakı listesine özel kesinti kodu ve açıklaması eklenmiştir. Personelin özel kesinti hareketleri izlenebilir.
 • Alış dağılımları grafiği, genel görünüm ekranına eklenmiştir.
 • Demirbaş kartına ilişkili kayıtlar eklenmiştir.
 • İskonto tanımları için brüt toplamdan bölüm, önceki ara toplamdan bölüm seçenekleri eklenmiştir.


19 Mart 2015 Perşembe

15 Versiyonu / 18.03.2015 güncellemesi

*Yıllık Gelir Vergisi (01.03.2015) için versiyon değişikliği programlarımıza eklenmiştir.

- Kazanç bildirim detayı -> Basit usulde ticari kazançlara ait bildirim -> Diğer ortaklara ait bilgiler sekmesi eklenmiştir. 
- Kazanç bildirim detayı -> Basit usulde ticari kazançlara ait bildirim -> Çalıştırılan işçilere ait bilgiler sekmesi eklenmiştir. 
- Kazanç bildirim detayı -> Basit usulde ticari kazançlara ait bildirim -> Oda temsilci          
sekmesi eklenmiştir. 
Kazanç bildirim detayı -> Gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin bildirim -> Giderler       
sekmesi eklenmiştir. 
Ekler->Ortaklar->GMSİ sekmesi eklenmiştir. 

*26.02.2015 tarihli e-Defter değişiklikleri programımıza eklenmiştir. 

*e-Defter programı var ise, muhasebe fişinde e-Defter formatında görüntüleme özelliği eklenmiştir.
- Muhasebe fişinden ve Muhasebe fişinin Tarih/Sıra No./Yevmiye No. alanındaki F10 ekranlarında,
- Muhasebe fişleri yönetimi (081009) ekranında,
- Muhasebe hareketleri yönetimi (081010) ekranında görüntülenebilmektedir.

*Muhasebede yuvarlama kayıtlarının silinmesi ve düzenlenmesi servislerinden önce verinin raporlanması sağlanmıştır.

Muhasebe fişlerinin kuruşlarını 2 haneye yuvarlama ve oluşan farkları yuvarlama hesaplarına aktarma (505045),
Tutarı (Ana döviz) sıfır olan muhasebe fiş kayıtlarının silinmesi (505050) menülerine eklenmiştir.

*RTL-Ofis ürünlerinde e-Defter'e göre evrak cinsleri düzenlenmiştir.

Akaryakıt İstasyonları Yönetimi

Market hesabı (141030) oluşan kayıtlar,
Pompacı hesabından oluşan evraklar e-Defter'e göre düzenlenmiştir.

Market-Mağaza Yönetimi
Ana veri tabanına aktarma evrak tipleri
Tek Evrak oluştur: Fatura BelgeTürü= Z Raporu

Cari kodu olanlara ayrı evrak: Cari kodu olmayanlar için Fatura Belge Türü= Z raporu
   
Sadece_acik_hesaplara_ayri_evrak: Açık hesap olmayanlar için Fatura Belge Türü= Z   raporu

Her fiş ayrı evrak: Fatura Belge Türü= Perakende fiş şeklinde düzenlenmiştir.

*Banka hesap özetinden fiş oluşturma e-Defter'e göre düzenlenmiştir.

- Banka hesap özetinden fiş oluşturma (081015) her hareket tarihi için ayrı fiş oluşturulması sağlanmıştır.
Banka hesap özeti aktarımı (073979) her hareket tarihi için farklı ticari evrak oluşması sağlanmıştır.

*SGK tanımları (116130) menüsü düzenlenmiştir.

Diğer bilgiler sekmesine “Internetten şube sorgula” butonu eklenmiştir.
Muhtasar iş yeri koduna, internet vergi dairesinden şube bilgilerinin sorgulanması sağlanmıştır.

*DİİB Kapama operasyonları düzenlenmiştir.

- İthalat faturaları toplu DİİB kapatma operasyonu (189001) ve İhracat faturaları toplu DİİB kapatma operasyonu (189002) menülerine stok kartındaki GTİP ile kapat seçeneği eklenmiştir.
- Stok kartındaki GTİP, DİİB tanıtım kartında tanımlı değilse uyarı verilmesi sağlanmıştır.

*Stok son giriş hareketleri raporu (013503) düzenlemeler yapılmıştır.

Stok son giriş hareketleri raporu (013503) numaralı menüye ana alternatif ve orijinal kolonları eklenmiştir.

*Cari hesap teminat ve depozito hareket föyü (041438) menüsü eklenmiştir.

Depozito ve Teminat evrakları menüsünden yapılan evrak girişleri için raporlama sağlanmıştır.

*Evrak No. sıralamalı tahsilat evrakları toplu dökümü (047710), Tarih sıralamalı tahsilat evrakları toplu dökümü (047711), Evrak No. sıralamalı tediye evrakları toplu dökümü (047712), Tarih sıralamalı tediye evrakları toplu dökümü (047713) menülerinde düzenlemeler yapılmıştır.

- Evrak No. sıralamalı tahsilat evrakları toplu dökümü (047710),
- Tarih sıralamalı tahsilat evrakları toplu dökümü (047711),
- Evrak No. sıralamalı tediye evrakları toplu dökümü (047712),
- Tarih sıralamalı tediye evrakları toplu dökümü (047713) menülerine "Sorumlu kodu" ve "Sorumlu adı" kolonları eklenmiştir.

*Banka tahsildeki müşteri kredi kartları ile ilgili operasyonlar (070135) menüsü düzenlenmiştir.

-"Seçili kredi kartları için komisyon dekontu düzenle" seçeneği için parametre ekranına belge numarası alanı eklenmiştir.

*Kredi sözleşmesi operasyonları düzenlenmiştir.

 Kredi sözleşmesi operasyonlarında parametre ekranına belge numarası alanı eklenmiştir.

*Proje hareket raporu (013505) menüsü düzenlenmiştir.

Faturalanmış olan irsaliye satırlarının "Borç", "Alacak", "Karşı hesap borç" ve "Karşı hesap alacak" kolonlarında rakam yazılmaması sağlanmıştır.

*İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (010300) düzenlenmiştir.

- Parametreler ekranına "Fatura belge No. sıralı oluşsun" seçeneği eklenmiştir.
- Birden fazla cariye ait evrakları faturaya çevirirken belge No.nun sıralı olarak oluşturulması sağlanmıştır.

*Tarih sıralamalı fiyat değişikliği evrakı dökümü (036600) menüsü düzenlenmiştir.

Detaylı rapor alındığında satırdaki depo bilgisinin raporlanabilmesi sağlanmıştır.

*Cari analiz kartı (041520) düzenlenmiştir.

- "Ba-Bs hareketleri" butonu eklenmiştir. Ba-Bs'ye konu evrakların listelenmesi sağlanmıştır.
- Cari F10 Analiz menüsüne "Ba-Bs'ye konu hareketleri (Sihft+Alt+8)" seçeneği eklenmiştir.

*İngilizce dil paketinde tercümeler programlarımızda güncellenmiştir.

10 Mart 2015 Salı

Mikrofortuna güncellemeleri

 • e-Defter modülü programımıza eklenmiştir.
  www.edefter.gov.tr/uyumlu_program.html • Magento ve N11 e-Ticaret siteleri ile entegrasyon özelliği programımıza eklenmiştir.
 • Satış ve alış faturalarına belge türü alanı eklenmiştir.