14 Eylül 2015 Pazartesi

15 Versiyonu / 11.09.2015 güncellemesi

Yasal Düzenlemeler

KDV Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır.Versiyon 17 olmuştur.

*KDV-1 Beyannamesinin İhraç Kaydıyla Teslimler kulakçığında, Girişi yapılan Yüklenilen KDV tek satıra indirgenmiştir.

*e-fatura versiyonunda değişiklik olmuş UBL-TR1.2 ye geçiş yapılmıştır.
UBL-TR1.2 şemasının e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulma zamanı 19.10.2015 saat 10:00 olarak GİB tarafından 10.09.2015 tarihinde yapılan duyuru ile 19.10.2015 tarihine ertelenmiştir


*01.09.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, kıdem tazminatı tavanı 3.828,37 TL olarak ilgili alanlarda değiştirilmiştir.

Stok Yönetimi

*Sarf veya montaj reçetesi (011960) evrakına “Stok adı” da eklenmiştir.

Satış Yönetimi

*Evrak form dizaynlarında alan arama özelliği eklenmiştir. Ctrl F ile arama yapılabilmektedir.

* Satış - maliyet - kar listesi(034100) ekranına bağlantılı sorgu kolonu eklenebilmesi amacıyla hareket kayıt no bilgisi eklenmiştir.

Satın alma Yönetimi

*Sipariş evraklarına Dosyadan bilgi oku CTRL+N seçeneğine multi kod ile de aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır,


Üretim Yönetimi

* Üretim plan matrisi eksikler raporu (234230')na Birim hammadde maliyeti, Eksik miktar  maliyeti ve Tüketim miktarı kolonları eklenmiştir.

*Üretim plan matrisi tanımlama (232100)’da Başlama tarihi ile Bitiş tarihi aynı gün verilebilmesi sağlanmıştır.


Tamir Servis Merkezi Yönetimi


Cihaz hareket föyü (827100) içerisine Servis formu (824055) hareketlerinin de raporlanması sağlanmıştır.

28 Temmuz 2015 Salı

15 Versiyonu / 27.07.2015 güncellemesi

Yasal düzenlemeler

* Kurumlar Geçici Vergi e-Beyanname değişikliği ile ilgili programlarımızda düzenleme yapılmıştır.
* Gelir Geçici Vergi e-Beyannamesi değişikliği ile ilgili programlarımızda düzenleme yapılmıştır.
* 01.07.2015'den itibaren geçerli olacak Mali Mevzuat Değişiklikleri (Yasal parametreler 116215 / 118215) ile ilgili programlarımızda düzenleme yapılmıştır.
* SGK-Genelgesi-2015-19 gereği aşağıdaki kodlar ile ilgili personel modülünde düzenleme yapılmıştır. 

- Eksik gün nedenleri
- İş kolu kodları
- Sigortalılık kodları
- İşten ayrılış nedenleri 

* Muhtasar e-Beyanname’de ödeme kodları eklenmiştir. 

Stok Yönetimi
* Konsinye sevk irsaliyesinden (012130) Ctrl+I ile barkod etiket dökümü yapılabilir.
* Satın alma talep fişi (023010) evrakında Ctrl+N ile (dosyadan bilgi oku) import edilen alanlar içerisine açıklama alanı getirilmiştir. 

Satış Yönetimi
* Cari hesap teminat girişleri (041117) menüsünde tanımlanan Teminat veya Risk tutarını Satış faturası (061190) evrakında Teminat veya Risk tutarını aştığında Teminat veya Risk tutarının ne kadar aştığını gösteren uyarı ekranında aşan tutarın da gelmesi sağlanmıştır.
* Cari grubu form dökümünde (044514) yetkilinin tanımlı e-Posta adresinin, posta iletisine otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır. 

Satın alma Yönetimi
* İthalat mal kabul verilen sipariş fişi (023020) menüsünde Ctrl+N ile CSV dosyası ile dosya içeri alırken parti ve Lot’unu da içeri alabilmesi sağlanmıştır.
* Stok kartlarından otomatik sipariş oluşturma operasyonu (027253) menüsüne birden fazla kriter verilebilme özelliği eklenmiştir.
* Kapanmamış hesap listesine (049931) Sıralama Şekline Borç-Alacak sıralamalı seçeneği de eklenmiştir. 

Finans Yönetimi
* Firma kredi kartından yapılan ödemelerin ve vadelerinin son hesap kesim ve son ödeme tarihine göre takibinin yapılabilmesi için, programlarımıza Firma reel kredi kartı tanımları (071680) menüsü eklenmiştir.
* Firma reel kredi kartı tanımlarının (071680) Cari Hareket evraklarında da kullanılabilmesi sağlanmıştır.
* Müşteri ödeme sözü iade çıkış bordrosu (072508) menüsü eklenmiştir.
* Bankalar arası virman dekontu (043320) menüsüne yeni ve eski tip formlara Banka swift, İBAN, hesap ve müşteri No. alanları eklenmiştir.
* Kısmen ödenen müşteri senetlerinin protestolu senet kasasına taşınabilmesi sağlanmıştır.

Karar Destek Sistemi
* Karar destek yönetiminde cari hesap içeren analiz küplerine carinin adres kartındaki il bilgisinin eklenmesi sağlanmıştır.
Üretim Yönetimi
* Reçete detayına “Çoklu parti Lot seç ve tüketim miktarını değiştir” özelliği eklenmiştir. 

Kiralanabilir Varlık Yönetimi
* Kiralanabilir Varlık Yönetiminde serviste olan makineler ile ilgili “açık iş emri var ise makine sevki yapılamaz” kontrolü getirilmiştir.
* Kiralama Formunda (167502), Kiralama Ref. Kodu F10’unda teklif geçmişi, kiralama geçmişi bilgilerine ulaşabilecek seçenekler eklenmiştir.
* Kiralama Formundan (167502) girilen bilgilerin bir yönetim ekranında görüntülenmesi ve bu ekrandan formlara ulaşılabilmesi için, Kiralama Hareketleri Yönetimi (162103) menüsü eklenmiştir.
* Müşteri Genel Talep Hareketleri Yönetiminden (162100) tipi “Satış’’ ve “İkinci el” olan satırlar için  sipariş ve proforma sipariş oluşturulabilme özelliği eklenmiştir.
* Kiralama Formu (167502) içerisinden, kiralama süresinin ve fiyatının değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
* Müşteri Genel Talep Hareketleri Yönetimi (162100) varsa bağlı sipariş evrakına gidilebilmesi sağlanmıştır. 

e-Fatura Yönetimi
e-Fatura kabulde (Gelen faturalar (360025)) evrak sıra numarası yazılabilmesi sağlanmıştır.

Akaryakıt İstasyonları Yönetimi
* Bütün satışları otomasyon sisteminden oku (Vardiya sonu) (141005) otomasyondan gelen pompacı Mikro’da tanımlı değil ise cari personele otomatik kartı açılması sağlanmıştır. 

Tamir Servis Merkezi Yönetimi
Tüketici hareket föyü (821100) menüsüne Servis formundan (824055) girilen bilgilerin de gelmesi sağlanmıştır. 

ERP Sistem Yönetimi
Kullanıcı/Grup hak tanımlama (501300) – Tablo filtreleri,  
Filtre alanına 100 karakter giriş yapılabilmesi sağlanmıştır. 

Menü Sorgu Yönetimi
Menü sorgu yönetiminde resimli görünümlü raporlar alınabilmesi sağlanmıştır. 

Ekoofis için Transfer ( Mikro --> P.O.S ) menüsü ve içerikleri, ilgili ürüne eklenmiştir.


23 Haziran 2015 Salı

T.C. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü

Bursa bölgesi bayilerimizden Akademi Bursa Bilişim ve Eğitim Hizmetleri - Halim ÇAPKIN ve T.C. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY’un destekleri ile 2014-2015 öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilen Mikro eğitimlerine katılan ve eğitim programı sonrasında başarılı olan öğrenci arkadaşlarımıza, mezuniyet töreninde, mezuniyet belgeleri ile beraber Mikro eğitim sertifikaları da verilmiştir.
Bu güzel günde yeni mezun öğrenci arkadaşlarımız ve birbirinden değerli öğretim görevlilerimiz ile beraber olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız.

Mikro Yazılımevi A.Ş.

12 Haziran 2015 Cuma

Mikrofortuna güncellemeleri


  • İşlem bilgilendirme tanımlarından seçmiş olduğunuz işlem tipine göre sonucun bilgilendirmesinin, tanımladığınız kullanıcı mail adresine gönderilmesi özelliği eklenmiştir. 

  • Programa tanımladığınız hazır raporları, birden fazla filtre ile oluşturma özelliği eklenmiştir. Örnek olarak: yapılacak tahsilatlar raporu için ödeme ve tahsilat olarak iki filtreleme yaparak, hazırlanmış raporlar ekranında bu filtrelemeye göre raporunuzu görüntüleyebilirsiniz.


  • Hazırlanmış raporları; excel dosyası olarak otomatik mail gönderme özelliği eklenmiştir.


  • Vakıfbank ile online hesap hareketleri ve toplu ödeme sistemi entegrasyonu sağlanmıştır.
  • Kullanıcı bazlı parametrelere, muhasebe kilit tarihi alanı eklenmiştir. Belirtilen tarih öncesine muhasebe fişi girilmesi engellenmektedir.
  • e-Fatura onay süresi dolacak olan gelen ticari faturalarınız için mail ile bilgilendirme özelliği eklenmiştir.
  • e-Fatura sonuçlarına, yanıt görüntüleme seçeneği eklenmiştir.
  • Satışlara göre stok virman fişi oluşturma operasyonu programımıza eklenmiştir.
  • Verilen teklif fişi evrakında bulunan işlemler bölümüne, teklif kârlılığı göster seçeneği eklenmiştir.


2 Haziran 2015 Salı

EKO OFİS

Değerli Kullanıcılarımız,

Retail ürün ailesinin yeni üyesi Eko Ofis’i sizlere tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz.

Eko Ofis adıyla satışa sunulacak ürünümüz tek şubeli mağaza ve marketlerde kullanılabilecektir.
Kullanıcıların ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verecek olan Eko Ofis, kullanımıyla pratik, fiyatıyla ekonomiktir.

MODÜLLER
• Stok Yönetimi
• Hizmet ve Masraf Yönetimi
• Satın Alma Yönetimi
• Satış Yönetimi
• Finans Yönetimi
• Mağaza - Market Yönetimi

EKO OFİS, KOBİ PERAKENDE YÖNETİM SİSTEMİDİR.
Eko Ofis, sektörün ihtiyaçlarına göre bir araya getirilmiş market, mağaza ve perakendeciliğin her aşamasında uzmanlaşmış Mikro Yazılımevi ürünüdür. Böylelikle büyüyen iş hacminiz ve/veya çeşitlenen iş gereksinimlerinizde, işinize özel uygulamaları yine Mikro uzmanlığı ile karşılıyor olacaksınız.
  
MALİ ONAYLI POS VE YAZARKASALAR İLE MÜKEMMEL UYUM…
Eko Ofis programı, Türkiye genelinde mali onay almış olan neredeyse tüm POS ve akıllı yazar kasalar ile entegre çalışmaktadır. Sadece tek bir marka kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Birden fazla marka ve modelde cihazı aynı anda standart ürün paketine dahil olarak ek masraf çıkarmadan kullanabilirsiniz.

ÇEVRE ÜNİTELER İLE ENTEGRASYON…
Eko Ofis programı, perakende sektöründe ihtiyaç duyulan her türlü donanım ile entegre çalışacak bir yapıda geliştirilmiştir. Bu özelliği ile, perakende sektöründe yaygın olarak kullanılan sistem terazileri, barkod yazıcı ve okuyucuları, fiyat gör sistemleri gibi birçok sektörel cihaz ile kolay ve zahmetsizce çalışabilmektedir.

Program içerisinde var olan veri aktarımı özelliğini, kullanıcı düzeyinde basit ayarlamalar ile ihtiyacınıza yönelik içerik ve formatlara sahip veri dosyalarının oluşmasını sağlayabilirsiniz.
Eko Ofis programının bu özelliği sayesinde marka ve modele bağlı kalmaksızın her türlü donanım ile uyumlu çalışan bir perakende sistemini yönetmenin getirileriyle işletmenizi daha verimli çalıştırma imkânı bulacaksınız.

SATIN ALMA YÖNETİMİ
Eko Ofis Satın alma modülü; işletmenin en kârlı satın almayı gerçekleştirmesi, satın alma öncesinde ve sonrasında işletmenin ideal stok seviyelerini tutturması, mal kabul sırasında ve sonrasında etkin bir kontrol mekanizması kurmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu modül, işletmenin yaptığı anlaşmalara göre en doğru satın alma operasyonunu gerçekleştirebileceği ve bu işlemlerin kontrolünü sağlayabileceği şekilde tasarlanmıştır.

Saygılarımızla,

MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş.

22 Mayıs 2015 Cuma

TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Yıllık Sanayi Hizmetleri Anketi (087000) gönderecek kullanıcılarımızın dikkatine!!!

TUİK işlemleri ile ilgili programlarımızda yeni bir düzenleme yapılmıştır.

TUİK e-VT menüsünde yer alan TUİK bağlantı ayarları (087022) menüsü Kuruluş programında Firma tanıtım kartı (501110)/TUİK parametreleri sekmesine taşınmıştır.

TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Yıllık Sanayi Hizmetleri Anketi (087000) gönderecek kullanıcılarımızın mutlaka bugün yayınlanan arşivi (21.05.2015) kurmaları gerekmektedir.

Bilginize sunarız.

21 Mayıs 2015 Perşembe

15 Versiyonu / 21.05.2015 güncellemesi

Yasal düzenlemeler

* Güncel uygulama klavuzundaki değişikliklere uygun olarak, e-Defter ile programlarımızda değişiklikler yapılmıştır.

* AGİ (Asgari Geçim İndirimi) uygulaması ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
23 Nisan 2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı kanunun 8. maddesi ile 193 sayılı gelir vergisi kanunun  32. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “üçüncü çocuk için %10” ibaresi eklenmiştir. Eklenen hükme göre 01 Mayıs 2015 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi hesaplamaları yeniden hazırlanmıştır.

* TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) uygulamaları için son düzenlemeler programımıza eklenmiştir.
TÜİK, 2014 yılından itibaren iş yerleriyle yapmakta olduğu anket çalışmalarında derlediği bilgilerin tamamını elektronik ortamda derleme kararı almıştır. Bu sebeple alternatif veri derleme yöntemleri geliştirmeye yönelik projelere başlanmıştır, e-VT de bu projelerden biridir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nca gerçekleştirilen Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması (YSHİ) kapsamında elektronik ortamda derlenen verilerin, farklı muhasebe yazılımlarından XML şema doğrulaması ve güvenli SOAP servisleri vasıtasıyla TÜİK anket otomasyonuna doğrudan aktarılmasını sağlayacak ilk örnek uygulamadır. 
* Rusümlu kesilen faturayı e-Fatura olarak gönderebilme özelliği sağlanmıştır.

Stok yönetimi
* Stok kartlarından otomatik sipariş oluşturma operasyonu (027253) menüsünde; sipariş hazırlamada önerilen miktar, satış miktarı ve eldeki miktar, stokun sipariş birimine göre görüntülenecektir.
* Otomatik depo kartı oluştururken ana sağlayıcının gelmesi sağlanmıştır.
* Dosya ekleri (Alt+A) bölümüne dosya ekleme işleminin birden fazla dosya seçerek yapılabilmesi sağlanmıştır.

Satış yönetimi
* Cari grubu için form tanımlama (044513) menüsünde hazırlanan forma “Yazı ile bakiye (Tüm Dvz)” alanı eklenmiştir.
* Kombine normal alınan sipariş fişi (031115), Kombine normal mal kabul verilen sipariş fişi (022250) evraklarının ekran dizaynlarına Net birim fiyat ve Net tutar alanları eklenmiştir.
* Konsinye alınan sipariş sevk veya kapama operasyonlarında (038009), operasyonlardan “Seçili satırları konsinye irsaliyeye çevir’’, “Seçili satırları toptan irsaliyeye çevir’’ seçenekleri ile konsinye siparişler irsaliyeye çevrildiğinde bu ekranlarda evrak seri yazıldığında, son numaranın gelmesi sağlanmıştır.

Finans yönetimi
Kredi kartı tahsilatını iptal ettirmek için ödenen cari kredi kartının, ödendi pozisyonundan iade edilebilmesi için aşağıdaki menüler eklenmiştir.
* Ödendiden tahsile müşteri kredi kartı iade bordrosu (072507)
* Ödenen müşteri kredi kartları ile ilgili operasyonlar (070137)

Personel yönetimi
* Personel sicil kartlarına (111100) proje kodu alanının eklenmesi ve ‘Bağlı sorumluluk merkezi’ ve ‘Srm.mrk.veya Dağ.anah.’ bölümlerinin eklenecek proje koduna göre düzenlenmesi sağlanmıştır.

Üretim yönetimi
* Takvimli vardiya takip formu (231197) ekranında, yıl ve ay bilgisinin görünebilmesi sağlanmıştır.

Kiralanabilir varlık yönetimi
* Kiralama evraklarında geçmiş tarihli işlem yapıldığında uyarı verilmesi sağlanmıştır.