21 Ağustos 2014 Perşembe

14 Versiyonu / 19.08.2014 tarihli arşiv içeriği…

* 01.07.2014’ten geçerli olmak üzere uygulanan asgari ücret, SGK taban/tavanları vb. değişen diğer yasal değerler programda güncellenmiştir.

* Muhtasar beyanname (086350) (Tablo III) ekranına Ülke kodu alanı eklenmiştir. Cari hesap ve kira adres kartlarında tanımlanan ülke kodları ilgili alana program tarafından taşınacaktır. Türkiye (052) ülke kodu için oluşacak XML’de boş olarak aktarılacaktır.

* Muhtasar beyanname (086350) ödemeler bölümünde, ücret tahakkukundan oluşan damga vergisi kesintileri 302 kodu ile beyannameye gelmesi sağlanmıştır.

* ÖTV tevkifatı programlarımıza eklenmiştir.
Kuruluş programı/Firma tanıtım kartı/Mali yıl entegrasyon hesap kodları/ÖTV muhasebe kodları sekmesi eklenmiştir. ÖTV tevkifat hesapları bu sekmede tanımlanmalıdır. Stok tanıtım kartına (011300) ÖTV tevkifat uygulama alanı eklenmiştir. Tevkifat yapılacak stoklar için bu alanda oran seçilmelidir. ÖTV tevkifatına tabi cari hesaplar için ayrıca, Cari hesap tanıtım kartı (041100)/Detay bilgiler sekmesinde ÖTV tevkifatı uygulansın alanı eklenmiştir.

* Geçici vergi beyannamesi (Kurumlar vergisi mükellefleri için) (086241) menüsüne Kanunen kabul edilmeyen giderler sekmesi eklenmiştir. Girilen değerlerin toplamı kanunen kabul edilmeyen giderler alanına program tarafından aktarılacaktır. Bilgilerin hesaplardan güncellenmesi için Kuruluş programı/Firma tanıtım kartı (501110)/Kanunen kabul edilmeyen gider hesap kodları sekmesi eklenmiştir. Bu sekmede tüm kanunen kabul edilmeyen giderler için kullanılacak hesap kodları arasında “ ; “ ayracı kullanılmalıdır.

* KDV1 ve KDV2 beyannamelerinde yapılan değişikler programa eklenmiştir.
Vergi hesap kodları (086711) menüsüne Sabit kıymet satış matrah kodu ve KDV kodu alanları eklenmiştir. Sabit kıymet satışları için, vergi oranlarına göre, vergi parametreleri (091600) menüsünde yeni satırlar oluşturulmalıdır. Sabit kıymet satışının kaydedildiği hesap, oluşturulan KDV kodu alanına yazılmalıdır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 333) değişiklik yapılmasına dair tebliğe (Sıra No: 439) eklenen faydalı ömür kodları programlarımıza eklenmiştir.

2014 yılı sonuna kadar, programlarımızda bulunan uygulamalarla ilgili yayınlanacak yasal düzenlemeler mümkün olduğu müddetçe 14 versiyonuna eklenecektir.

7 Temmuz 2014 Pazartesi

15 Versiyonu / 06.07.2014 tarihli arşiv içeriği…


*TUİK e-VT entegrasyonu Muhasebe modülüne eklenmiştir.
Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması (A101) 2014 formu büyük ölçüde programda girilen verilerden doldurulacak şekilde düzenlenmiştir.

*e-Fatura parametreleri (096158) kuruluş programına taşınmıştır. MİKROKUR ve KUR9000 programlarından ilgili menüye ulaşabilirsiniz.

*e-Fatura parametreleri (096158)/Genel parametreler/Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapılsın parametresi pasif ise, Gelen faturalar (360025) menüsünden gelen e-Fatura içeri alınırken karşılanacak irsaliyelerin seçilebilmesi sağlanmıştır.

*e-Fatura parametrelerine (096158) Stok birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayrımı yapmadan stok birleştir parametresi eklenmiştir. Bu parametre ile sorumluluk merkezi veya proje kodu farklı olsa bile aynı stok koduna ve fiyatına sahip satırlar e-Fatura’da birleştirilecektir.

*01.07.2014’ten geçerli olmak üzere uygulanacak asgari ücret, SGK taban, tavanları vb. değişen değerler programda güncellenmiştir.

*e-Beyanname yönetimi (086247) Yazdır menüsüne e-mail seçenekleri eklenmiştir. e-mail gönder seçildiğinde listedeki Vergi kimlik/TC kimlik numarasına ait carinin/firmanın yetkilileri listelenmektedir. Listeden seçilen yetkililerin ve carinin e-mail adreslerine mail gönderilmektedir.

*İnsan Kaynakları programında bulunan eğitim giriş evrakında (121555) eğitimin alındığı saat aralıklarının girilebilmesi sağlanmıştır.

*Sipariş hazırlama çalıştırıldığında (027200 ve 027250), verilen kriterlere bağlı bütün stoklar (önerilen miktar 0 olsa bile) öneri ekranına gelmesi sağlanmıştır. Kullanıcı 0 olan satırlar için, miktarları değiştirebilir ve istediği miktarda sipariş verebilmektedir.

*Muhtasar beyanname (086350) (Tablo III) ekranına Ülke kodu alanı eklenmiştir.

*Stok kartı alanları toplu değişiklik (012700) menüsünden barkodu yazılarak stokun çağrılabilmesi özelliği eklenmiştir.

*Normal satın alma şartları tanımlama fişinde (022100) Ctrl+K tuşları ile kullanılan vergi ayırma işlemine mevcut satır, tüm evrak alternatif kullanımı eklenmiştir.

*Turpak ve Asis’ten aktarımlarda Saat bilgisi eklenmiştir.

*Univera - EnRoute Plus Entegrasyonuna Cari kart aktarımı eklenmiştir.

*Veri dosyaları merkez - şube ilişki parametrelerine (501700) ALT+A ile arama özelliği eklenmiştir.

*Sipariş fişinin içerisinde stok seri No. (Cihaz) kartlarının seçilebilmesi sağlanmıştır.

*ÖTV tevkifatı programlarımıza eklenmiştir.
Kuruluş programı/Firma tanıtım kartı/Mali yıl entegrasyon hesap kodları/ÖTV muhasebe kodları sekmesi eklenmiştir. ÖTV tevkifat hesapları bu sekmede tanımlanmalıdır. Stok tanıtım kartına (011300) ÖTV tevkifat uygulama alanı eklenmiştir. Tevkifat yapılacak stoklar için bu alanda oran seçilmelidir.

*Geçici vergi beyannamesi (Kurumlar vergisi mükellefleri için) (086241) menüsüne Kanunen kabul edilmeyen giderler sekmesi eklenmiştir. Girilen değerlerin toplamı Kanunen kabul edilmeyen giderler alanına program tarafından aktarılacaktır.

*KDV1 ve KDV2 beyannamelerinde yapılan değişikler programa eklenmiştir.
Vergi hesap kodları (086711) menüsüne Sabit kıymet satış matrah kodu ve KDV kodu alanları eklenmiştir. Sabit kıymet satışları için, vergi oranlarına göre, vergi parametreleri (091600) menüsünde yeni satırlar oluşturulmalıdır. Sabit kıymet satışının kaydedildiği hesap, oluşturulan KDV kodu alanına yazılmalıdır.

*Kiralanabilir varlık yönetiminde bulunan Kiralama makine/Araç parkı yönetimine (162200);
-Dışarıdan kiralanan makineler ile ilgili cihaz kartındaki makine tipi, araç parkına eklenmiştir.
-Cihaz kartında bulunan makine tipinin bilgi olarak görünmesi sağlanmıştır.           
-Kiralama sonlandırma işlemi yapıldığında makine durumu yolda, makine geliş evrakında teslim tarihi doldurulduğunda ise o tarih itibariyle müsait olarak görüntülenecektir.

*Tamir Servis Merkezi Yönetimi Servis formunda (824055) düzenlemeler yapılmıştır.

Fatura/Garanti alanında, Faturalanacak, Bakım onarım, Garantiden istenecek, Ek garanti, Bedelsiz uygulama, Opsiyonel uygulama bedelsiz, Opsiyonel uygulama bedelli seçenekleri eklenmiştir.

24 Haziran 2014 Salı

e-VT ELEKTRONİK VERİ TRANSFERİ


TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanması, milli gelir tahminlerinin yapılması, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısındaki değişmelerin izlenilmesi, uluslararası bilgi istemine ve uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlanması ve çeşitli araştırmalara kaynak teşkil etmesi amacıyla kullanılacak istatistikler, Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması (A101) ile toplanmaktadır. 
TÜİK 2014 yılı çalışmalarında kağıt ortamında anketle veri toplama uygulamasına son verilmiş olduğu için, artık kağıt ortamında veri derlemek mümkün değildir. 
İlk uygulama 2014 yılı içerisinde yapılacak olan 2013 YSHİ araştırmasıdır. Bu uygulama yönteminin iş yerleriyle yapılan tüm çalışmalara yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. 
YSHİ çalışması kapsamına giren girişimler, e-VT ile kendi muhasebe uygulaması üzerinden ya da e-VT web sayfasındaki Harzemli veri girişi uygulaması üzerinden formu doldurmak zorundadırlar. 
Mikro V15 programları ile doldurmak zorunda olduğunuz formun büyük bir kısmı otomatik olarak derleneceğinden, büyük ölçüde zamandan tasarruf etmiş olacaksınız.

Aşağıdaki linkten teknik dokümana ulaşabilirsiniz.
e-VT (Elektronik Veri Transferi) ile Entegrasyon Kılavuzu

4 Haziran 2014 Çarşamba

Mikrofortuna güncellemeleri

  • Mobil uygulamalar (IPHONE, ANDROID, WINDOWS PHONE)
    Mikrofortuna mobil uygulaması ile işlerinizi yönetmeniz artık daha kolay, uygulamayı yükleyerek cari hesaplarınızı, onay bekleyen siparişlerinizi, e-Fatura kullanım bilgilerinizi, ödemelerinizi takip edebilir, iş planlamalarınızı oluşturabilir ve raporlamalarınızı yapabilirsiniz.
  • Serbest ödeme planı programa eklenmiştir.
  • Evrak dökümlerinde istenilen alana göre gruplama özelliği eklenmiştir. Örnek olarak fatura keserken aynı isimli stokları faturanızda tek satırda birleştirebilirsiniz. Ayarlar >Basım özelleştirmeleri >Details alanı üzerinde sağ tıklayıp Detay diyerek, gruplama yapabileceğiniz ekrana ulaşabilirsiniz.
  • Sözleşme yönetimi programa eklenmiştir. Dönemlere yayılan hizmet sözleşmelerinizi ve ileri tarihli taksitlendirmelerinizi takip edebilir, faturalaştırma sağlayabilirsiniz.
  • Cari tanıtım kartına e-Fatura çalışma tipi eklenmiştir.
  • e-Fatura için cihaz seri numaraları eklenebilmesi sağlanmıştır.
  • Kart çalışma şekilleri programa eklenmiştir. Bu sayede işlemlerinizde stok ve muhasebe kartları için çalışma şekillerini belirleyebilirsiniz.


26 Mayıs 2014 Pazartesi

15 Versiyonu / 22.05.2014 tarihli arşiv içeriği...

*1100-1199 arası kodlar ile 1215 ve 1230 e-Fatura durum kodlarının "Tekrar gönderimi" sağlanmıştır.

*Gönderilmiş faturalar (360015) menüsüne,
Toplu "Durum sorgula"
Toplu "Faturaya bağla" özelliği eklenmiştir.

*Silinen kayıtlar (504061) ve Değişen kayıt alanları (504063) menülerine Dosya seçimi ve Kullanıcı seçimi kriterleri eklenmiştir.

*Muhtasar beyannamenin versiyonu 25 olmuştur, değişiklik programlarımıza eklenmiştir.

*Üretim hareketleri toplu giriş formuna (233001) seçili iş emirlerinin üretime sevk fişini yap, seçili iş emirlerinin üretim hareket fişini yap seçimlerinden sonra Parti lot'lu stoklar için eldeki parti miktarlarına göre ve ayrı satırlarda parti atanmış olarak evrakların oluşturulması sağlanmıştır.

*Univera aktarımlarında Belge No. değişikliği ile ilgili düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir.

*Kiralama makine/Araç parkı yönetimi (162200) üzerinden seçilmiş olan makineleri bakıma alma operasyonu eklenmiştir.

*Kiralanabilir varlık yönetimi modülüne, Bedelsiz kiralama yapılabilmesi sağlanmıştır. Kiralama hareketleri faturalama operasyonu (163100) menüsüne Bedelsiz kiralamaların değerlendirilmemesi yapılmıştır.

*Alış faturası (062205) ve Satış faturasındaki (061190) CTRL+N dosya aktarım parametrelerine “Plasiyer kodu” eklenmiştir.

*Kiralanabilir varlık yönetimi modülüne, Kiralama formu (167502) içerisinden, ilgili cariye ait eski kiralamaların föyüne erişim yapılmıştır.

*Kiralama formundaki (167502) bir makinenin aynı gün içerisinde birden çok kiralanabilmesi yapılmıştır.

*MetroStyle kullanım özelliğine kullanıcı seçimli grup sekmesi eklenmiştir. Bu sayede kullanıcıların, kendi kısa yollarını özel bir klasör altına alabilmesi ve görüntüleyip, çalıştırılması sağlanmıştır.

*Seri numarası ile takip edilen cihaz tanıtım kartı (011720) menüsüne Gelecek bakım tipi ve Gelecek bakım tarihi bilgileri eklenmiştir.

*Kiralanabilir varlık yönetimi modülüne Faturası kesilecek kiralamalar (Dönemsel) (162220) raporu eklenmiştir.

*Eğitim giriş evrakı (121555) ekranında personellerin kod aralığı ya da kod yapısı verilerek ekrana alınabilmesi sağlandı. Evraka Shift+F1 tuşu eklenmiştir.

*Eğitim yönetiminde (121560) eğitimin süresi sadece saniye olarak ekrana geliyorken; gün, saat, dakika formatında izlenebilmesi sağlanmıştır.

*Wincor kasa hareket dosyasında yer alan ve Belge tipi 11 olan iptal fiş ve faturaların da workdata’ya aktarılması sağlanmıştır.

Belge tipi 13 olan alış irsaliyelerinin aktarılması sağlanmıştır.

9 Mayıs 2014 Cuma

V15’de şubelere göre farklı seri kullanımı

V15’de e-Fatura kullanıcılarımız şube sayılarına göre her şubesi için farklı evrak serisi belirleyebilmekte ve bu seriler ile GİB ortamında e-Fatura gönderimi gerçekleştirilebilmektedir.

Hangi ayarlar yapılmalıdır?
*Kuruluş programında Şube tanımlama (501800) menüsünden merkezi ve kodunu tanımlayınız.

Daha sonra www.myefatura.com.tr adresinde Hesap bilgileri/Şubeler sekmesinden aynı kodla merkez (şube) tanımlama yapınız.

Şube kodu programda tanımlanan şube kodu ile aynı olmalıdır. Kullanılmak istenen evrak serisi de tanımlanır.
*İkinci bir şube ve evrak serisi tanımlanır.Daha sonra www.myefatura.com.tr adresinde Hesap bilgileri/Şubeler sekmesinden aynı kodla şube tanımlama yapınız.

Şube kodu programda tanımlanan şube kodu ile aynı olmalıdır. Kullanılmak istenen evrak serisi de tanımlanır.

*Program içerisine girilen her şube için e-Fatura bağlantı ayarlarının yapılması gerekir.

*Hangi şubeye ait fatura girilecekse, o şube ile programa girilmelidir.* Satış faturaları yönetimi (368012) menüsünden e-Fatura oluşturunuz.


11 Nisan 2014 Cuma

15 Versiyonu / 10.04.2014 tarihli arşivin içeriği…

*Şubelere göre, e-Fatura işlemlerini farklı Evrak serisi ile takip edebilmek için Şube tanımlama (501800) kartına “Şube kodu seçeneği eklenmiştir. Aynı seçenek http://www.myefatura.com.tr/ sitesinde de tanımlanarak eşleşecektir.

*Gelen ya da giden e-Fatura’larda karşı firmanın (otomotiv, market sektörü vs.) ya da sizin talep ettiğiniz özel alanların e-Fatura’da kullanılabilmesi ve görüntülenebilmesi için İNİ kullanımı sağlanmıştır.

*Manuel açılan cari kartında Vergi kimlik numarası yazıldığında e-Fatura’ya tabi olup olmadığı otomatik olarak sorgulanıp, gerekli seçenekler yine otomatik olarak işaretlenmektedir.

*Gelen faturalar (360025) ekranına filtre getirilmiştir.
Fatura durum açıklaması kriteri
Fatura tarihi, zarf tarihi, zarf ulaşma tarihi kriteri
Vergi kimlik numarası/T.C. kimlik numarası kriteri

*Faturada seçilen sevk adresinin e-Fatura’da kullanılabilmesi için e-Fatura bağlantı ayarlarına (360100) “Alias belirlemek için sevk adresi kullanılsın” seçeneği eklenmiştir.

*KDV’siz oluşturulan e-Fatura'lar için “İstisna kodu” girilmesi gerekmektedir.
Faturada Alt D (detay) ile seçim yapılmalıdır. Firmanın uygulamasında istisna kodu genel ya da tek ise KDV’ siz faturalarda sürekli seçim yapmamak için;
e-Fatura bağlantı ayarlarına (360100) “Varsayılan istisna açıklaması” satırı açıklanmıştır.

*e-Fatura’da Gelen fatura menüsünde Eşleşme ekranında (Multi kod) tanıma yaparken  F4 ile satır kopyalama işlevi eklenmiştir.

*e-Fatura modülü altındaki Alış faturaları yönetimi (368013) menüsüne sadece e-Fatura’dan oluşan alış faturalarının gelmesi sağlanmıştır.

*e-Fatura eşleşme ekranında barkod ile ürün çağırma özelliği getirilmiştir.

*Dövizli faturanın e-Fatura olarak gönderiminde ana dövize göre gönderilebilmesi de sağlandı.

*e-Fatura’da yazı ile toplam satırının ana döviz (TL), alternatif döviz ve orijinal döviz için de değerlendirilmesi sağlanmıştır.

*Gelen faturalar (360025) ekranına e-Fatura’nın Onaylama tarihi kolonu eklenmiştir.

* Muhasebeleşen e-Fatura otomatik kilitlenmesi ve müdahale edilmemesi sağlanmıştır.

*e-Fatura’ların dökümünde “e-Fatura” olduğuna dair uyarı bilgisi getirilmiştir.

* Yönetim ekranlarında e-Fatura’yı detaylı göster seçeneği ile Standart XML’e eklenen özel talepler (İNİ kullanımı) Gelen faturalar (360025) ekranına bilginin getirilmesi sağlanmıştır.

*Kurumlar Vergisi / Kurumlar Geçici Vergi e-Beyannamesi versiyonu 15 olmuştur, gerekli düzenlemeler programa eklenmiştir.

*Yeni tip fatura form dizaynında hizmet satırlarının Orijinal döviz cinsinin dökülebilmesi sağlanmıştır.

*Program akış parametreleri (091400) -Stok parametreleri
 86-Parti-lot takibinde evraklara parti-lot sonradan girilebilsin seçeneği eklenmiştir.

*Servis iş emri rota planlama fişine (822446) Ekip kodu’nun boş geçilememesi sağlanmıştır.

*Proforma siparişlere, Normal siparişlere ve Şube siparişlerine Seri No. takibi eklenmiştir.
Program akış parametreleri (091400)
34- Siparişte seri No. kullanımı aktif
35- Proforma siparişte seri No. kullanımı aktif
36- Şube siparişinde seri No. kullanımı aktif

*Belli bir mali yıl ve sonrasını yeni bir veri tabanına aktarma ve devir (098478) menüsüne Stok devirlerine “Maliyet değerlerini devret seçeneği eklenmiştir.

* Belli bir mali yıl ve sonrasını yeni bir veri tabanına aktarma ve devir (098478) menüsüne Stok devirlerine Depo kriteri eklenmiştir ve Depolara göre aktarım yaparak devir süresinin kısalması sağlanmıştır.

* Bakım evrakı (823000) form dizaynında statik alanlarda evrak toplamına “İşçilik (hizmet) toplamı” ve “Malzeme (stok) toplamı” alanları eklenmiştir.

* İş emrini bakım evrakına çevirirken “bkm_ekip_kodu”nu iş emri rota planında tanımlanan atanan ekip kodu ile aynı gelmesi sağlanmıştır.

*Program içerisinde kart ve evraklarda yer alan Alt+G (Genel Kayıt Yapısı) “Varsa kayıt hikayesi” sekmesi eklenmiştir.

*Kuruluş programına Hareketsiz parti lot kartlarının silinmesi (099586) menüsü eklenmiştir.

*Servis iş emri malzeme planlama fişine (822445) Birim Fiyat kolonu eklenmiştir.

*Servis iş emri rota planlama fişi (822446) Birim fiyat ve iskonto kolonu eklenmiştir.

*Alınan sipariş sevk veya kapama operasyonları (038000) ekranında seçili satırları Normal verilen siparişe çevirme operasyonuna Cari döviz cinsi seçimi eklenmiştir.

*Makine iş emri formu tanımlama (801550) form dizaynına, Makine iş emri tanıtım kartındaki (801500) “Açıklama alanı eklenmiştir.

*Program içerisinde yeni menü ekle yapıp, sağ tuş “Programa bağla” seçeneğine “Sağ tuş bul” özelliği eklenmiştir, bu sayede menülerin bulunması kolaylaşacaktır.

*Personel form tanımlama (113620) menüsüne dinamik alanlar bölümüne personel puantajında girilen “İzin detayları” eklenmiştir.

* Serbest meslek makbuzu (272100) menüsünde tanımlanan yeni tip dizayna menü üzerinde Tanımlanan mesaj alanları ve Firma adı alanı eklenmesi talep edilmektedir.