15 Nisan 2015 Çarşamba

15 versiyonu / 14.04.2015 güncellemesi

Genel muhasebe

*01.04.2015 - Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve 2015 1. dönem Kurum Geçici Beyannamesi değişikliği yapılmıştır.
*Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamesinin ek alan bilgilerine, mouse’un sağ tuşu ile konumlanabilme özelliği eklenmiştir.
e-Defter
*Müstahsil faturalarının e-Defter’e belge türünün “Diğer (other)” olarak gitmesi sağlanmıştır. 

SMM (satılan malın maliyeti) ile ilgili düzenleme
Satılan malın maliyetini muhasebeleştirirken, dış ticaret evraklarında dönemin belirlenmesinde irsaliyenin haricinde fatura evrakının değerlendirilmesi de sağlandı.
Stok maliyet parametrelerine (092740) -> “SMM fişine konu hareketler için fatura tarihini değerlendir” parametresi eklenmiştir. 

Stok yönetimi
*Depolar arası nakliye fişine (012510) girilen değerler doğrultusunda evrak tarihi ile teslim tarihi farklı olan fişlerin teslim tarihi bilgisinin Stok hareket föyünde (011920) görünebilmesi sağlanmıştır.
Stoklara ilave maliyet yedirme fişi (012825) ve Stoklara ilave enflasyon maliyeti yedirme fişi (012820)  evraklarında satıra “Parti kodu” ve “Lot No.” eklenmiştir. 

Hizmet ve masraf yönetimi
Açık mal alımı gider pusulası (066301)
Açık iade alınan mal alımı gider pusulası (066302) menülerinin cari hareket kaydına, proje kodu yazılabilmesi sağlanmıştır. 

Satış yönetimi
*Cari hesap bakiye föyü (041438) menüsü
*Cari hesap ekstresi (044117)
     Personel hesap ekstresi (044161)
     Cari personel hesap ekstresi (044162)
     Detaylı cari hesap ekstresinde (044118) satıra “Hesap kodu” alanı eklenmiştir.

Satın alma yönetimi
Satın alma taleplerinden sipariş evrakı oluşturma veya kapama operasyonu (028004) - “Seçili satırlardan çok dövizli sipariş oluştur” operasyonu parametre ekranına “Sipariş satırındaki döviz satın alma şartından alınsın” eklenmiştir.
Operasyon maliyet analizi (230050) için maliyet rakamının hangi maliyet dağıtım şekli ile (iş merkezi, iş emri, kalıp vs.) ürünlerin üzerine yansıtıldığının görünmesi sağlanmıştır. 

Kiralanabilir varlık yönetimi
Gün bazında makinelerin kiralama, bakım, performans analizinin yapılabilmesini sağlayan Kiralama gün performans analiz küpü (167701) menüsü eklenmiştir. 

Market-Mağaza yönetimi 
OLIVETTI OL7000 plus yazarkasa modeli eklenmiştir.

13 Nisan 2015 Pazartesi

Mikrofortuna güncellemeleri

 • e-Defter modülü için GİB’in 26.02.2015 tarihli paket değişikliği düzenlemeleri yapılmıştır.
 • e-Fatura gönderim iptal seçeneği eklenmiştir.
 • e-Fatura kullanım bilgileri grafiği, genel görünüm ekranına eklenmiştir.
 • Satış fiyat tanımlarına hizmet tipi eklenmiştir.
 • Gitti gidiyor modülü eklenmiştir.
 • Personel tahakkuk rapor sütun tanımlama eklenmiştir.
 • Şubat ayı eksik çalışma, "Şubat ayı ve 31 çeken aylarda eksik ya da fazla çalışmada kazancın nasıl hesaplanacağı Ayarlar-Modüller-Personel parametrelerine eklenmiştir".
 • Özel sigortalara, bir özel sigorta için birden fazla poliçe girilmesi sağlanmıştır.
 • Çalışan kartında bulunan sigorta tanımlarına açıklama alanı eklenmiştir.
 • Borç evrakı listesine özel kesinti kodu ve açıklaması eklenmiştir. Personelin özel kesinti hareketleri izlenebilir.
 • Alış dağılımları grafiği, genel görünüm ekranına eklenmiştir.
 • Demirbaş kartına ilişkili kayıtlar eklenmiştir.
 • İskonto tanımları için brüt toplamdan bölüm, önceki ara toplamdan bölüm seçenekleri eklenmiştir.


19 Mart 2015 Perşembe

15 Versiyonu / 18.03.2015 güncellemesi

*Yıllık Gelir Vergisi (01.03.2015) için versiyon değişikliği programlarımıza eklenmiştir.

- Kazanç bildirim detayı -> Basit usulde ticari kazançlara ait bildirim -> Diğer ortaklara ait bilgiler sekmesi eklenmiştir. 
- Kazanç bildirim detayı -> Basit usulde ticari kazançlara ait bildirim -> Çalıştırılan işçilere ait bilgiler sekmesi eklenmiştir. 
- Kazanç bildirim detayı -> Basit usulde ticari kazançlara ait bildirim -> Oda temsilci          
sekmesi eklenmiştir. 
Kazanç bildirim detayı -> Gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin bildirim -> Giderler       
sekmesi eklenmiştir. 
Ekler->Ortaklar->GMSİ sekmesi eklenmiştir. 

*26.02.2015 tarihli e-Defter değişiklikleri programımıza eklenmiştir. 

*e-Defter programı var ise, muhasebe fişinde e-Defter formatında görüntüleme özelliği eklenmiştir.
- Muhasebe fişinden ve Muhasebe fişinin Tarih/Sıra No./Yevmiye No. alanındaki F10 ekranlarında,
- Muhasebe fişleri yönetimi (081009) ekranında,
- Muhasebe hareketleri yönetimi (081010) ekranında görüntülenebilmektedir.

*Muhasebede yuvarlama kayıtlarının silinmesi ve düzenlenmesi servislerinden önce verinin raporlanması sağlanmıştır.

Muhasebe fişlerinin kuruşlarını 2 haneye yuvarlama ve oluşan farkları yuvarlama hesaplarına aktarma (505045),
Tutarı (Ana döviz) sıfır olan muhasebe fiş kayıtlarının silinmesi (505050) menülerine eklenmiştir.

*RTL-Ofis ürünlerinde e-Defter'e göre evrak cinsleri düzenlenmiştir.

Akaryakıt İstasyonları Yönetimi

Market hesabı (141030) oluşan kayıtlar,
Pompacı hesabından oluşan evraklar e-Defter'e göre düzenlenmiştir.

Market-Mağaza Yönetimi
Ana veri tabanına aktarma evrak tipleri
Tek Evrak oluştur: Fatura BelgeTürü= Z Raporu

Cari kodu olanlara ayrı evrak: Cari kodu olmayanlar için Fatura Belge Türü= Z raporu
   
Sadece_acik_hesaplara_ayri_evrak: Açık hesap olmayanlar için Fatura Belge Türü= Z   raporu

Her fiş ayrı evrak: Fatura Belge Türü= Perakende fiş şeklinde düzenlenmiştir.

*Banka hesap özetinden fiş oluşturma e-Defter'e göre düzenlenmiştir.

- Banka hesap özetinden fiş oluşturma (081015) her hareket tarihi için ayrı fiş oluşturulması sağlanmıştır.
Banka hesap özeti aktarımı (073979) her hareket tarihi için farklı ticari evrak oluşması sağlanmıştır.

*SGK tanımları (116130) menüsü düzenlenmiştir.

Diğer bilgiler sekmesine “Internetten şube sorgula” butonu eklenmiştir.
Muhtasar iş yeri koduna, internet vergi dairesinden şube bilgilerinin sorgulanması sağlanmıştır.

*DİİB Kapama operasyonları düzenlenmiştir.

- İthalat faturaları toplu DİİB kapatma operasyonu (189001) ve İhracat faturaları toplu DİİB kapatma operasyonu (189002) menülerine stok kartındaki GTİP ile kapat seçeneği eklenmiştir.
- Stok kartındaki GTİP, DİİB tanıtım kartında tanımlı değilse uyarı verilmesi sağlanmıştır.

*Stok son giriş hareketleri raporu (013503) düzenlemeler yapılmıştır.

Stok son giriş hareketleri raporu (013503) numaralı menüye ana alternatif ve orijinal kolonları eklenmiştir.

*Cari hesap teminat ve depozito hareket föyü (041438) menüsü eklenmiştir.

Depozito ve Teminat evrakları menüsünden yapılan evrak girişleri için raporlama sağlanmıştır.

*Evrak No. sıralamalı tahsilat evrakları toplu dökümü (047710), Tarih sıralamalı tahsilat evrakları toplu dökümü (047711), Evrak No. sıralamalı tediye evrakları toplu dökümü (047712), Tarih sıralamalı tediye evrakları toplu dökümü (047713) menülerinde düzenlemeler yapılmıştır.

- Evrak No. sıralamalı tahsilat evrakları toplu dökümü (047710),
- Tarih sıralamalı tahsilat evrakları toplu dökümü (047711),
- Evrak No. sıralamalı tediye evrakları toplu dökümü (047712),
- Tarih sıralamalı tediye evrakları toplu dökümü (047713) menülerine "Sorumlu kodu" ve "Sorumlu adı" kolonları eklenmiştir.

*Banka tahsildeki müşteri kredi kartları ile ilgili operasyonlar (070135) menüsü düzenlenmiştir.

-"Seçili kredi kartları için komisyon dekontu düzenle" seçeneği için parametre ekranına belge numarası alanı eklenmiştir.

*Kredi sözleşmesi operasyonları düzenlenmiştir.

 Kredi sözleşmesi operasyonlarında parametre ekranına belge numarası alanı eklenmiştir.

*Proje hareket raporu (013505) menüsü düzenlenmiştir.

Faturalanmış olan irsaliye satırlarının "Borç", "Alacak", "Karşı hesap borç" ve "Karşı hesap alacak" kolonlarında rakam yazılmaması sağlanmıştır.

*İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (010300) düzenlenmiştir.

- Parametreler ekranına "Fatura belge No. sıralı oluşsun" seçeneği eklenmiştir.
- Birden fazla cariye ait evrakları faturaya çevirirken belge No.nun sıralı olarak oluşturulması sağlanmıştır.

*Tarih sıralamalı fiyat değişikliği evrakı dökümü (036600) menüsü düzenlenmiştir.

Detaylı rapor alındığında satırdaki depo bilgisinin raporlanabilmesi sağlanmıştır.

*Cari analiz kartı (041520) düzenlenmiştir.

- "Ba-Bs hareketleri" butonu eklenmiştir. Ba-Bs'ye konu evrakların listelenmesi sağlanmıştır.
- Cari F10 Analiz menüsüne "Ba-Bs'ye konu hareketleri (Sihft+Alt+8)" seçeneği eklenmiştir.

*İngilizce dil paketinde tercümeler programlarımızda güncellenmiştir.

10 Mart 2015 Salı

Mikrofortuna güncellemeleri

 • e-Defter modülü programımıza eklenmiştir.
  www.edefter.gov.tr/uyumlu_program.html • Magento ve N11 e-Ticaret siteleri ile entegrasyon özelliği programımıza eklenmiştir.
 • Satış ve alış faturalarına belge türü alanı eklenmiştir.

20 Şubat 2015 Cuma

Menü sorgu yönetimi

Menü sorgu yönetimi, kullanıcılarımızın hazırlamış oldukları SQL sorgularının belirlenen paremetreler doğrultusunda farklı formatlar şeklinde görüntülenebilmesini sağlar.
Tasarlanan SQL sorgularının içerisine veri tabanında kayıtlı olan tablolardan değerler seçtirilip, sonuçların buna göre analiz edilmesi sağlanabilir.

Operasyon ekleme seçeneği ile operasyon ekranları hazırlanabilir ve yazılabilir kolon ekleme seçeneği ile tanımlanan operasyonlarda kullanılmak için oluşacak ekranlardan veri girişi sağlanabilir.

Ayrıca menü sorgu yönetimi ile tasarlanan SQL sorguları kullanıcı menülerine eklenebilir, kullanıcılar bazında sınıflandırılabilir.

Şimdi basit bir örnek ile menü sorgu yönetimi sayesinde ilk kod, son kod ve kod yapısı kriterlerini verebileceğimiz bir stok listesi hazırlayacağız.

Bunun için Menü sorgu yönetimi butonunu tıklıyoruz.

Açılan pencerede bulunan Başlık kısmına raporumuzun görünecek ismini yazalım.

Örneğimiz için basit anlamda stok kartlarımızın ve isimlerinin STOK tablosunda gelebilmesi için bir SQL sorgusu yazmamız gerekmektedir.

Bunun için SQL Server Management Studio’yu kullanabilirsiniz.

SQL Server Management Studio ile yazmış olduğumuz kodu Menü sorgu yönetimi penceresine kopyalıyoruz.

Select sto_kod,sto_isim From STOKLAR

Eğer ekranda tabloyla ilgili bağlantı, analiz ve yönetim menülerinin çalışması istenirse tablo seçim kutusundan ilgili tabloyu seçiyoruz. Eğer tablo seçimi yaparsak sorgumuzun ilk alanının mutlaka kayıt No (RECNo) alanı olması gerekir ve “AS [#msg_S_0088]” ifadesi kullanılmalıdır. Bu durumda sorgumuz aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Select sto_RECno AS [#msg_S_0088], sto_kod,sto_isim From STOKLAR

Bu aşamadan sonra “Parametre” başlıklı menüdeki Ekle butonun altında bulanan ok işaretini tıklayıp, Tarama kriterleri sekmesinde bulunan Stok kartları tablosunu seçiyoruz. Seçimimiz tamamlandıktan sonra, ekranın sol tarafında parametreler oluşacaktır.

Oluşan parametrelerin detaylarını incelemek için Değiştir butonuna basıyoruz veya ilgili parametreye çift tıklıyoruz. İlk önce Parametre uzunluğu ayarlanmalı, sonrasında Seçilebilir Parametre kutucuğu tıklanmalıdır. Bu aşamadan sonra seçimlerin hangi görünümden yapılacağı ve referans alınacak alanlar belirlenmelidir.

Örneğimiz gereği kriterler belirlenirken çoklu seçime ihtiyacımız olmadığı için Çoklu seçim yapılabilir kutucuğunu işaretlemiyoruz. Fakat F10 zorunlu kutucuğunu işaretlememiz gerekir. Bu kutucuk işaretli olduğu durumlarda stok kartlarımızda kayıtlı olmayan bir stok kodunu manuel yazdığımızda imleç devam etmeyecektir ve bir uyarı karşınıza gelecektir. Bu kutucuk işaretlenmez ise tanımlı olmayan bir stok kodunu kriter olarak yazdığımızda program raporun sonucun getirmeye çalışacaktır fakat tanımsız bir kod yazıldığı için ekranınıza herhangi bir bilgi gelmeyecektir. Bu tarz bir durum analizlerinizi yanlış yorumlamanıza sebep olacaktır.

Bahsetmiş olduğumuz kriterlerin detay bilgilerini istendiği taktirde programa manuel de ekleyebiliriz. Fakat programda bulunan “Parametre” başlıklı menüdeki Ekle butonu altındaki şablonlar sayesinde tanımlarımızı sıfırdan ayarlamak yerine uygun şablonları kullanarak tasarlayabiliriz.

Şimdi SQL kodlamamızda ufak bir eşleşme yapıp işlemimizi sonlandıracağız. Tasarlamış olduğumuz kriterlerin SQL sorgumuz ile ilişkilerini kurmamız gerekmektedir. Bunun için ekranın sağ tarafında bulunan SQL cümleciğinin son satırına where ile başlayan bir satır ekliyoruz ve hangi alanın, hangi kriterimiz ile bağlanacağını belirliyoruz.

where (sto_kod >=(@P1) AND sto_kod <=(@P2)) OR (sto_kod=(@P3)) (Bu ifade yanlış, aşağıdaki doğrusudur)

WHERE ((ISNULL(@P1,'') = '') or (sto_kod >= @P1)) AND
              ((ISNULL(@P2,'') = '') or (sto_kod <= @P2)) AND
              ((ISNULL(@P3,'') = '') or (sto_kod like @P3+'%'))

Bu satırı yazarken kullanılabilecek parametre ifadelerini elle yazabildiğimiz gibi Ctrl+Space tuş kombinasyonu ile seçim penceresi açıp burada listelenen açıklamalardan seçim yapabiliriz. Seçtiğimiz açıklamaya ait yazılması gereken ifade otomatik oluşacaktır.

Artık tasarımımız hazır. Şimdi sonucu nasıl izleyeceğimizi göreceğiz.

Menü sorgu yönetimi ile tasarlamış olduğumuz sorguların sonuçlarını üç farklı yöntem ile görüntüleyebiliriz. Bunlar sırası ile Rapor, Görünüm ve Küp formatlarıdır.

Örneğimiz gereği yapmış olduğumuz tasarımda herhangi bir değer yani miktar, tutar vs. gibi bir bilgi olmadığı için sorgumuzun sonucunu küp formatında görüntülememizin bir anlamı bulunmamaktadır.

Rapor seçeneğini tıklıyoruz ve kriterlerimizi girip, sorgumuzun sonuçlarını görüntülüyoruz.

Görünüm seçeneğini tıklıyoruz ve kriterlerimizi girip, sorgumuzun sonuçlarını görüntülüyoruz.

Örneğimizi biraz daha detaylandırıp stok listemizde stok ana grupların ve stok depo miktarlarımızı görelim.

Bunun için SQL sorgumuza bir iki alan ilave etmemiz gerekiyor.

Select sto_kod AS[STOK KODU],sto_isim AS [STOK İSMİ],
       dbo.fn_AnaGrupIsmi(sto_anagrup_kod)AS [ANAGRUP İSMİ],
       dbo.fn_EldekiMiktar(sto_kod)AS [ELDEKI MİKTAR]
From STOKLAR
where (sto_kod >=(@P1) AND sto_kod <=(@P2)) OR (sto_kod=(@P3)) (Bu ifade yanlış, aşağıdaki doğrusudur)
WHERE ((ISNULL(@P1,'') = '') or (sto_kod >= @P1)) AND
              ((ISNULL(@P2,'') = '') or (sto_kod <= @P2)) AND
              ((ISNULL(@P3,'') = '') or (sto_kod like @P3+'%'))


Rapor seçeneğini tıklıyoruz ve kriterlerimizi girip, sorgumuzun sonuçlarını görüntülüyoruz.

Görünüm seçeneğini tıklıyoruz ve kriterlerimizi girip, sorgumuzun sonuçlarını görüntülüyoruz.

Küp seçeneğini tıklıyoruz ve kriterlerimizi girip, sorgumuzun sonuçlarını görüntülüyoruz.

Artık SQL sorgumuzun sonuçlarını Küp olarak da izleyebiliriz. Dilersek küpümüzde alt grup detaylarına göre analizimizi boyutlandırabiliriz.

Şimdi de aynı örnek üzerinden devam ederek bir operasyon ekranı hazırlayalım. Sorgumuza birkaç alan daha ilave edelim.

Select sto_RECno AS [#msg_S_0088],
       sto_kod AS[STOK KODU],sto_isim AS [STOK ISMI],
       dbo.fn_AnaGrupIsmi(sto_anagrup_kod)AS [ANAGRUP ISMI],
       dbo.fn_EldekiMiktar(sto_kod)AS [ELDEKI MIKTAR],
       sto_standartmaliyet AS [STOK KARTINDAKİ STANDART MALİYET],
  ISNULL((select top 1 dbo.fn_StokHareketNetDeger(sth_tutar,
                               sth_iskonto1,sth_iskonto2,sth_iskonto3,sth_iskonto4,sth_iskonto5,sth_iskonto6,
                               sth_masraf1,sth_masraf2,sth_masraf3,sth_masraf4,
                               sth_otvtutari,sth_oivtutari,sth_tip,0,
                               sth_har_doviz_kuru,sth_alt_doviz_kuru,sth_stok_doviz_kuru)
          from dbo.STOK_HAREKETLERI
          WHERE sth_stok_kod=sto_kod AND (sth_evraktip in (3,16) or (sth_evraktip=13 and sth_fat_recid_recno>0))
          order by sth_tarih desc,sth_lastup_date desc),0.0) as [STOKUN SON GİRİŞ DEĞERİ]
From STOKLAR
WHERE ((ISNULL(@P1,'') = '') or (sto_kod >= @P1)) AND
              ((ISNULL(@P2,'') = '') or (sto_kod <= @P2)) AND
              ((ISNULL(@P3,'') = '') or (sto_kod like @P3+'%'))

“Operasyon” başlıklı menüdeki “Ekle” butonuna basarak operasyonun tanımlanması için gereken bilgilerin girildiği pencereyi açıyoruz. Açıklama alanına operasyonun görünmesini istediğimiz başlığını yazıyoruz (Örnek: STOK KARTINDAKİ MALİYET ALANINI GÜNCELLE). Kısayol tuşu alanına bu operasyonun hangi tuş kombinasyonu ile çalışmasını istiyorsak o tuş kombinasyonunu yazıyoruz (Örneğin Ctrl+M). Operasyon alanına ise bu operasyon çalıştırıldığında gerçekleşmesini istediğimiz SQL sorgusunu yazıyoruz. Örneğimiz için bu bölüme;

UPDATE STOKLAR SET  sto_standartmaliyet = ISNULL((select top 1 dbo.fn_StokHareketNetDeger(sth_tutar,
                               sth_iskonto1,sth_iskonto2,sth_iskonto3,sth_iskonto4,sth_iskonto5,sth_iskonto6,
                               sth_masraf1,sth_masraf2,sth_masraf3,sth_masraf4,
                               sth_otvtutari,sth_oivtutari,sth_tip,0,
                               sth_har_doviz_kuru,sth_alt_doviz_kuru,sth_stok_doviz_kuru)
          from dbo.STOK_HAREKETLERI
          WHERE sth_stok_kod=sto_kod AND (sth_evraktip in (3,16) or (sth_evraktip=13 and sth_fat_recid_recno>0))
          order by sth_tarih desc,sth_lastup_date desc),0.0)
WHERE ((ISNULL(@P1,'') = '') or (sto_kod >= @P1)) AND
              ((ISNULL(@P2,'') = '') or (sto_kod <= @P2)) AND
              ((ISNULL(@P3,'') = '') or (sto_kod like @P3+'%'))

İstenirse operasyon sorgusu yazılmadan “Tamam” tuşuna basılıp ana ekrana dönülebilir ve Operasyonlar bölümündeki listeden eklemiş olduğumuz operasyon seçilip sorgu bu ekrandaki Operasyon Sorgusu bölümüne yazılabilir. Eğer Operasyon Sorgusu bölümü kullanılırsa yukarıdaki gibi sorgu içinde yer alan @P1 gibi parametre ifadelerini elle yazabildiğimiz gibi Ctrl+ Space tuş kombinasyonu ile seçim penceresi açıp burada listelenen açıklamalardan seçim yapabiliriz. Seçtiğimiz açıklamaya ait yazılması gereken ifade otomatik oluşacaktır.

Artık yönetim ekranımız da hazır. Oluşturduğumuz yönetim ekranında menüde operasyon başlığı görünecek ve bu başlık altında STOK KARTINDAKİ MALİYET ALANINI GÜNCELLE başlıklı bir operasyon yer alacaktır. Bu operasyon çalıştırıldığında yukarıda yazış olduğumuz sorgu çalışacak ve STOKLAR tablosunda girmiş olduğumuz parametrelere uyan kayıtların standart maliyet alanını, son alış fiyat bilgisi ile güncelleyecektir. İşlemin ardından liste otomatik yenilecek ve en son eklemiş olduğumuz [STOK KARTINDAKİ STANDART MALİYET] alanında güncellemiş bilgiler görünecektir.

Şimdi bir adım daha ileri gidelim ve operasyonun listede seçtiğimiz satırlar için uygulanmasını sağlayalım. Bunun için bir önceki örnekte yazmış olduğumuz operasyon sorgusunun WHERE cümlesi,

“WHERE sto_RECno in ($SECILISATIRLAR)” ifadesi ile değiştirilir. Değiştirme işlemini operasyon sorgusunun göründüğü ana ekrandaki bölümden direkt olarak değiştirebildiğimiz gibi, Operasyonlar bölümündeki listeden çift tıklayarak veya “Operasyon” başlıklı menüdeki değiştir butonuna tıklayarak operasyon detayı görüntülenip buradan sorgu cümlesi ve istenirse diğer bilgileri düzenleyebiliriz.

Düzenleme sonrasında operasyon sorgumuz aşağıdaki halini alıyor.

UPDATE STOKLAR SET  sto_standartmaliyet = ISNULL((select top 1 dbo.fn_StokHareketNetDeger(sth_tutar,
                               sth_iskonto1,sth_iskonto2,sth_iskonto3,sth_iskonto4,sth_iskonto5,sth_iskonto6,
                               sth_masraf1,sth_masraf2,sth_masraf3,sth_masraf4,
                               sth_otvtutari,sth_oivtutari,sth_tip,0,
                               sth_har_doviz_kuru,sth_alt_doviz_kuru,sth_stok_doviz_kuru)
          from dbo.STOK_HAREKETLERI
          WHERE sth_stok_kod=sto_kod AND (sth_evraktip in (3,16) or (sth_evraktip=13 and sth_fat_recid_recno>0))
          order by sth_tarih desc,sth_lastup_date desc),0.0)
WHERE sto_RECno in ($SECILISATIRLAR)

Bu ifadeyi yazarken seçili satırlar ifadesini ve kullanılabilecek diğer ifadeleri Ctrl+Alt+Space tuş kombinasyonu ile açılan seçim penceresinde listelenen açıklamalardan seçip yapabiliriz. Yazılması gereken ifade otomatik eklenecektir.
Bu aşamadan sonra oluşturmuş olduğumuz menüde ilgili operasyonu çalıştırdığımızda sadece listeden seçmiş olduğumuz kayıtlar için operasyonumuz çalışmış olacak.

Son olarak güncelleyeceğimiz alanın ekranda elle giriş yaptığımız verilerle güncellenmesini sağlayalım. Bunun için öncelikle ekranda hangi alanlara elle giriş yapmak istiyorsak bu alanları yazılabilir kolonlar bölümüne eklememiz gerekiyor. Kolon eklemek için “Yazılabilir Kolon” başlıklı menüdeki Ekle tuşuna basıyoruz. Açılan pencerede sorgumuzda var olan kolonların listesinden seçim yapıyoruz. Örneğimiz için “STOKUN SON GİRİŞ DEĞERİ “ kolonunu seçiyoruz. Devam tuşuna bastığımızda seçmiş olduğumuz kolon Yazılabilir Kolon bölümünde listeye &E1 ismi ile eklenmiş olacaktır. Bu işlemden sonra operasyon sorgumuzun yeni halini yazıyoruz.


UPDATE STO
  SET sto_standartmaliyet = &E1
  FROM STOKLAR STO
  INNER JOIN $TABLO ON sto_RECno=[#msg_S_0088]
  WHERE &E1 > 0.0

Bu sorguda yer alan $TABLO ifadesi ekranda oluşacak olan tabloyu temsil ediyor. &E1 ifadesi ise bir önceki işlem ile eklemiş olduğumuz yazılabilir kolonun kodudur. &E1 ifadesi yerine kolonun ismini yani [STOKUN SON GİRİŞ DEĞERİ] yazabiliriz. &TABLO ve &E1 gibi ifadeleri elle yazabildiğimiz gibi Ctrl+Alt+Space tuş kombinasyonu ile açılan seçim penceresinde listelenen açıklamalardan seçim yaparak da otomatik oluşmasını sağlayabiliriz.

Artık son örneğimizde hazır. Operasyon ekranı çalıştırıldığında [STOKUN SON GİRİŞ DEĞERİ] kolonu elle yazılabilir durumdadır. Buradan istenilen satırlar değiştirilebilir. Operasyonun ugulanmasını istemediğimiz satırlarda bu kolona operasyon sorgusunda 0 dan büyük kontrolü olduğu için 0 yazılabilir. Operasyon çalışıtırıldığan bu kolonda 0’dan büyük değer olan satırlar için operasyon çalışmış olacaktır. İstersek “WHERE &E1 > 0.0” ifadesini
“ WHERE (sto_RECno in ($SECILISATIRLAR)) AND ([STOKUN SON GİRİŞ DEĞERİ] > 0.0) AND (&E1 > 0.0)” olarak değiştirip operasyonun aynı zamanda seçili satırlar için uygulanmasını da sağlayabiliriz.

Menü sorgu yönetimi ile tasarlamış olduğumuz SQL sorgularına ait script’leri program menülerimize de ekleyebiliriz. 

Stok yönetimi üzerinde mouse’umuzun sağ tuşunu tıklıyoruz. Menü ekle\Bir alt seviyeye son menü olarak seçeneğini seçiyoruz.

Stok Yönetimi menüsünün altına Yeni menü isimli bir menü eklenecektir.

Yeni menü seçeneği üzerinde mouse’umuzun sağ tuşuna basıyoruz ve karşımıza gelen listeden dilersek; Görüntü sorgu dosyası bağla, Veri kübü sorgu dosyası bağla ya da rapor sorgu dosyası bağla seçeneklerini seçerek işlemimizi sonlandırıyoruz.

Örnekleri aşağıdaki linklerden indirip inceleyebilirsiniz. Ekteki dosyaları mouse'un sağ tuşuna basıp farklı kaydet ile SQL uzantısı vererek kaydediniz.


MikroQuery1

MikroQuery2
MikroQuery3

19 Şubat 2015 Perşembe

15 Versiyonu / 17.02.2015 güncellemesi

*03.02.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde Ek Değişiklik

Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler Kısmında İşyeri / İşçi Bilgileri kulakçığı eklenmiştir. 

Programda ilgili tanımlamaları, SGK tanımları (116130)/Diğer bilgiler sekmesinden tanımlayabilirsiniz. Bu bölümde, Muhtasar işyeri adı, Muhtasar işyeri türü, Muhtasar işyeri kod ve Mülkiyet durumu tanımlanmalıdır.

*e-Fatura Yönetim Ekranlarında Görsel Düzenleme

 Satış faturaları yönetimi (368012)

 Gelen faturalar (360025) menülerinde görsel düzenleme yapılmıştır.

17 Şubat 2015 Salı

Mikro programlarında e-Defter için belge düzeni

*Oluşacak yevmiye fişinin açıklaması ve genel bilgileri ayrı fiş numarasında raporlanması gereğini sağlamak için, her evrakın ayrı muhasebe fişi oluşturması sağlanmalıdır
Bu şartı sağlamak için; 
Entegrasyon şekil parametreleri (096113) menüsünde, Entegrasyonda fiş sorulsun ve Entegrasyonda kategori kullanımı olsun parametrelerinin işaretli olmamasını tavsiye ediyoruz. 
Entegrasyon şekil parametreleri (096113) menüsünde, Entegrasyonda fiş sorulsun seçilmişse her evrak için farklı bir fiş seçilmelidir. Bu nedenle bu seçeneğin kullanım amacı ortadan kalktığı için hiç kullanılmayabilir. 
“Entegrasyonda kategori kullanımı olsun” seçeneği kullanılacaksa, Kategori kullanımında maksimum fiş satırı 2 olarak kullanılmalıdır. Evraklardan oluşacak muhasebe fişleri birleştirilemeyeceğinden bu seçenek hiç kullanılmayabilir. 


*Sıfır değerli muhasebe fiş satırları olmamalıdır.
Bu duruma yol açabilecek %100 iskontolu satış ve alış faturası satırlarında en az 1 kuruş değer olması sağlanmalıdır
Alternatif döviz dönüşüm farkları virman dekontu (043335) kullanılacaksa, muhasebeye entegrasyonu yapılmamalıdır

*Kuruluş programında Entegrasyon şekil parametreleri (096113) Genel ticari entegrasyon parametreleri 2 sekmesinde Muhasebe fiş detayları otomatik oluşturulsun parametresi onaylı olmalıdır. 


*Program içerisindeki evraklar hangi belge türü ile oluşuyor? 

Evrak Adı                                           Belge Türü 

Tahsilat makbuzu                                Makbuz 
  
Tediye makbuzu                                  Makbuz 

Avans tahsilat makbuzu                      Makbuz 

Avans ödeme makbuzu                      Makbuz 

Satış faturası                                       Fatura (Detaylar/Belge türü /Fatura) 

Alış faturası                                         Fatura (Detaylar/Belge türü/ Fatura) 

Alış faturası                                         Navlun (Detaylar/Belge türü/Navlun) 

Alış/Satış faturası                                Other (Diğer) (Detaylar/Belge türü/Fatura ve Navlun                                                               seçimi hariç diğer seçimler) 

Diğer Tüm evraklar                            Other (Diğer) 

Yuvarlama hesapları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

Muhasebe fişlerinin kuruşlarını 2 haneye yuvarlama ve oluşan farkları yuvarlama hesaplarına aktarma (505045).
Bu servis yuvarlama hesabında 1 kuruştan daha küçük değer var ise, bu servis çalıştırıldığında onay ile ilgili hesapları fişten silmektedir. 

Tutarı (Ana döviz) sıfır olan muhasebe fiş kayıtlarının silinmesi (505050)
Bu servis muhasebe fişinde sıfır değerle oluşmuş satırları silmektedir.